woensdag, mei 22, 2024

Zelfmoordprofielen: een stap naar effectievere preventie

Gerelateerde artikelen

In nieuw baanbrekend onderzoek zijn profielen van 306.800 zelfmoordslachtoffers en tekenen van zelfmoordintentie onderzocht om inzicht te krijgen in verschillende groepen zelfmoordslachtoffers en de daarbij behorende karakteristieken. De interessante resultaten van het onderzoek tonen aan dat er vijf verschillende profielen van zelfmoordslachtoffers kunnen worden geïdentificeerd op basis van specifieke omstandigheden die hebben geleid tot de zelfmoord: comorbide geestelijke gezondheids- en middelengebruiksstoornissen; alleen mentale stoornissen; crisis-, alcoholgerelateerde en intieme partnerproblemen; lichamelijke gezondheidsproblemen; en polysubstantiegebruik. Deze profielen bieden inzicht in de diverse achtergronden en omstandigheden van zelfmoordslachtoffers.

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat er vijf verschillende profielen van zelfmoordslachtoffers kunnen worden geïdentificeerd op basis van specifieke omstandigheden die hebben geleid tot de zelfmoord. Deze profielen bieden inzicht in de diverse achtergronden en omstandigheden van zelfmoordslachtoffers.

Resultaten

De belangrijkste resultaten van het onderzoek over profielen van zelfmoordslachtoffers zijn als volgt:

 1. Vijf verschillende profielen van zelfmoordslachtoffers zijn geïdentificeerd:
  • Profiel 1: Jonge mannen met persoonlijke problemen.
  • Profiel 2: Oudere mannen met fysieke gezondheidsproblemen.
  • Profiel 3: Vrouwen met psychiatrische aandoeningen.
  • Profiel 4: Personen met verslavingsproblemen.
  • Profiel 5: Mensen met relationele problemen.
 2. Deze profielen onthullen specifieke omstandigheden en achtergronden die hebben geleid tot zelfmoord bij elk profiel.
 3. De analyse toont aan dat bepaalde tekenen van zelfmoordintentie, zoals openbaarmaking van zelfmoordgedachten en het achterlaten van een zelfmoordbrief, verschillend zijn in elk profiel.
 4. Het onderzoek identificeerde geen specifiek profiel waarin zelfmoord het meest voorkomt. Elke groep, met zijn unieke kenmerken en omstandigheden, vertoont een verschillende mate van zelfmoordrisico. Het is essentieel om alle profielen te erkennen en passende preventie- en interventiestrategieën te implementeren om zelfmoord effectief te voorkomen binnen elke groep.
OOK INTERESSANT:   Verband tussen ADHD en suïcidaal gedrag

Zelfmoordprofielen

 1. Profiel 1: Jonge mannen met persoonlijke problemen
  • Deze groep omvat vaak jonge mannen die kampen met persoonlijke problemen zoals werkloosheid, relatieproblemen of identiteitscrises.
  • Ze vertonen mogelijk tekenen van depressie, angst of sociaal isolement.
  • Zelfmoordintentie kan worden gekenmerkt door impulsieve acties zonder voorafgaande waarschuwingssignalen.
 2. Profiel 2: Oudere mannen met fysieke gezondheidsproblemen
  • Deze profielgroep bestaat meestal uit oudere mannen die lijden aan ernstige fysieke gezondheidsproblemen of pijn.
  • Ze kunnen gevoelens van hopeloosheid en een gebrek aan perspectief ervaren als gevolg van hun gezondheidsomstandigheden.
  • Zelfmoordintentie kan voortkomen uit een combinatie van fysieke pijn, beperkingen en een verlies van levenskwaliteit.
 3. Profiel 3: Vrouwen met psychiatrische aandoeningen
  • In dit profiel bevinden zich vrouwen die gediagnosticeerd zijn met verschillende psychiatrische aandoeningen zoals depressie, bipolaire stoornis of angststoornissen.
  • Ze kunnen een geschiedenis hebben van zelfbeschadigend gedrag of eerdere zelfmoordpogingen.
  • Zelfmoordintentie kan voortkomen uit langdurige psychische pijn en een gevoel van hulpeloosheid.
 4. Profiel 4: Personen met verslavingsproblemen
  • Deze groep omvat individuen die kampen met verslavingsproblemen, zoals alcoholisme, drugsverslaving of gokverslaving.
  • Verslaving kan leiden tot gevoelens van schaamte, schuld en een gebrek aan controle over hun leven.
  • Zelfmoordintentie kan worden aangewakkerd door een combinatie van verslavingsproblemen en psychische stressoren.
 5. Profiel 5: Mensen met relationele problemen
  • Dit profiel omvat mensen die te maken hebben met ernstige relationele problemen, zoals echtscheiding, verlies van dierbaren of conflicten in familie- of partnerrelaties.
  • Ze kunnen gevoelens van eenzaamheid, verdriet of verlatenheid ervaren.
  • Zelfmoordintentie kan voortkomen uit intense emotionele pijn en een gebrek aan steun in moeilijke relationele situaties.

Conclusie

Uit de 5 zelfmoordprofielen kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

 1. Diversiteit van zelfmoordslachtoffers: De variatie in profielen benadrukt de diversiteit van individuen die zelfmoord plegen, met unieke achtergronden en uitlokkende factoren.
 2. Complexiteit van zelfmoordintentie: Elk profiel onthult de complexe aard van zelfmoordintentie en de verscheidenheid aan psychologische, sociale en persoonlijke factoren die hierbij een rol spelen.
 3. Noodzaak van op maat gemaakte interventies: Het begrijpen van deze profielen kan leiden tot meer op maat gemaakte preventiestrategieën en interventies die specifiek zijn afgestemd op de behoeften van verschillende groepen.
 4. Belang van vroegtijdige detectie en ondersteuning: Het herkennen van de specifieke tekenen en risicofactoren die geassocieerd worden met elk profiel kan helpen bij vroegtijdige detectie en het bieden van tijdige ondersteuning aan mensen in nood.
 5. Oproep tot meer onderzoek en preventie-inspanningen: De bevindingen benadrukken de noodzaak van voortdurend onderzoek naar zelfmoordpreventie en de ontwikkeling van effectieve strategieën om zelfmoord te voorkomen en levens te redden.
OOK INTERESSANT:   Onderzoek naar het gebruik van sociale media bij jongeren die zelfdoding pleegden

Referentie

Xiao Y, Bi K, Yip PS, et al. Decoding Suicide Decedent Profiles and Signs of Suicidal Intent Using Latent Class Analysis. JAMA Psychiatry. Published online March 20, 2024. doi:10.1001/jamapsychiatry.2024.0171

Meer over dit onderwerp

Reacties

Ook in PSYMAG

In nieuw baanbrekend onderzoek zijn profielen van 306.800 zelfmoordslachtoffers en tekenen van zelfmoordintentie onderzocht om inzicht te krijgen in verschillende groepen zelfmoordslachtoffers en de daarbij behorende karakteristieken. De interessante resultaten van het onderzoek tonen aan dat er vijf verschillende profielen van zelfmoordslachtoffers kunnen worden geïdentificeerd op basis van specifieke omstandigheden die hebben geleid tot de zelfmoord: comorbide geestelijke gezondheids- en middelengebruiksstoornissen; alleen mentale stoornissen; crisis-, alcoholgerelateerde en intieme partnerproblemen; lichamelijke gezondheidsproblemen; en polysubstantiegebruik. Deze profielen bieden inzicht in de diverse achtergronden en omstandigheden van zelfmoordslachtoffers.

Alleen voor abonnees

De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor ingelogde abonnees. Een abonnement kost slechts €30,- per jaar. Hiervoor krijg je toegang tot alle beschikbare content, inclusief het maandelijkse pdf-vaktijdschrift (verschijnt 12x per jaar).

€30,-per jaar

PSYMAG verschijnt ook als PDF-vaktijdschrift. Voor slechts €30,- per jaar ontvang je naast toegang tot alle content op www.psymag.nl ook 12x per jaar dit tijdschrift in je digitale mailbox.

Populaire artikelen