woensdag, mei 22, 2024

Zelfmoordpogingen bijna 8 keer hoger onder transgenders

Gerelateerde artikelen

Transgenderpersonen vertonen aanzienlijk hogere percentages van zelfmoordpogingen en zelfmoordsterfte in vergelijking met niet-transgenderpersonen, zo blijkt uit een Deens retrospectieve cohortstudie van meer dan 6,6 miljoen personen. De resultaten zijn gepubliceerd in JAMA.

Heb jij vragen over zelfmoord?
Stichting 113 Zelfmoordpreventie: bel 113 of 0800-0113 (gratis), of anoniem via de chat op de website 113.nl . 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week.

Het onderzoek is de eerste in zijn soort dat zelfmoordpogingen en sterftepercentages onder transgenderpersonen op nationaal niveau onderzoekt. Ondanks dat de bevindingen niet verrassend zijn gezien eerdere studies, levert de uitgebreide aard van deze studie overtuigend bewijs dat transgenderpersonen een verhoogd risico lopen. De onderzoekers benadrukken het belang van het gebruiken van deze gegevens om de discussies over zelfmoord en geestelijke gezondheid in de transgendergemeenschap verder te brengen en preventieve strategieën te ontwikkelen.

Resultaten

De gestandaardiseerde percentages van zelfmoordpogingen per 100.000 persoonsjaren waren 498 waren voor transgenderpersonen in vergelijking met 71 per 100.000 persoonsjaren voor degenen die niet transgender waren. De aangepaste incidentie-rate ratio (aIRR) was 7,7, met een 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) van 5,9-10,2. De gestandaardiseerde percentages van zelfmoordsterfte per 100.000 persoonsjaren waren respectievelijk 75 voor transgenderpersonen en 21 voor niet-transgenderpersonen waren, wat resulteerde in een aIRR van 3,5 (95% BI 2,0-6,3). Bovendien vertoonden transgenderpersonen hogere percentages van sterfte niet gerelateerd aan zelfmoord, met een aIRR van 1,9 (95% BI 1,6-2,2), evenals hogere percentages van sterfte door alle oorzaken, met een aIRR van 2,0 (95% BI 1,7-2,4), vergeleken met niet-transgenderpersonen.

De studie analyseerde gegevens van een cohort van 6.657.456 in Denemarken geboren personen, van 15 jaar en ouder, die tussen januari 1980 en december 2021 in Denemarken woonden. Van dit cohort was de helft bij de geboorte als mannelijk aangemerkt. Gedurende een periode van 171.023.873 persoonsjaren werden 3.759 personen (52,5% bij geboorte als mannelijk aangemerkt) geïdentificeerd als transgender, met een mediane leeftijd van 22 jaar. Deze vaststelling werd gedaan op basis van nationale ziekenhuisgegevens en administratieve gegevens over wettelijke geslachtsveranderingen. Binnen deze groep waren er 92 zelfmoordpogingen, 12 zelfmoorden en 245 sterfgevallen niet gerelateerd aan zelfmoord gedurende een periode van 21.404 persoonsjaren.

OOK INTERESSANT:   Gebruik van psychofarmaca tijdens de zwangerschap

Discussie
De bevindingen zijn specifiek voor Denemarken en kunnen niet direct gegeneraliseerd worden naar andere landen. Desalniettemin suggereren bestaande onderzoeken dat vergelijkbare patronen worden waargenomen in andere landen.

De resultaten zijn verder mogelijk niet van toepassing op personen die geen ziekenhuiszorg hebben gezocht voor zaken met betrekking tot genderidentiteit of die geen wettelijke geslachtsverandering hebben ondergaan. Bovendien kunnen de ziekenhuiscodes die worden gebruikt om transgenderpersonen te identificeren, stigmatiserende beschrijvingen bevatten, wat mogelijk heeft geleid tot een verminderd gebruik ervan. Zelfmoordpogingen worden ook vaak ondergerapporteerd in Deense ziekenhuisgegevens.

Erlangsen A, et al “Transgender identity and suicide attempts and mortality in Denmark” JAMA 2023; DOI: 10.1001/jama.2023.8627.

Meer over dit onderwerp

Reacties

Ook in PSYMAG

Transgenderpersonen vertonen aanzienlijk hogere percentages van zelfmoordpogingen en zelfmoordsterfte in vergelijking met niet-transgenderpersonen, zo blijkt uit een Deens retrospectieve cohortstudie van meer dan 6,6 miljoen personen. De resultaten zijn gepubliceerd in JAMA.

Alleen voor abonnees

De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor ingelogde abonnees. Een abonnement kost slechts €30,- per jaar. Hiervoor krijg je toegang tot alle beschikbare content, inclusief het maandelijkse pdf-vaktijdschrift (verschijnt 12x per jaar).

€30,-per jaar

PSYMAG verschijnt ook als PDF-vaktijdschrift. Voor slechts €30,- per jaar ontvang je naast toegang tot alle content op www.psymag.nl ook 12x per jaar dit tijdschrift in je digitale mailbox.

Populaire artikelen