vrijdag, mei 24, 2024

Werkzaamheid van orale versus langwerkende antipsychotische behandeling bij patiënten met schizofrenie

Gerelateerde artikelen

Nieuw onderzoek – waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in The Lancet Psychiatry – toont aan dat er geen reden is om langwerkende (depot)antipsychotica voor te schrijven in plaats van orale antipsychotica als het doel is om stopzetting van antipsychotische medicatie te voorkomen in de dagelijkse klinische praktijk.

Schizofrenie is een ernstige psychiatrische stoornis waarbij patiënten perioden van remissie en terugval ervaren. Het stoppen van antipsychotische medicatie is de belangrijkste reden voor terugval, dus langdurige onderhoudsbehandeling is essentieel. Er is nog geen duidelijkheid of intramusculaire langwerkende (depot) antipsychotica effectiever zijn dan orale medicatie in het voorkomen van medicatie-onderbreking.

Daarom wilden de onderzoekers de tijd tot stopzetting van alle oorzaken vergelijken bij patiënten die willekeurig werden toegewezen aan langwerkende injecties (LAI) versus orale medicatie in een grootschalige, open-label, gerandomiseerde trial genaamd EULAST.

Methode

Het onderzoek [zotpressInText item=”{9309347:4QQKWI35}” format=”(%num%)” brackets=”yes”] vond plaats in 50 algemene ziekenhuizen en psychiatrische gespecialiseerde klinieken in 15 Europese landen en Israël en omvatte patiënten van 18 jaar en ouder met DSM-IV schizofrenie. Deelnemers moesten hun eerste psychotische episode hebben ervaren tussen 6 maanden en 7 jaar voor screening. Ze werden willekeurig toegewezen (1:1:1:1) met behulp van blok randomisatie naar LAI paliperidon, LAI aripiprazol, of de respectieve orale formuleringen van deze antipsychotica. Patiënten werden gevolgd gedurende maximaal 19 maanden, waarbij stopzetting, ongeacht de reden, het primaire eindpunt was.

Resultaten

Uiteindelijk werden 533 personen geworven en beoordeeld op geschiktheid en de ITT-populatie omvatte 511 deelnemers, met een gemiddelde leeftijd van 30,5 jaar. De resultaten toonden aan dat LAI-antipsychotische behandeling geen substantieel voordeel heeft ten opzichte van orale behandeling met betrekking tot de tijd tot stopzetting van antipsychotische medicatie bij patiënten met schizofrenie in de vroege fase. Dit betekent dat er geen reden is om LAI’s voor te schrijven in plaats van orale antipsychotica als het doel is om stopzetting van antipsychotische medicatie te voorkomen in de dagelijkse klinische praktijk.

OOK INTERESSANT:   Hormonaal anticonceptiegebruik en risico op depressie bij jonge vrouwen met ADHD

Er werden geen significante verschillen gevonden in de stopzetting van behandeling tussen de twee gecombineerde behandelingsgroepen en ook was er geen significant verschil in de tijd tot stopzetting van alle oorzaken tussen de gecombineerde orale en gecombineerde LAI-behandelingsgroepen.

Conclusie

Het onderzoek toonde aan dat er geen reden is om LAI’s voor te schrijven in plaats van orale antipsychotica als het doel is om stopzetting van antipsychotische medicatie te voorkomen in de dagelijkse klinische praktijk.

[zotpressInTextBib style=”vancouver” sort=”ASC”]

Meer over dit onderwerp

Reacties

Ook in PSYMAG

Nieuw onderzoek - waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in The Lancet Psychiatry - toont aan dat er geen reden is om langwerkende (depot)antipsychotica voor te schrijven in plaats van orale antipsychotica als het doel is om stopzetting van antipsychotische medicatie te voorkomen in de dagelijkse klinische praktijk.

Alleen voor abonnees

De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor ingelogde abonnees. Een abonnement kost slechts €30,- per jaar. Hiervoor krijg je toegang tot alle beschikbare content, inclusief het maandelijkse pdf-vaktijdschrift (verschijnt 12x per jaar).

€30,-per jaar

PSYMAG verschijnt ook als PDF-vaktijdschrift. Voor slechts €30,- per jaar ontvang je naast toegang tot alle content op www.psymag.nl ook 12x per jaar dit tijdschrift in je digitale mailbox.

Populaire artikelen