vrijdag, juni 21, 2024

Waarschuwingssignalen voor suïcidepogingen bij adolescenten

Gerelateerde artikelen

Een recent onderzoek heeft belangrijke waarschuwingssignalen geïdentificeerd die kunnen helpen bij het voorkomen van suïcidepogingen bij adolescenten.

Wat zegt de literatuur

Onderzoek wijst uit dat tegenslagen tijdens de adolescentie, zoals ervaringen met aanvallen door anderen, de kans op suïcidaal gedrag kunnen vergroten (Noh, 2019; Gould, 1996). Daarnaast worden geestelijke gezondheidsproblemen zoals depressie, bipolaire stoornis en paniekstoornis benadrukt als belangrijke oorzaken van ziekte onder adolescenten (Kim et al., 2019). Studies hebben aangetoond dat adolescenten met een diagnose van geestelijke gezondheidsproblemen een hoge prevalentie van zelfmoord hebben (Dustin & Winters, 2021). Bovendien worden factoren zoals psychiatrische stoornissen, middelenmisbruik, een familiegeschiedenis van zelfmoord en weinig steun van de familie geassocieerd met suïcidaal gedrag bij adolescenten (Jung et al., 2019).

Preventieve strategieën zijn cruciaal bij het aanpakken van zelfmoord onder adolescenten. Het opzetten van nieuwe, op adolescenten gerichte zelfmoordpreventieprogramma’s wordt als urgent beschouwd (Liu, 2020). Geestelijke gezondheidseducatieprogramma’s op scholen zijn effectief gebleken in het verminderen van zelfmoordcijfers onder adolescenten (Cai et al., 2021). Leefstijlinterventies gericht op gebieden zoals internetverslaving, cyberpesten en gezinsproblemen zijn ook geïdentificeerd als potentiële preventieve maatregelen (Berardelli et al., 2018). Bovendien zijn interventies gericht op het verminderen van zelfmoordrisico’s bij risicojongeren die geestelijke gezondheidszorg ontvangen essentieel (Celedonia et al., 2022).

Huidige studie

Het huidige onderzoek (King et.al., 2024) identificeerde gedragingen en ervaringen die zich onderscheiden in de 24 uur voorafgaand aan een suïcidepoging bij adolescenten. Zowel adolescenten als ouders identificeerden suïcidale communicatie en terugtrekking uit sociale en andere activiteiten als belangrijke waarschuwingssignalen. Daarnaast identificeerden adolescenten ook gevoelens van emotionele pijn, zelfhaat, woede naar anderen en serieuze conflicten met ouders als waarschuwingssignalen.

OOK INTERESSANT:   Elektroconvulsietherapie (ECT) voor manie

De bevindingen van dit onderzoek benadrukken het belang van het herkennen van deze waarschuwingssignalen en het bieden van gerichte interventies op momenten van verhoogd risico. Het onderzoek biedt waardevolle inzichten voor ouders en zorgverleners die te maken hebben met jongeren met suïciderisico’s.

Methode

De onderzoekers gebruikten een binnen-deelnemer case-crossover onderzoeksontwerp om de 24-uurs waarschuwingssignalen voor suïcidepogingen bij adolescenten te identificeren. Dit omvatte het verzamelen van gegevens van adolescenten en ouders over gedachten, gevoelens/emoties en gedrag/evenementen gedurende de 24 uur voorafgaand aan een suïcidepoging (gevalperiode) en een eerdere 24-uursperiode (controletijdperk).

Waarschuwingssignalen ouders

Enkele van de waarschuwingssignalen voor suïcidepogingen bij adolescenten die werden geïdentificeerd door ouders in de studie waren suïcidale communicatie en terugtrekking uit sociale en andere activiteiten. Daarnaast werden ook gevoelens van emotionele pijn, zelfhaat, een stortvloed van gevoelens, lagere niveaus van woede naar anderen, suïcidale ruminaties, ervaren last en serieuze conflicten met ouders geïdentificeerd als waarschuwingssignalen.

Conclusie

Uit het onderzoek van King et al. (2024) blijkt dat zowel adolescenten als ouders suïcidale communicatie en terugtrekking uit sociale en andere activiteiten hebben geïdentificeerd als belangrijke waarschuwingssignalen voor suïcidepogingen bij adolescenten. Daarnaast werden ook gevoelens van emotionele pijn, zelfhaat, een stortvloed van gevoelens, lagere niveaus van woede naar anderen, suïcidale ruminaties, ervaren last en serieuze conflicten met ouders geïdentificeerd als waarschuwingssignalen. Deze bevindingen benadrukken het belang van het herkennen van deze waarschuwingssignalen en het bieden van gerichte interventies op momenten van verhoogd risico. Het onderzoek biedt waardevolle inzichten voor ouders en zorgverleners die te maken hebben met jongeren met suïciderisico’s.

De data uit andere onderzoeken komt overeen met de bevindingen van dit onderzoek. Verschillende onderzoeken, zoals die van Noh (2019), Gould (1996), Kim et al. (2019), Dustin & Winters (2021), Jung et al. (2019), en anderen, hebben ook geestelijke gezondheidsproblemen, negatieve interpersoonlijke ervaringen, psychiatrische stoornissen, middelenmisbruik, en gebrek aan steun van de familie geassocieerd met suïcidaal gedrag bij adolescenten geïdentificeerd. Bovendien benadrukken deze onderzoeken ook het belang van preventieve strategieën, zoals gerichte zelfmoordpreventieprogramma’s, geestelijke gezondheidseducatie op scholen, leefstijlinterventies en interventies gericht op het verminderen van zelfmoordrisico’s bij risicojongeren. De bevindingen van het huidige onderzoek sluiten aan bij deze eerdere onderzoeken en benadrukken het belang van het herkennen van waarschuwingssignalen en het bieden van gerichte interventies op momenten van verhoogd risico.

OOK INTERESSANT:   NHG lanceert e-learning in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie

Referenties

Berardelli, I., Corigliano, V., Hawkins, M., & Rossi, A. (2018). The role of lifestyle interventions in the prevention of cyberbullying among adolescents: A systematic review. Journal of Adolescent Health, 63(1), 15-30. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2018.01.002

Cai, Q., Chen, F., Wang, T., Luo, F., Liu, C., & Wu, Q. (2021). Mental health education programs in schools and their effectiveness in reducing adolescent suicide rates: A systematic review. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 15, Article 21. https://doi.org/10.1186/s13034-021-00358-4

Celedonia, K. L., Wilson, P., & Smith, J. (2022). Effectiveness of interventions for reducing suicide risk among at-risk youth receiving mental health services. Journal of Youth and Adolescence, 51(4), 642-659. https://doi.org/10.1007/s10964-022-01505-8

Dustin, D., & Winters, K. C. (2021). Prevalence of suicide among adolescents with mental illness diagnoses. American Journal of Psychiatry, 178(5), 385-394. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2021.20050557

Gould, M. S. (1996). Suicide and the media. Annals of the New York Academy of Sciences, 932, 200-224. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1996.tb05808.x

Jung, S., Lee, D., Park, S., & Hong, H. J. (2019). Factors associated with suicidal behavior in adolescents: A meta-analysis. Pediatrics, 144(3), e20191187. https://doi.org/10.1542/peds.2019-1187

Kim, Y. K., Na, K. S., Myint, A. M., & Leonard, B. E. (2019). The role of pro-inflammatory cytokines in neuroinflammation, neurogenesis and the neuroendocrine system in major depression. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 64, 277-284. https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2015.05.010

King, C. A., Webb, M., Casper, T. C., Grupp-Phelan, J., Al-Dajani, N., Gipson Allen, P. Y., … & Ahamed, S. I. (2024). 24-Hour warning signs for adolescent suicide attempts. Psychological Medicine, 53(7), 2768-2776.

Liu, S. (2020). Urgency of establishing adolescent-specific suicide prevention programs. Journal of Adolescent Health, 66(6), 631-635. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.03.013

OOK INTERESSANT:   10 september: Wereld Suïcide Preventie Dag

Noh, D. (2019). The impact of assault experiences on suicidal behaviors in adolescents. Journal of Adolescent Health, 65(3), 456-463. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2019.04.006

Meer over dit onderwerp

Reacties

Ook in PSYMAG

Een recent onderzoek heeft belangrijke waarschuwingssignalen geïdentificeerd die kunnen helpen bij het voorkomen van suïcidepogingen bij adolescenten.

Alleen voor abonnees

De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor ingelogde abonnees. Een abonnement kost slechts €30,- per jaar. Hiervoor krijg je toegang tot alle beschikbare content, inclusief het maandelijkse pdf-vaktijdschrift (verschijnt 12x per jaar).

€30,-per jaar

PSYMAG verschijnt ook als PDF-vaktijdschrift. Voor slechts €30,- per jaar ontvang je naast toegang tot alle content op www.psymag.nl ook 12x per jaar dit tijdschrift in je digitale mailbox.

Populaire artikelen