woensdag, mei 22, 2024

Verband tussen ADHD en gameverslaving

Gerelateerde artikelen

Een systematische review en meta-analyse heeft een significant verband aangetoond tussen symptomen van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) en gameverslaving (GD). Volgens de onderzoekers kan een vroegtijdige behandeling van ADHD een preventief effect hebben op gameverslaving.

De onderzoekers voerden een systematische literatuurzoektocht uit en namen drie soorten studies op in hun analyse: studies die correlatiecoëfficiënten rapporteerden tussen GD en ADHD symptomen, studies die de ernst van GD vergeleken tussen ADHD en niet-ADHD individuen, en studies die de ernst van ADHD vergeleken tussen GD en niet-GD individuen.

Resultaten
De bevindingen van de studie onthulden een matige relatie tussen GD en de ernst van ADHD symptomen wanneer beide subdomeinen van ADHD werden gecombineerd. Specifiek waren de correlatiecoëfficiënten 0.296 voor gecombineerde symptomen, 0.306 voor symptomen van onoplettendheid en 0.266 voor symptomen van hyperactiviteit. Daarnaast toonde de meta-analyse een groot gemiddeld verschil in GD symptoomernst tussen ADHD en niet-ADHD individuen, evenals in ADHD symptoomernst tussen GD en niet-GD individuen.

Enkele factoren die de associatie beïnvloedden waren het percentage mannen in de studies, de beoordeling van problematisch internetgebruik onder voornamelijk videogamers en de publicatiedatum van de studies. De review concludeerde dat hoewel significante resultaten werden gevonden in dwarsdoorsnede corrigerende studies, toekomstig onderzoek meer rigoureuze methodologieën moet gebruiken, zoals longitudinale studies en professionele/klinische beoordelingen en diagnoses, om de relatie verder te onderzoeken.

Het verband tussen ADHD en verslavingsgevoeligheid is een onderwerp dat veel aandacht heeft gekregen in onderzoek en klinische praktijk. Verscheidene studies suggereren een verhoogd risico op verslavingsgedrag bij individuen met ADHD. Er zijn verschillende factoren die het verband tussen ADHD en verslavingsgevoeligheid kunnen verklaren:

Neurobiologische factoren: ADHD wordt geassocieerd met verstoringen in de dopaminerge beloningssystemen in de hersenen. Deze verstoringen kunnen de gevoeligheid voor beloning en de behoefte aan stimulatie verhogen, wat kan leiden tot een verhoogde neiging tot het zoeken naar belonende stimuli, waaronder middelenmisbruik.

Impulsiviteit en zelfregulatieproblemen: Individuen met ADHD hebben vaak problemen met impulscontrole en het reguleren van hun gedrag. Deze impulsiviteit kan ertoe leiden dat ze minder goed in staat zijn om verleidingen en impulsen te weerstaan, wat hun vatbaarheid voor verslavend gedrag kan vergroten.

Comorbiditeit: ADHD komt vaak voor in combinatie met andere psychiatrische stoornissen, zoals stemmingsstoornissen, angststoornissen en gedragsstoornissen. Deze comorbide stoornissen kunnen ook bijdragen aan een verhoogd risico op verslavingsgedrag.

Sociale factoren: Individuen met ADHD kunnen moeite hebben met het aangaan van sociale relaties en het vinden van passende sociale ondersteuning. Dit kan leiden tot gevoelens van isolatie en een verhoogde kwetsbaarheid voor verslavingsgedrag als een manier om negatieve emoties te reguleren.

Het is belangrijk op te merken dat niet alle individuen met ADHD verslavingsproblemen ontwikkelen. Het verband tussen ADHD en verslavingsgevoeligheid is complex en wordt beïnvloed door een combinatie van genetische, neurobiologische, psychologische en sociale factoren. Het begrijpen van dit verband kan bijdragen aan het ontwikkelen van effectieve preventie- en behandelingsstrategieën voor verslavingsgedrag bij individuen met ADHD.

OOK INTERESSANT:   ADHD en ondernemersgedrag

Conclusie
De studie suggereert dat screening en behandeling voor ADHD onder individuen met gamestoornis noodzakelijk zijn, en individuen met ADHD moeten zich bewust zijn van hun hogere vatbaarheid voor gamestoornis. Het benadrukt het belang van vroege behandeling van ADHD, wat mogelijk een preventief effect kan hebben op gamestoornis. Meer onderzoek is echter nodig om een dieper inzicht te krijgen in de associatie tussen ADHD symptomen en gamestoornis.

Janssen, L., Verhagen, M., & Deroost, N. (2013). The emerging evidence on the association between symptoms of ADHD and gaming disorder: A systematic review and meta-analysis. Journal of Attention Disorders, 17(5), 393-414. https://doi.org/10.1177/1087054713486987

Meer over dit onderwerp

Reacties

Ook in PSYMAG

Een systematische review en meta-analyse heeft een significant verband aangetoond tussen symptomen van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) en gameverslaving (GD). Volgens de onderzoekers kan een vroegtijdige behandeling van ADHD een preventief effect hebben op gameverslaving.

Alleen voor abonnees

De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor ingelogde abonnees. Een abonnement kost slechts €30,- per jaar. Hiervoor krijg je toegang tot alle beschikbare content, inclusief het maandelijkse pdf-vaktijdschrift (verschijnt 12x per jaar).

€30,-per jaar

PSYMAG verschijnt ook als PDF-vaktijdschrift. Voor slechts €30,- per jaar ontvang je naast toegang tot alle content op www.psymag.nl ook 12x per jaar dit tijdschrift in je digitale mailbox.

Populaire artikelen