woensdag, mei 22, 2024

Veiligheid en effectiviteit van antipsychoticum cariprazine voor resistente depressie

Gerelateerde artikelen

Cariprazine (Vraylar) is een veilige en effectieve aanvullende behandeling voor volwassenen met een depressieve stoornis die onvoldoende reageren op monotherapie met antidepressiva, zo blijkt althans uit nieuwe resultaten van een fase 3-onderzoek.

Vraag: Is het antipsychoticum cariprazine een veilige en effectieve aanvullende behandeling voor volwassenen met een depressieve stoornis die onvoldoende reageren op monotherapie met antidepressiva?

Bevindingen: In de huidige studie werden 757 mensen met een depressieve stoornis – en die een ontoereikende respons op antidepressiva hadden – willekeurig toegewezen aan cariprazine 1,5 mg/dag, cariprazine 3 mg/dag of placebo. Daarnaast werd monotherapie met antidepressiva gecontinueerd. Zeker 44% van de patiënten in de groep van 1,5 mg had een afname van minstens 50% in de Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS)-score in week 2 van de behandeling. Patiënten in de 1,5 mg-groep zagen ook verbeteringen in hun scores op de Hamilton Depression Rating Scale en Hamilton Rating Scale for Anxiety.

Betekenis: Cariprazine deed het in deze fase-3 studie goed als aanvullende therapie bij patiënten met een depressieve stoornis.


Inleiding
Wereldwijd zijn meer dan 8.000 patiënten behandeld met cariprazine in meer dan 20 klinische studies waarin de werkzaamheid en veiligheid van cariprazine voor een breed scala van psychiatrische stoornissen is geëvalueerd. [zotpressInText item=”{9309347:S54HXPB7}” format=”%num%” brackets=”yes”]. Cariprazine is in Europa als monotherapie geregistreerd voor de behandeling van schizofrenie, terwijl het middel in de VS al is goedgekeurd voor de behandeling van volwassenen met schizofrenie en manische, gemengde of depressieve episodes van bipolaire I-stoornis. Momenteel wordt cariprazine onderzocht als aanvullende therapie voor depressieve stoornis. Zelfs patiënten die niet lijken te reageren op standaard antidepressiva hebben volgens de onderzoekers een zeer goede kans om te reageren op cariprazine, dat een gedeeltelijke agonist is van zowel D2, D3 als 5-HT1A.

OOK INTERESSANT:   Psychologische pijn en zelfmoordrisico bij ernstige depressieve stoornis

Resultaten van een eerder gepubliceerde placebogecontroleerde studie hebben reeds aangetoond dat aanvullende behandeling met cariprazine in doses van 2 mg tot 4,5 mg per dag effectiever was dan placebo bij het verbeteren van depressieve symptomen bij volwassenen met een depressieve stoornis. Aan de huidige studie namen 757 (overwegend blanke) mensen (gemiddelde leeftijd, 44,8 jaar; 73,4% vrouwen) met een depressieve stoornis deel welke een ontoereikende respons op antidepressiva hadden, waaronder selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s), serotonine- en noradrenalineheropnameremmers (SNRI’s) of tricyclische antidepressiva. Een non-respons op een adequate dosis van een antidepressivum betekent doorgaan dat er een verbetering van minder dan 50% is gedurende 6 weken of meer. Patiënten werden willekeurig toegewezen aan cariprazine 1,5 mg/dag, cariprazine 3 mg/dag of placebo. Daarnaast werd monotherapie met antidepressiva gecontinueerd.

Resultaten

Het primaire eindpunt was verandering in week 6 van de totale score van de Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS). De gemiddelde MADRS-totaalscore bij baseline was 32,5. De resultaten toonden een significant grotere gemiddelde verlaging van de totale MADRS-score voor cariprazine 1,5 mg/dag versus placebo in week 6. Significante verschillen met placebo werden al in week 2 waargenomen en hielden aan in week 4 en week 6. Hoewel er een numeriek grotere afname was in de totale MADRS-score voor de dosering van cariprazine 3 mg/dag versus placebo in week 6, was het verschil hier echter niet statistisch significant. In week 6 reageerden meer patiënten die het werkzame geneesmiddel van 1,5 mg/dag namen op de behandeling, gedefinieerd als een verlaging van 50% of meer van de totale MADRS-score. Op de ook afgenomen Clinical Global Impressions werd een significant grotere scoreverbetering gevonden voor zowel de 1,5 mg/dag en 3 mg/dag groepen versus de placebogroep. De verbetering in week 6 van de gemiddelde totale score op de Hamilton Depression Rating Scale (HAM-17) bereikte een nominale significantie voor cariprazine 1,5 mg/dag versus placebo, maar niet voor 3 mg/dag. Bijwerkingen waren gering. De meest voorkomende bijwerkingen waren acathisie en misselijkheid (=5%). 

OOK INTERESSANT:   App herkent oplopende emoties bij Borderline

Conclusie

Cariprazine zou dus een bewezen werkzaamheid hebben. Ook zou het middel relatief veilig zijn. Een voordeel van cariprazine zou bovendien de lange halfwaardetijd zijn, waardoor het gebruiksvriendelijker is. Cariprazine heeft overigens theoretisch meerdere voordelen: minimale adrenerge, anticholinergische, histaminerge, metabole en prolactinegerelateerde bijwerkingen, eenmaal daagse inname, geen qt-waarschuwing, ontbreken van lange titratieperioden en afwezigheid van cyp2d6-geneesmiddelinteracties [zotpressInText item=”{9309347:NN9ATBS8}” format=”%num%” brackets=”yes”]. Wat ook opvalt, is dat de lagere dosis, maar niet de hogere dosis, van cariprazine significant gunstig bleek te zijn voor patiënten in vergelijking met placebo. Een hogere doses van een medicijn hoeft dus niet altijd beter zijn. De studie is overigens gefinancierd door het farmaceutische bedrijf AbbVie.

[zotpressInTextBib style=”vancouver” sort=”ASC”]

Meer over dit onderwerp

Reacties

Ook in PSYMAG

Cariprazine (Vraylar) is een veilige en effectieve aanvullende behandeling voor volwassenen met een depressieve stoornis die onvoldoende reageren op monotherapie met antidepressiva, zo blijkt uit nieuwe resultaten van een fase 3-onderzoek.

Alleen voor abonnees

De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor ingelogde abonnees. Een abonnement kost slechts €30,- per jaar. Hiervoor krijg je toegang tot alle beschikbare content, inclusief het maandelijkse pdf-vaktijdschrift (verschijnt 12x per jaar).

€30,-per jaar

PSYMAG verschijnt ook als PDF-vaktijdschrift. Voor slechts €30,- per jaar ontvang je naast toegang tot alle content op www.psymag.nl ook 12x per jaar dit tijdschrift in je digitale mailbox.

Populaire artikelen