woensdag, mei 22, 2024

Risicofactoren voor terugval van psychose: De rol van stressvolle levensgebeurtenissen

Gerelateerde artikelen

Terugval van psychose na de eerste episode komt vaak voor. Stressvolle gebeurtenissen kunnen bijdragen aan een terugval, maar de relatie is complex. Een studie onderzocht dit door gegevens te analyseren van individuen met een eerste psychose-episode gedurende 2 jaar. De resultaten zijn gepubliceerd in Lancet Psychiatry.

De auteurs ontdekten dat stressvolle gebeurtenissen na het begin van de psychose het risico op terugval vergroten. Het risico neemt toe met het aantal gebeurtenissen. De studie toonde ook een hoger risico op terugval in het jaar na stressvolle gebeurtenissen. Terugval had echter geen invloed op het voorkomen van stressvolle gebeurtenissen. Beperkingen van de studie zijn zelfgerapporteerde gegevens en een gebrek aan beoordeling van emotionele impact.

Key takeaways

  • Terugval van ziekte na de eerste psychose-episode komt vaak voor.
  • Stressvolle levensgebeurtenissen zijn geassocieerd met een verhoogd risico op psychose en mogelijk ook met terugval van de ziekte.
  • Bhattacharyya en collega’s hebben de associatie tussen stressvolle levensgebeurtenissen en terugval van psychose onderzocht met behulp van meerdere inferentiële benaderingen.
  • Het onderzoek omvatte personen met een eerste psychose-episode en volgde hen gedurende 2 jaar.
  • Stressvolle levensgebeurtenissen na het begin van de psychose verhoogden het risico op terugval, met een dosis-responsrelatie.
  • Het risico op terugval was hoger in het jaar volgend op stressvolle gebeurtenissen.
  • Het aantal terugvallen in het eerste jaar voorspelde niet het aantal stressvolle levensgebeurtenissen in het tweede jaar.
  • Beperkingen van het onderzoek zijn onder andere retrospectieve zelfgerapporteerde beoordeling en gebrek aan overweging van emotionele impact.

Bhattacharyya S, Schoeler T, Di Forti M, et al. Stressful life events and relapse of psychosis: analysis of causal association in a 2-year prospective observational cohort of individuals with first-episode psychosis in the UK. Lancet Psychiatry. 2023;10(6):414-425.

OOK INTERESSANT:   Slaap, stress en het vrouwenhart

Meer over dit onderwerp

Reacties

Ook in PSYMAG

Terugval van psychose na de eerste episode komt vaak voor. Stressvolle gebeurtenissen kunnen bijdragen aan een terugval, maar de relatie is complex. Een studie onderzocht dit door gegevens te analyseren van individuen met een eerste psychose-episode gedurende 2 jaar. De resultaten zijn gepubliceerd in Lancet Psychiatry.

Alleen voor abonnees

De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor ingelogde abonnees. Een abonnement kost slechts €30,- per jaar. Hiervoor krijg je toegang tot alle beschikbare content, inclusief het maandelijkse pdf-vaktijdschrift (verschijnt 12x per jaar).

€30,-per jaar

PSYMAG verschijnt ook als PDF-vaktijdschrift. Voor slechts €30,- per jaar ontvang je naast toegang tot alle content op www.psymag.nl ook 12x per jaar dit tijdschrift in je digitale mailbox.

Populaire artikelen