vrijdag, juni 21, 2024

Relatie tussen mentale stoornissen, sociale ontkoppeling en sterfte

Gerelateerde artikelen

In een recent onderzoek gepubliceerd in The British Journal of Psychiatry, is de interactie tussen mentale stoornissen en sociale loskoppeling onderzocht in relatie tot sterfte. Uit de resultaten bleek dat mannen met zowel een mentale stoornis als eenzaamheid, sociaal isolement of een gebrek aan sociale steun een aanzienlijk verhoogde sterfte vertoonden. Voor vrouwen werd geen verhoogde sterfte waargenomen.

Het onderzoek omvatte 162.497 deelnemers uit de Deense Nationale Gezondheidsenquête, gevolgd tot 2021. Uit de resultaten bleek dat mannen met zowel een mentale stoornis als eenzaamheid, sociaal isolement of een gebrek aan sociale steun een aanzienlijk verhoogde sterfte vertoonden. Voor vrouwen werd geen verhoogde sterfte waargenomen.

De studie benadrukt het belang van bewustzijn van verhoogde sterftecijfers onder mannen met mentale stoornissen en verminderde sociale verbindingen, en suggereert dat preventie-interventies in de ggz hierop afgestemd zouden moeten zijn.

De bevindingen onderstrepen de kwetsbaarheid van mannen met zowel mentale stoornissen als verminderde sociale verbindingen, en benadrukken het belang van verder onderzoek naar de specifieke oorzaken van sterfte en mogelijke mechanismen achter deze sekseverschillen.

Onderzoeksmethoden

Om de relatie tussen een mentale stoornis en sociale ontkoppeling op mortaliteit te onderzoeken, werd een cohortstudie uitgevoerd met deelnemers van de Deense Nationale Gezondheidsenquête in 2013 en 2017, gevolgd tot 2021. De studie koppelde enquêtegegevens over sociale ontkoppeling (eenzaamheid, sociaal isolement en lage sociale steun) aan registergegevens over ziekenhuis-gediagnosticeerde mentale stoornissen en sterftecijfers. Poisson-regressie werd toegepast om onafhankelijke en gezamenlijke associaties met mortaliteit, interactiecontrasten en toerekenbare proporties te schatten.

OOK INTERESSANT:   Invloed van benzodiazepinen en Z-hypnotica tijdens de zwangerschap op autisme en ADHD bij nakomelingen

Verschillen tussen en mannen en vrouwen

Bij mannen met zowel een mentale stoornis als eenzaamheid, sociaal isolement of een gebrek aan sociale steun, was er een aanzienlijk verhoogde sterfte in vergelijking met wat werd verwacht. Dit gold echter niet voor vrouwen. De interactie tussen mentale stoornissen en eenzaamheid, sociaal isolement en lage sociale steun verklaarde respectievelijk 47%, 24% en 61% van de overmatige sterfte bij mannen. Bij vrouwen kon geen overmatige sterfte worden toegeschreven aan deze interactie.

Referentie

Laustsen LM, Ejlskov L, Chen D, et al. Interaction between mental disorders and social disconnectedness on mortality: a population-based cohort study. The British Journal of Psychiatry. Published online 2024:1-8. doi:10.1192/bjp.2024.68

Meer over dit onderwerp

Reacties

Ook in PSYMAG

In een recent onderzoek gepubliceerd in The British Journal of Psychiatry, is de interactie tussen mentale stoornissen en sociale loskoppeling onderzocht in relatie tot sterfte. Uit de resultaten bleek dat mannen met zowel een mentale stoornis als eenzaamheid, sociaal isolement of een gebrek aan sociale steun een aanzienlijk verhoogde sterfte vertoonden. Voor vrouwen werd geen verhoogde sterfte waargenomen.

Alleen voor abonnees

De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor ingelogde abonnees. Een abonnement kost slechts €30,- per jaar. Hiervoor krijg je toegang tot alle beschikbare content, inclusief het maandelijkse pdf-vaktijdschrift (verschijnt 12x per jaar).

€30,-per jaar

PSYMAG verschijnt ook als PDF-vaktijdschrift. Voor slechts €30,- per jaar ontvang je naast toegang tot alle content op www.psymag.nl ook 12x per jaar dit tijdschrift in je digitale mailbox.

Populaire artikelen