woensdag, mei 22, 2024

Psychotrope medicijnen en het COVID-risico bij psychiatrische patiënten

Gerelateerde artikelen

Patiënten met een ernstige psychische aandoening zijn bijzonder kwetsbaar voor COVID-19. Er zijn verschillende psychotrope medicijnen geïdentificeerd als potentiële therapeutische middelen om COVID-19 te voorkomen of te behandelen, maar ze zijn niet systematisch onderzocht bij deze patiëntenpopulatie. Verschillende psychotrope medicijnen zijn volgens een nieuwe studie nu geassocieerd met verschillende risico’s van COVID-19 bij opgenomen patiënten met een ernstige psychische aandoening. Het onderzoek is online gepubliceerd in JAMA Network Open [zotpressInText item=”{9309347:FZ6SCMTG}” format=”%num%” brackets=”yes”].

Onderzoekers ontdekten dat antipsychotica van de tweede generatie geassocieerd waren met een 48% lager risico op COVID-19, waarbij paliperidongebruik geassocieerd werd met de grootste effectgrootte. Valproïnezuur daarentegen bleek geassocieerd met een 39% verhoogd risico op de ziekte. Clozapine is geassocieerd met een verminderde kans op covid-gerelateerd overlijden.

Onderzoekers analyseerden gegevens van 1.958 volwassenen die van 8 maart tot 1 juli 2020 aaneengesloten waren opgenomen met een ernstige psychische aandoening. De gemiddelde leeftijd was 51,4 jaar en 1.442 (74%) waren mannen. In totaal 969 patiënten (49,5%) hadden COVID-19 (bevestigd in een laboratorium) terwijl ze in het ziekenhuis werden opgenomen, en 38 patiënten (3,9%) stierven – een sterftecijfer dat vier keer hoger was dan schattingen van de algemene bevolking in New York gedurende dezelfde periode.

Resultaten

Het gebruik van antipsychotica van de tweede generatie, als klasse, was geassocieerd met een lagere kans op COVID-19 (odds ratio, 0,62; 95% betrouwbaarheidsinterval, 0,45-0,86), terwijl het gebruik van stemmingsstabilisatoren geassocieerd was met een grotere kans op infectie (OR, 1,23; 95% BI, 1,03-1,47).

De onderzoekers vonden ook een lager sterfterisico bij patiënten die antidepressiva slikten; er waren geen COVID-gerelateerde sterfgevallen onder patiënten die escitalopram, venlafaxine, bupropion of fluvoxamine gebruikten. Hoewel de associatie niet statistisch significant was, is deze observatie in overeenstemming met grotere studies die een verminderd risico op nadelige uitkomsten in verband met het gebruik van antidepressiva lieten zien.

OOK INTERESSANT:   PiL in de praktijk

Clozapine

Clozapine werd tijdens de pandemie gezien als risicofactor voor longontsteking en mogelijke toxische effecten tijdens acute infectie. Maar clozapinegebruik werd in de huidige studie niet geassocieerd met een verhoogd risico op COVID-19-infectie of overlijden. Sterker nog, het gebruik van clozapine was geassocieerd met verminderde kans op COVID-gerelateerd overlijden (ongecorrigeerde OR 0,25; 95% BI 0,10-0,62; volledig gecorrigeerde OR 0,43; 95% BI 0,17-1,12).

Valproinezuur

Valproïnezuur reguleert het angiotensine-converterend enzym 2 in endotheelcellen, wat de immuunfunctie kan schaden en kan bijdragen aan de slechtere uitkomsten voor patiënten met COVID-19, zo vermoeden de onderzoekers.

Implicaties

Het verband tussen psychofarmacologische verbindingen, met name antipsychotica, en ernstige COVID-19-uitkomsten blijft volgens de onderzoekers een kwestie van debat, met inconsistente bevindingen tussen onderzoeken. Verder onderzoek is nodig om te bepalen of de beschermende rol van antipsychotica van de tweede generatie op het risico op COVID-19 wordt gemedieerd door een immuuneffect of door de directe antivirale eigenschappen van deze moleculen.

[zotpressInTextBib style=”vancouver” sort=”ASC”]

Meer over dit onderwerp

Reacties

Ook in PSYMAG

Patiënten met een ernstige psychische aandoening zijn bijzonder kwetsbaar voor COVID-19. Er zijn verschillende psychotrope medicijnen geïdentificeerd als potentiële therapeutische middelen om COVID-19 te voorkomen of te behandelen, maar ze zijn niet systematisch onderzocht bij deze patiëntenpopulatie. Verschillende psychotrope medicijnen worden volgens een nieuwe studie nu geassocieerd met verschillende risico's van COVID-19 bij opgenomen patiënten met een ernstige psychische aandoening. Het onderzoek is online gepubliceerd in JAMA Network Open.

Alleen voor abonnees

De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor ingelogde abonnees. Een abonnement kost slechts €30,- per jaar. Hiervoor krijg je toegang tot alle beschikbare content, inclusief het maandelijkse pdf-vaktijdschrift (verschijnt 12x per jaar).

€30,-per jaar

PSYMAG verschijnt ook als PDF-vaktijdschrift. Voor slechts €30,- per jaar ontvang je naast toegang tot alle content op www.psymag.nl ook 12x per jaar dit tijdschrift in je digitale mailbox.

Populaire artikelen