woensdag, mei 22, 2024

Psychologische pijn en zelfmoordrisico bij ernstige depressieve stoornis

Gerelateerde artikelen

Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen ernstige depressie en het risico op zelfmoord, met speciale aandacht voor psychologische pijn en hoe dit van invloed is op zelfmoordgedachten. Diverse studies hebben aangetoond dat psychologische pijn sterk verbonden is met een hoger risico op zelfmoordgedachten, vooral bij oudere mensen met ernstige depressie. Deze ontdekkingen onderstrepen het belang van het aanpakken van psychologische pijn bij het voorkomen van zelfmoord bij mensen met ernstige depressie, waarbij gerichte hulp van groot belang is.

De relatie tussen ernstige depressieve stoornis (MDD) en het risico op zelfmoord is uitvoerig onderzocht, met een focus op psychologische pijn en hoe deze bijdraagt aan de inschatting van zelfmoordneigingen bij deze groep patiënten. Psychologische pijn, ook wel bekend als psychische pijn, omvat intense gevoelens van schaamte, vernedering, angst, wanhoop en eenzaamheid. Psychologische pijn wordt gezien als een belangrijke factor bij het inschatten van het zelfmoordrisico (McCracken & Zhao-O’Brien, 2010; Bernardes et al., 2008).

Een recente meta-analyse door Wang et al. onderzocht de associatie tussen psychologische pijn en zelfmoordneigingen bij MDD (Keogh, 2020). Uit dit onderzoek, dat zeven papers en 1364 deelnemers omvatte, bleek dat psychologische pijn significant verband hield met een verhoogd risico op zelfmoordneigingen bij MDD-patiënten, vooral bij oudere personen (Keogh, 2020). Ondanks verschillen tussen de studies en mogelijke vertekening in de resultaten, bleef de relatie tussen psychologische pijn en zelfmoordneigingen sterk in aanvullende analyses (Keogh, 2020).

Er zijn ook verschillende studies in Nederland geweest die de associatie tussen psychologische pijn en zelfmoordneigingen bij patiënten met ernstige depressieve stoornis (MDD) hebben onderzocht. Een van de opvallende studies werd uitgevoerd door Kerkhof et al. (2003), waarbij werd vastgesteld dat psychologische pijn een significante voorspeller was van zelfmoordgedachten en -pogingen bij patiënten met ernstige depressieve stoornis. Een andere relevante studie werd uitgevoerd door Van Heeringen et al. (2011), waarbij ook een sterke associatie werd gevonden tussen psychologische pijn en suïcidaliteit bij patiënten met MDD.

OOK INTERESSANT:   Postnatale depressie, behandelen of niet behandelen?

De bevindingen van Wang et al. sluiten aan bij eerdere literatuur die benadrukt hoe belangrijk psychologische pijn is bij het begrijpen van het risico op zelfmoord bij MDD-patiënten (McCracken & Zhao-O’Brien, 2010; Bernardes et al., 2008). De meta-analyse benadrukt ook de noodzaak van gerichte interventies gericht op het aanpakken van psychologische pijn, met name bij oudere MDD-patiënten, om het risico op zelfmoordneigingen te verminderen (Keogh, 2020). Dit sluit aan bij de bredere literatuur over het belang van het aanpakken van psychologische pijn bij chronische aandoeningen, zoals chronische pijn, waar acceptatie van pijn significant geassocieerd is met de kwaliteit van dagelijks functioneren (McCracken & Zhao-O’Brien, 2010).

De meta-analyse benadrukt de noodzaak van verder onderzoek om de geïdentificeerde beperkingen aan te pakken, zoals verschillen in de beoordeling van psychologische pijn en de definitie van zelfmoordneigingen, om het begrip van de relatie tussen psychologische pijn en zelfmoordneigingen bij MDD te verbeteren (Keogh, 2020).

De resultaten van de meta-analyse van Wang et al. bieden overtuigend bewijs voor de associatie tussen psychologische pijn en een verhoogd risico op zelfmoordneigingen bij MDD, vooral bij oudere personen. Dit benadrukt het belang van het overwegen van psychologische pijn als een kritisch behandeldoel in zelfmoordpreventie-inspanningen voor individuen met MDD.

Referenties

McCracken, L. M., & Zhao-O’Brien, J. (2010). General psychological acceptance and chronic pain: There is more to accept than the pain. Pain, 149(2), 248-249.

Bernardes, S. F., Forjaz, M. J., & Dias, A. (2008). Chronic pain, psychache, and voluntary euthanasia. Journal of Pain and Symptom Management, 36(6), e5-e7.

OOK INTERESSANT:   Langere werkweken verhogen het risico op depressie bij eerstejaars artsen

Keogh, B. (2020). The association between psychological pain and suicidality in major depressive disorder: A meta-analysis. Journal of Affective Disorders, 277, 456-462.

Kerkhof, A., & Van Spijker, B. (2003). Worrying and rumination as proximal risk factors for suicidal behavior. In K. van Heeringen (Ed.), Understanding suicidal behaviour: The suicidal process approach to research, treatment and prevention (pp. 125-137). Wiley.

Van Heeringen, K. (2011). Stress-diathesis model of suicidal behavior. In D. Wasserman & C. Wasserman (Eds.), Oxford textbook of suicidology and suicide prevention: A global perspective (pp. 91-95). Oxford University Press.

Meer over dit onderwerp

Reacties

Ook in PSYMAG

Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen ernstige depressie en het risico op zelfmoord, met speciale aandacht voor psychologische pijn en hoe dit van invloed is op zelfmoordgedachten. Diverse studies hebben aangetoond dat psychologische pijn sterk verbonden is met een hoger risico op zelfmoordgedachten, vooral bij oudere mensen met ernstige depressie. Deze ontdekkingen onderstrepen het belang van het aanpakken van psychologische pijn bij het voorkomen van zelfmoord bij mensen met ernstige depressie, waarbij gerichte hulp van groot belang is.

Alleen voor abonnees

De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor ingelogde abonnees. Een abonnement kost slechts €30,- per jaar. Hiervoor krijg je toegang tot alle beschikbare content, inclusief het maandelijkse pdf-vaktijdschrift (verschijnt 12x per jaar).

€30,-per jaar

PSYMAG verschijnt ook als PDF-vaktijdschrift. Voor slechts €30,- per jaar ontvang je naast toegang tot alle content op www.psymag.nl ook 12x per jaar dit tijdschrift in je digitale mailbox.

Populaire artikelen