woensdag, mei 22, 2024

Prevalentie en samenhang van zelfmoord en niet-suïcidale zelfverwonding bij kinderen

Gerelateerde artikelen

Hoewel sterfgevallen door zelfmoord onder tieners zeldzaam zijn, nemen ze toe. Maar ook zelfbeschadigende gedachten en gedragingen treden op met een “zorgwekkende frequentie”, volgens een systematische review en meta-analyse.

Onder meer dan 600 miljoen personen in 58 studies was de levenslange prevalentie van zelfmoord 0,79 per 1 miljoen kinderen in de algemene bevolking, en gepoolde prevalentieschattingen[1] voor zelfmoordgedachten, zelfmoordpogingen en niet-suïcidale zelfverwonding waren respectievelijk 15,1%, 2,6% en 6,2%. Bovendien zal ongeveer 17% van de tieners met zelfmoordgedachten later zelfmoord proberen, merken onderzoekers op in JAMA Psychiatry.

Zelfmoordgedachten

Richard Liu, PhD, van Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School in Boston: “Wanneer jongere kinderen en tieners praten over het zichzelf iets zullen aandoen, worden deze opmerkingen volgens onderzoekers vaak verdisconteerd vanwege hun leeftijd. “Dat menen ze niet” of “Ze weten niet echt wat ze zeggen”, zouden veel voorkomende reacties zijn. De gegevens laten echter zien dat deze uitspraken zorgwekkend zijn, omdat ze niet zo zeldzaam blijken als we misschien denken”. “Vijftien procent van de kinderen in die leeftijdsgroep heeft tijdens hun leven zelfmoordgedachten. Dat is alarmerend hoog.”

ADHD en depressie

Hoewel de studie niet kon bepalen wat suïcidale gedachten veroorzaakt, identificeerden de auteurs wel risico’s die hiermee samenhangen. De sterkste verbanden voor suïcidale ideatie waren ADHD (d=0,54, 95% BI 0,34-0,75) en depressie (d=0,90, 95% BI 0,71-1,09). Daarnaast leverde kindermishandeling de grootste effectgrootte op (d=2,62, 95% BI 1,56-3,67). Ouderlijke ondersteuning (d=-0,34, 95% BI -0,46 tot -0,22) was daarentegen een beschermende factor tegen zelfmoordgedachten. Vrouwen (zowel adolescenten als volwassenen) hebben meer kans om een zelfmoordpoging te doen. Bij pre-tieners is het risico vrijwel gelijk.

OOK INTERESSANT:   Online training suïcidepreventie

Opvallend

Voor de studie is een literatuuronderzoek uitgevoerd van peer-reviewed tijdschriften in MEDLINE, PsycINFO en Embase voor studies naar de prevalentie en samenhang van preadolescente zelfbeschadigende gedachten en gedragingen.

Wat de onderzoekers hierbij opviel is dat in tientallen jaren van onderzoek slechts zes studies gekeken hebben naar de relatie tussen depressie en zelfmoordpogingen bij tieners. Bovendien vonden de auteurs ook een “opmerkelijke afwezigheid van gegevens” over samenhang van zelfmoordpogingen en niet-suïcidale zelfverwonding. Niet-suïcidale zelfverwonding voorspelt echter toekomstige zelfmoordpogingen, zo zeggen de onderzoekers. “Het feit dat we zo weinig weten over niet-suïcidale zelfverwonding bij tieners, betekent dat we echt veel informatie missen over een van de grootste risicofactoren voor zelfmoordpogingen in deze leeftijdsgroep.”


[1] Onder pooling verstaat men het combineren van de resultaten van verschillende studies voor statistische bewerking in een meta-analyse om te komen tot een schatting van het globale effect.

Meer over dit onderwerp

Reacties

Ook in PSYMAG

Hoewel sterfgevallen door zelfmoord onder tieners zeldzaam zijn, nemen ze toe. Maar ook zelfbeschadigende gedachten en gedragingen treden op met een "zorgwekkende frequentie", volgens een systematische review en meta-analyse.

Alleen voor abonnees

De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor ingelogde abonnees. Een abonnement kost slechts €30,- per jaar. Hiervoor krijg je toegang tot alle beschikbare content, inclusief het maandelijkse pdf-vaktijdschrift (verschijnt 12x per jaar).

€30,-per jaar

PSYMAG verschijnt ook als PDF-vaktijdschrift. Voor slechts €30,- per jaar ontvang je naast toegang tot alle content op www.psymag.nl ook 12x per jaar dit tijdschrift in je digitale mailbox.

Populaire artikelen