PSYMAG Editie 5

Jaargang 2

Effect van vitamine D3-suppletie op psychiatrische symptomen

Fins onderzoek dat is gepubliceerd in JAMA Network Open heeft de relatie tussen vitamine D-inname en de geestelijke gezondheid van kinderen onderzocht. Geschat wordt dat één op de acht kinderen lijdt aan een psychische stoornis en eerdere onderzoeken hebben gesuggereerd dat lage vitamine D-spiegels op jonge leeftijd het risico op psychische problemen later in het leven kunnen verhogen.

Farmacotherapeutische behandeling van schizofrenie met aanvang in de jeugd

Schizofrenie begint meestal met prodromale symptomen in de adolescentie. Bij 39% van de patiënten beginnen de psychotische symptomen vóór de leeftijd van 19 jaar. In een nieuwe review worden de vorderingen in de behandeling van psychose met medicijnen in de afgelopen tien jaar besproken. 

PSYCHOFARMACA

Artikelen over psychofarmaca zoals antipsychotica, antidepressiva en stemmingsstabilisatoren, kalmerings- en slaapmiddelen (benzodiazepinen) en psycho-stimulantia.

Algemeen

Algemene artikelen die voor alle professionals in de ggz interessant zijn.

Publiceren in PSYMAG? Neem contact op met de redactie.

Meer oog voor psychische gezondheid

Laat mentale gezondheid even zwaar wegen als fysieke gezondheid. Dat is een van de lessen uit een bundeling van veertig onderzoeken naar het effect van de coronacrisis en de coronamaatregen op het mentale welbevinden van kinderen en jongeren.

Symptomen van ADHD en negatieve gezondheidsuitkomsten bij psychose

De huidige studie onderzocht het verband tussen psychotische ervaringen (PE) en ADHD-symptomen bij Japanse individuen en of de aanwezigheid van ADHD-symptomen het risico op negatieve gezondheidsresultaten bij mensen met PE verhoogt.

ADHD-risico beïnvloed door darmmicrobioom

Een lekkende darm wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op ADHD, en een verschuiving in de normale samenstelling en werking van het darmmicrobioom kan hiervoor verantwoordelijk zijn, zo blijkt uit nieuw onderzoek waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Onderzoek naar het gebruik van sociale media bij jongeren die zelfdoding pleegden

Hoewel het gebruik van sociale media voor jongeren voordelen kent, kunnen nadelige effecten - zoals cyberpesten, gevaarlijke challenges, sociale vergelijking en kopieergedrag - suïcidale gedachten en gedrag uitlokken of verergeren. De invloed van sociale media op de psychische gezondheid en suïcidegedachten en -gedrag is uitgebreid bestudeerd, maar er is weinig wetenschappelijk bewijs voor de mogelijke rol ervan bij zelfdoding onder jongeren.

Slaapproblemen en verhoogd risico op een beroerte

Volgens een nieuwe studie - waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in Neurology - kunnen veel symptomen van slecht slapen in verband worden gebracht met een verhoogd risico op een beroerte.

Onderzoek

Onderzoek uit de wereld van de geestelijke gezondheidszorg in binnen- en buitenland.

Laatste artikelen

Blijf op de hoogte van kennisupdates uit de ggz