woensdag, mei 22, 2024

Op dialectische gedragstherapie gebaseerde groepsbehandeling versus gebruikelijke behandeling voor volwassenen met ADHD

Gerelateerde artikelen

Studies over gestructureerde vaardigheidstrainingsgroepen hebben gunstige, hoewel nog steeds niet doorslaggevende effecten op de kernsymptomen van ADHD bij volwassenen aangetoond. In een nieuwe studie – waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in BMC Psychiatry – zijn de effecten onderzocht van op dialectische gedragstherapie gebaseerde groepsbehandeling (DGT-GB) op het bredere en klinisch relevante executieve functioneren en emotionele regulatie bij volwassenen met ADHD.

Volwassen patiënten met ADHD werden willekeurig toegewezen aan wekelijkse DGT-GB of treatment as usual (TAU) gedurende 14 weken. Vervolgens kregen deelnemers die TAU kregen DGT-GB aangeboden. Allen werden zes maanden na beëindiging van DGT-GB opnieuw beoordeeld. Primaire uitkomsten waren de Behaviour Rating Inventory of Executive Function (BRIEF-A) en de Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS). Secundaire uitkomstmaten waren zelfgerapporteerde ADHD-symptomen, depressieve- en angstsymptomen en kwaliteit van leven.

In totaal werden 121 deelnemers (68 vrouwen), gemiddelde leeftijd 37 jaar, van zeven poliklinieken geïncludeerd, van wie 104 (86%) de proefperiode van 14 weken voltooiden. Bij deelname aan het onderzoek gebruikte 63% medicatie voor ADHD. Vergeleken met TAU ​​(n = 54) hadden patiënten die DGT-GB aanvankelijk voltooiden (n = 50) een significant grotere gemiddelde reductie op de BRIEF-A en alle secundaire resultaten, met uitzondering van symptomen van angst. Alle significante verbeteringen hielden aan na 6 maanden follow-up. Verandering op DERS verschilde niet significant tussen de groepen na 14 weken, maar de scores bleven dalen tussen het einde van de groepsbehandeling en de follow-up.

Conclusie
Deze DGT-GB was superieur aan TAU bij het verminderen van executieve disfunctie, kernsymptomen van ADHD en bij het verbeteren van de kwaliteit van leven bij volwassenen met ADHD. Verbeteringen hielden aan, tenminste zes maanden na beëindiging van de behandeling. De haalbaarheid en resultaten van deze studie leveren bewijs voor deze groepsbehandeling als een geschikte niet-medicamenteuze behandeloptie voor volwassenen met ADHD in poliklinische setting.

OOK INTERESSANT:   Neurofeedback voor ADHD

Halmøy, A., Ring, A.E., Gjestad, R. et al. Dialectical behavioral therapy-based group treatment versus treatment as usual for adults with attention-deficit hyperactivity disorder: a multicenter randomized controlled trial. BMC Psychiatry 22, 738 (2022). https://doi.org/10.1186/s12888-022-04356-6

Meer over dit onderwerp

Reacties

Ook in PSYMAG

Studies over gestructureerde vaardigheidstrainingsgroepen hebben gunstige, hoewel nog steeds niet doorslaggevende effecten op de kernsymptomen van ADHD bij volwassenen aangetoond. In een nieuwe studie - waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in BMC Psychiatry - zijn de effecten onderzocht van op dialectische gedragstherapie gebaseerde groepsbehandeling (DGT-GB) op het bredere en klinisch relevante executieve functioneren en emotionele regulatie bij volwassenen met ADHD.

Alleen voor abonnees

De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor ingelogde abonnees. Een abonnement kost slechts €30,- per jaar. Hiervoor krijg je toegang tot alle beschikbare content, inclusief het maandelijkse pdf-vaktijdschrift (verschijnt 12x per jaar).

€30,-per jaar

PSYMAG verschijnt ook als PDF-vaktijdschrift. Voor slechts €30,- per jaar ontvang je naast toegang tot alle content op www.psymag.nl ook 12x per jaar dit tijdschrift in je digitale mailbox.

Populaire artikelen