vrijdag, mei 24, 2024

Onderzoek naar het gebruik van sociale media bij jongeren die zelfdoding pleegden

Gerelateerde artikelen

Hoewel het gebruik van sociale media voor jongeren voordelen kent, kunnen nadelige effecten – zoals cyberpesten, gevaarlijke challenges, sociale vergelijking en kopieergedrag – suïcidale gedachten en gedrag uitlokken of verergeren. De invloed van sociale media op de psychische gezondheid en suïcidegedachten en -gedrag is uitgebreid bestudeerd, maar er is weinig wetenschappelijk bewijs voor de mogelijke rol ervan bij zelfdoding onder jongeren.

Het onderzoek dat werd gedaan door onderzoekers van 113 Zelfmoordpreventie, Orygen, Amsterdam UMC en GGZ Oost-Brabant had tot doel digitale suïcidepreventiestrategieën te ontwikkelen door de betekenis van sociale media in het leven van jonge suïcide slachtoffers te onderzoeken en de schadelijke en ondersteunende effecten van het gebruik van sociale media op hun welzijn en leed in kaart te brengen.

Methode
Van 35 adolescenten die in Nederland door suïcide zijn overleden (43% van alle adolescenten die in dat jaar door zelfdoding zijn overleden) werden gegevens geanalyseerd uit een psychologisch autopsie onderzoek. Dit waren 18 meisjes en 17 jongens. Allen waren jonger dan twintig jaar, met een gemiddelde van zeventien jaar. Interpretatieve fenomenologische (de geleefde ervaring) analyse werd uitgevoerd bij 55 semigestructureerde interviews met leeftijdsgenoten en ouders van de overledenen.

Resultaten
Jongeren hebben baat gehad bij lotgenotencontact en herstelverhalen. Er werden echter verschillende thema’s besproken die betrekking hebben op de schadelijke effecten van sociale media, waaronder afhankelijkheid, triggers, kopieergedrag, challenges, cyberpesten en psychisch vastzitten.

De thema’s afhankelijkheid, triggers en kopieergedrag waren meer opvallend bij jonge vrouwen. Zij ontwikkelden een online identiteit rond hun suïcidale gedachten en gedrag. Nabestaanden, met name ouders, stonden voor verschillende uitdagingen om met de jongeren te praten over het gebruik van sociale media, waaronder door de online anonimiteit en de geslotenheid van jongeren.

OOK INTERESSANT:   NHG lanceert e-learning in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie

Conclusie
Op basis van de bevindingen bevelen de onderzoekers aan om in het onderwijs de digitale vaardigheid van ouders, gezondheidswerkers en opvoeders te stimuleren, bewust gebruik van sociale media bij jongeren te ondersteunen en de preventie van cyberpesten uit te breiden.

De onderzoekers moedigen verder onderzoek aan om te kijken hoe virtuele sociale netwerken suïcidegedachten en -gedrag in stand houden, en om de effectiviteit van digitale interventies, zoals gemodereerde ondersteuning door leeftijdgenoten en het gebruik van positieve rolmodellen, verder te onderzoeken.

Meer informatie

Meer over dit onderwerp

Reacties

Ook in PSYMAG

Hoewel het gebruik van sociale media voor jongeren voordelen kent, kunnen nadelige effecten - zoals cyberpesten, gevaarlijke challenges, sociale vergelijking en kopieergedrag - suïcidale gedachten en gedrag uitlokken of verergeren. De invloed van sociale media op de psychische gezondheid en suïcidegedachten en -gedrag is uitgebreid bestudeerd, maar er is weinig wetenschappelijk bewijs voor de mogelijke rol ervan bij zelfdoding onder jongeren.

Alleen voor abonnees

De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor ingelogde abonnees. Een abonnement kost slechts €30,- per jaar. Hiervoor krijg je toegang tot alle beschikbare content, inclusief het maandelijkse pdf-vaktijdschrift (verschijnt 12x per jaar).

€30,-per jaar

PSYMAG verschijnt ook als PDF-vaktijdschrift. Voor slechts €30,- per jaar ontvang je naast toegang tot alle content op www.psymag.nl ook 12x per jaar dit tijdschrift in je digitale mailbox.

Populaire artikelen