woensdag, mei 22, 2024

Nieuwe formulering van paliperidon palmitaat vereist slechts twee injecties per jaar

Gerelateerde artikelen

De langwerkende injecteerbare antipsychotica kende tot nu toe een dekking van maximaal 3 maanden. Maar met de langwerkende injecteerbare paliperidonpalmitaat (op de markt gebracht door Janssen) is vanaf nu slechts 2 keer per jaar een injectie nodig. Deze tweejaarlijkse injecteerbare injectie biedt dus enerzijds een bijna continue dekking, terwijl het zelfstigma bij schizofreniepatiënten verder wordt verminderd.

In een groot fase 3-onderzoek[zotpressInText item=”{9309347:QRJR4PKA}” format=”%num%” brackets=”yes”] is de veiligheid en werkzaamheid van drie maanden paliperidon werden vergeleken met zes maanden paliperidon. Meer dan 700 volwassenen met schizofrenie die klinisch stabiel waren en al een of drie maanden paliperidon gebruikten, werden gerandomiseerd en ontvingen gedurende 12 maanden de driemaandelijkse of zesmaandelijkse formulering. De symptomen van de deelnemers werden gedurende het hele onderzoek gemeten met behulp van de Positieve en Negatieve Syndroomschaal (PANSS) en andere maatstaven voor het functioneren.

De resultaten tussen de twee groepen waren vergelijkbaar, waarbij 92,5% van de patiënten die behandeld werd met de zes maanden durende langwerkende injecteerbare antipsychotica en 95% die behandeld werd met de drie maanden durende langwerkende injecteerbare antipsychotica na een jaar geen terugval hadden. Het veiligheidsprofiel van beide formuleringen was ook vergelijkbaar wat betreft de frequentie en bijwerkingen. De meest voorkomende bijwerkingen bij patiënten waren infecties van de bovenste luchtwegen, reacties op de injectieplaats en gewichtstoename.

Implicaties voor de praktijk

Toch gaan er ook geluiden op dat veel patiënten niet zullen reageren op paliperidon of deze niet zullen verdragen. Ook wordt de zesmaandelijkse paliperidonformulering alleen aanbevolen voor patiënten die stabiel zijn op een- of driemaandelijkse paliperidon formuleringen, niet voor patiënten die acute stabilisatie van hun psychotische symptomen nodig hebben. Dit laat onverlet dat de extra stabiliteit die wordt geboden door een tweejaarlijkse injectie gunstig zou kunnen zijn voor sommige patiënten.

OOK INTERESSANT:   Potentiële verhoging van zelfmoordrisico met Daridorexant

[zotpressInTextBib style=”vancouver” sort=”ASC”]

Meer over dit onderwerp

Reacties

Ook in PSYMAG

Met de langwerkende injecteerbare paliperidonpalmitaat is vanaf nu slechts 2 keer per jaar een injectie nodig.

Alleen voor abonnees

De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor ingelogde abonnees. Een abonnement kost slechts €30,- per jaar. Hiervoor krijg je toegang tot alle beschikbare content, inclusief het maandelijkse pdf-vaktijdschrift (verschijnt 12x per jaar).

€30,-per jaar

PSYMAG verschijnt ook als PDF-vaktijdschrift. Voor slechts €30,- per jaar ontvang je naast toegang tot alle content op www.psymag.nl ook 12x per jaar dit tijdschrift in je digitale mailbox.

Populaire artikelen