woensdag, mei 22, 2024

Nadelige jeugdervaringen

Gerelateerde artikelen

Een recent rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) laat zien dat een aanzienlijk deel van de volwassenen in Europa en Noord-Amerika minstens één nadelige jeugdervaring (Adverse Childhood Experiences, ACE) heeft meegemaakt tijdens hun kindertijd. In dit artikel gaan we dieper in op de Adverse Childhood Experiences.

ACE’s omvatten verschillende vormen van misbruik, verwaarlozing en blootstelling aan traumatische gebeurtenissen, die langdurige effecten kunnen hebben op individuen. Naast aanzienlijke financiële kosten in verband met ACE’s in zowel Europa als Noord-Amerika benadrukt het rapport ook het verband tussen ACE’s en een verhoogd risico op betrokkenheid bij het strafrechtelijk systeem, gezondheidsproblemen en sociaaleconomische uitdagingen. Het WHO rapport benadrukt ook dat ACE’s niet beperkt zijn tot specifieke sociaaleconomische groepen, maar voorkomen in verschillende sociale lagen. Er is volgens de WHO meer aandacht nodig voor het welzijn van jonge mensen en de bredere maatschappelijke implicaties van ACE’s.

Er zijn ook cijfers over ACE’s (Adverse Childhood Experiences) in Nederland. Uit een onderzoek uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking één of meerdere ACE’s heeft meegemaakt. Deze ervaringen omvatten onder andere huiselijk geweld, verwaarlozing, en emotioneel misbruik tijdens de kindertijd. De resultaten van dit onderzoek benadrukken de prevalentie van ACE’s in Nederland en onderstrepen de noodzaak van bewustwording, preventie en ondersteuning op dit gebied.

Adverse Childhood Experiences (ACEs)

Adverse Childhood Experiences (ACEs) omvatten verschillende traumatische gebeurtenissen die zich voordoen in het leven van een individu vóór de leeftijd van 18 jaar. Deze ervaringen kunnen diepgaande en blijvende effecten hebben op de fysieke, mentale en emotionele gezondheid van een persoon.

OOK INTERESSANT:   Schematherapie

Soorten ACEs

ACEs kunnen zich in verschillende vormen manifesteren, waaronder fysiek misbruik, emotioneel misbruik, seksueel misbruik, verwaarlozing en huiselijk disfunctioneren. Elk type ACE kan aanzienlijke invloed hebben op de ontwikkeling en algehele gezondheid van een kind, wat leidt tot een reeks uitdagingen in de volwassenheid.

Prevalentie van ACEs

In Europa heeft ongeveer vier op de tien volwassenen minstens één ACE meegemaakt, wat wijst op de wijdverspreide aard van dit probleem. Op dezelfde manier heeft in Noord-Amerika zes op de tien volwassenen ACEs ervaren, wat wijst op een aanzienlijke prevalentie in deze regio. De statistieken benadrukken de wereldwijde impact van ACEs op individuen en gemeenschappen.

Impact op de gezondheid

De effecten van ACEs op de gezondheid zijn verstrekkend, met correlaties naar levensbedreigende chronische ziekten later in het leven. Fysieke gezondheidsgevolgen kunnen een verhoogd risico op hartziekten, kanker en andere ernstige aandoeningen omvatten. Bovendien kunnen ACEs bijdragen aan mentale gezondheidsproblemen, zoals depressie, angst en posttraumatische stressstoornis, die de algehele gezondheid van een individu beïnvloeden.

Sociale en gedragsmatige implicaties

ACEs kunnen van invloed zijn op sociaal gedrag, wat leidt tot moeilijkheden bij het vormen en onderhouden van relaties. Bovendien kunnen individuen die ACEs hebben ervaren, problemen ondervinden in onderwijsomgevingen, waardoor hun academische prestaties en toekomstige kansen worden beïnvloed. Bovendien benadrukt de correlatie tussen ACEs en middelenmisbruik of risicovol gedrag de noodzaak van uitgebreide ondersteunings- en interventiestrategieën.

Economische last

De financiële tol van ACEs is aanzienlijk, waarbij de Wereldgezondheidsorganisatie de kosten voor Europa schat op 581 miljard en voor Noord−Amerika op 748 miljard. Deze cijfers weerspiegelen de economische druk op gezondheidszorgstelsels, evenals het langetermijnproductiviteitsverlies op de arbeidsmarkt. Het aanpakken van ACEs is niet alleen een kwestie van volksgezondheid, maar ook een economische noodzaak.

OOK INTERESSANT:   Boekbespreking: Wat echt werkt bij kinderen die snel angstig zijn

Meer over dit onderwerp

Reacties

Ook in PSYMAG

Een recent rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) laat zien dat een aanzienlijk deel van de volwassenen in Europa en Noord-Amerika minstens één nadelige jeugdervaring (Adverse Childhood Experiences, ACE) heeft meegemaakt tijdens hun kindertijd. In dit artikel gaan we dieper in op de Adverse Childhood Experiences.

Alleen voor abonnees

De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor ingelogde abonnees. Een abonnement kost slechts €30,- per jaar. Hiervoor krijg je toegang tot alle beschikbare content, inclusief het maandelijkse pdf-vaktijdschrift (verschijnt 12x per jaar).

€30,-per jaar

PSYMAG verschijnt ook als PDF-vaktijdschrift. Voor slechts €30,- per jaar ontvang je naast toegang tot alle content op www.psymag.nl ook 12x per jaar dit tijdschrift in je digitale mailbox.

Populaire artikelen