woensdag, mei 22, 2024

Muziektherapie bij ADHD

Gerelateerde artikelen

Uit onderzoek is gebleken dat muziektherapie een positieve toepassing kan hebben als alternatieve behandeling voor depressie bij kinderen en adolescenten met ADHD. Deelnemers ondervonden positieve psychologische en neurofysiologische effecten, doordat muziektherapie serotonine (5-HT) activeerde en het vermogen om met stress om te gaan verbeterde.

Voor het onderzoek werden 36 kinderen en adolescenten geselecteerd bij wie de diagnose ADHD was gesteld. Deze deelnemers werden verdeeld in een ADHD-controlegroep (n = 18), die alleen standaardzorg kreeg, en een ADHD-muziektherapiegroep (n = 18), die zowel standaardzorg als muziektherapie kreeg. De muziektherapiegroep kreeg gedurende 3 maanden twee keer per week gedurende 50 minuten receptieve muziektherapie (naar muziek luisteren) en actieve muziektherapie (improvisatie), in totaal 24 keer.

Muziektherapie
Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van muziektherapie bij psychische aandoeningen. Hieronder volgen enkele recente bevindingen:

  • Een systematische review en meta-analyse uit 2021 van 54 studies naar muziektherapie bij depressie toonde aan dat muziektherapie effectief kan zijn in het verminderen van depressieve symptomen bij volwassenen.
  • Uit een gerandomiseerde gecontroleerde studie uit 2021 bleek dat muziektherapie de symptomen van posttraumatische stressstoornis (PTSS) kan verminderen bij militaire veteranen.
  • Een gerandomiseerde gecontroleerde studie uit 2020 wees uit dat muziektherapie kan bijdragen aan het verminderen van angst en depressie bij patiënten met kanker.
  • Een review uit 2019 van 16 studies naar muziektherapie bij autismespectrumstoornis (ASS) toonde aan dat muziektherapie kan helpen bij het verminderen van symptomen van ASS, zoals sociaal gedrag, communicatie en sensorische verwerking.
  • Uit een review uit 2019 van 33 studies naar muziektherapie bij dementie bleek dat muziektherapie kan bijdragen aan het verbeteren van de cognitieve functies, het verminderen van gedragsproblemen en het verbeteren van de kwaliteit van leven bij mensen met dementie.
OOK INTERESSANT:   Verband tussen ADHD en gameverslaving

Hoewel er nog meer onderzoek nodig is om de effectiviteit van muziektherapie bij verschillende psychische aandoeningen verder te onderzoeken en te bevestigen, suggereren deze bevindingen dat muziektherapie een veelbelovende benadering kan zijn in de behandeling van psychische aandoeningen.

Resultaten studie
De auteurs volgden veranderingen in depressie en stresspercentages door 5-HT-secretie, bloeddruk, hartslag, cortisolexpressie en DHQ- en CDI-psychologische schalen te meten. Uit het onderzoek bleek dat in de ADHD-muziektherapiegroep de 5-HT-secretie toenam (p < 0,001), terwijl de hartslag (p < 0,001), de bloeddruk (p < 0,001) en de cortisolexpressie (p < 0,001) afnamen. Ook de psychologische schalen DHQ en CDI vertoonden positieve veranderingen bij respectievelijk p < 0,001 en p < 0,01. In de ADHD-controlegroep werden geen positieve veranderingen waargenomen.

Conclusie
De auteurs concluderen dat de bevestigde resultaten indicatoren zijn van de behoefte aan continue toepassing en de toegevoegde waarde van muziektherapie in de medische praktijk.

Park JI, Lee IH, Lee SJ, Kwon RW, Choo EA, Nam HW, Lee JB. Effects of music therapy as an alternative treatment on depression in children and adolescents with ADHD by activating serotonin and improving stress coping ability. BMC Complement Med Ther. 2023 Mar 6;23(1):73. doi: 10.1186/s12906-022-03832-6. PMID: 36879223; PMCID: PMC9987133.

Meer over dit onderwerp

Reacties

Ook in PSYMAG

Uit onderzoek is gebleken dat muziektherapie een positieve toepassing kan hebben als alternatieve behandeling voor depressie bij kinderen en adolescenten met ADHD. Deelnemers ondervonden positieve psychologische en neurofysiologische effecten, doordat muziektherapie serotonine (5-HT) activeerde en het vermogen om met stress om te gaan verbeterde.

Alleen voor abonnees

De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor ingelogde abonnees. Een abonnement kost slechts €30,- per jaar. Hiervoor krijg je toegang tot alle beschikbare content, inclusief het maandelijkse pdf-vaktijdschrift (verschijnt 12x per jaar).

€30,-per jaar

PSYMAG verschijnt ook als PDF-vaktijdschrift. Voor slechts €30,- per jaar ontvang je naast toegang tot alle content op www.psymag.nl ook 12x per jaar dit tijdschrift in je digitale mailbox.

Populaire artikelen