woensdag, mei 22, 2024

Moeten antipsychotica worden voorgeschreven aan patiënten met een niet-psychotische depressie?

Gerelateerde artikelen

Steeds meer antipsychotica worden (in de VS) goedgekeurd voor gebruik als aanvulling op de behandeling van niet-psychotische depressie. In een hoofdartikel in Journal of Clinical Psychopharmacology [zotpressInText item=”{9309347:Z2MEJKME}” format=%num% brackets=”yes”] wordt nu gepleit voor meer longitudinale onderzoeken om de potentiële risico’s versus voordelen van deze praktijk beter te begrijpen. In het artikel en bijbehorende podcast wordt verwezen naar eerdere vergelijkbare behandelingen in de geschiedenis van de psychofarmacologie, maar de auteur pleit er ook voor dat – totdat mogelijk ernstige bijwerkingen kunnen worden uitgesloten – het voorschrijven van antipsychotica aan niet-psychotische patiënten moet worden beperkt tot degenen die resistent zijn tegen alle andere behandelingen.

De huidige goedgekeurde antipsychotica in de VS zijn op dit moment aripiprazol, quetiapine en brexpiprazol voor gebruik als aanvulling op de behandeling van niet-psychotische depressie en olanzapine met fluoxetine voor therapie-resistente depressie. In ons land is de richtlijn meer om een psychotische depressie met alleen antidepressiva te behandelen (1e voorkeur een tricyclisch antidepressivum) en bij onvoldoende resultaat na 4 weken een antipsychoticum toe te voegen.

Psychotische depressie

Psychotische depressie is een ernstige depressie met psychotische kenmerken (d.w.z. wanen en/of hallucinaties). Er bestaat nog altijd onzekerheid over de meest effectieve medicamenteuze behandeling voor psychotische depressie: alleen een antidepressivum, alleen een antipsychoticum of de combinatie van een antidepressivum plus een antipsychoticum.

In een recente update van een Cochrane review [zotpressInText item=”{9309347:Q377NMHV}” format=%num% brackets=”yes”] die voor het eerst is gepubliceerd in 2005 en voor het laatst was bijgewerkt in 2015 is de werkzaamheid vergeleken van de verschillende vormen van medicamenteuze behandeling die zijn gebruikt om psychotische depressie te behandelen. Hiervoor zijn alle gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT’s) geanalyseerd. Twaalf RCT’s voldeden aan de inclusiecriteria. Bij de onderzoeken waren in totaal 929 deelnemers betrokken.

OOK INTERESSANT:   Levensverwachting geassocieerd met psychische stoornissen en comorbide algemene medische aandoeningen

Uit deze onderzoeken is bewijs gevonden dat de combinatie van een antidepressivum en een antipsychoticum een ​​effectievere behandeling biedt voor psychotische depressie dan beide behandelingen alleen. De conclusie is echter beperkt omdat de informatie afkomstig was van slechts een klein aantal RCT’s, waaronder een klein aantal deelnemers. Bovendien varieerden de doelgroepen tussen RCT’s, en de onderzoeken verschilden qua opzet, waardoor de bevindingen niet voldoende gegeneraliseerd kunnen worden.

[zotpressInTextBib style=”vancouver” sort=”ASC”]

Meer over dit onderwerp

Reacties

Ook in PSYMAG

Steeds meer antipsychotica worden (in de VS) goedgekeurd voor gebruik als aanvulling op de behandeling van niet-psychotische depressie. In een hoofdartikel in Journal of Clinical Psychopharmacology longitudinale onderzoeken om de potentiële risico's versus voordelen van deze praktijk beter te begrijpen

Alleen voor abonnees

De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor ingelogde abonnees. Een abonnement kost slechts €30,- per jaar. Hiervoor krijg je toegang tot alle beschikbare content, inclusief het maandelijkse pdf-vaktijdschrift (verschijnt 12x per jaar).

€30,-per jaar

PSYMAG verschijnt ook als PDF-vaktijdschrift. Voor slechts €30,- per jaar ontvang je naast toegang tot alle content op www.psymag.nl ook 12x per jaar dit tijdschrift in je digitale mailbox.

Populaire artikelen