woensdag, mei 22, 2024

Middelengebruik om met sociale angst om te gaan

Gerelateerde artikelen

In een nieuw onderzoek is gekeken naar het gebruik van middelen (alcohol en cannabis) als copingmechanisme voor sociale angst en de negatieve gevolgen ervan bij jongvolwassenen.

Key Points

  • Onderzoekers bestudeerden dagelijks alcohol- en cannabisgebruik bij jongvolwassenen via online-enquêtes gedurende twee jaar.
  • Dagen waarop stoffen werden gebruikt om met sociale angst om te gaan, resulteerden in een toename van het gebruik van deze stoffen en zowel positieve als negatieve gevolgen.
  • Het hebben van sociale angst als motief voor het gebruik van stoffen hing samen met een grotere kans op positieve resultaten bij het drinken van alcohol.
  • Ongeacht het aanvangsniveau van angst, leidde het gebruik van stoffen als copingmechanisme tot risicovol gedrag en gevolgen.
  • Positieve effecten van het drinken om met angst om te gaan, kunnen het voortdurende gebruik van stoffen aanmoedigen.

Doel
Onderzoekers wilden uitzoeken of jongvolwassenen die stoffen gebruikten om met sociale angst om te gaan, meer problemen hadden in vergelijking met dagen waarop ze deze stoffen niet om die reden gebruikten.

Methode
Het onderzoek omvatte een groep jongvolwassenen die gedurende twee jaar vragenlijsten invulden over hun alcohol- en cannabisgebruik. Dit deden ze via dagelijkse online-enquêtes die elke twee weken werden afgenomen.

Resultaten
De resultaten toonden aan dat wanneer jongvolwassenen stoffen gebruikten om met sociale angst om te gaan:

  • Op dagen dat ze alleen alcohol gebruikten, dronken ze meer en ervaarden ze zowel positieve als negatieve gevolgen gerelateerd aan alcohol.
  • Op dagen dat ze alleen cannabis gebruikten, hadden ze meer negatieve gevolgen gerelateerd aan cannabisgebruik.
  • Op dagen dat ze zowel alcohol als cannabis samen gebruikten, dronken ze meer, ervoeren ze meer negatieve gevolgen van cannabis, maar hadden ze ook meer positieve gevolgen van het gebruik van beide stoffen samen.
  • Wanneer ze dronken om met sociale angst om te gaan, hadden ze een grotere kans op positieve resultaten, zoals zich socialer voelen.
OOK INTERESSANT:   Psilocybine-therapie bij alcoholgebruiksstoornissen

Conclusie
De dagen waarop jongvolwassenen stoffen gebruikten om met sociale angst om te gaan, waren riskanter omdat ze meestal meer stoffen gebruikten en meer gevolgen ondervonden, ongeacht hoe angstig ze in het begin waren. Ook ontdekten de onderzoekers dat wanneer jongvolwassenen dronken om met angst om te gaan, ze meer positieve effecten ervaarden, zoals zich socialer voelen, wat hen zou kunnen aanmoedigen om op deze manier door te gaan.

In eenvoudigere woorden, het onderzoek ontdekte dat wanneer jongvolwassenen alcohol of cannabis gebruikten om met hun sociale angst om te gaan, ze vaak meer dronken of meer van deze stoffen gebruikten en zowel goede als slechte dingen meemaakten als gevolg daarvan. Zelfs als ze in het begin niet erg angstig waren, leidde het gebruik van stoffen als manier om met angst om te gaan nog steeds tot risicovol gedrag en gevolgen. De onderzoekers ontdekten ook dat wanneer ze dronken om met angst om te gaan, ze meer positieve effecten ervoeren, zoals zich socialer voelen, wat hen zou kunnen aansporen om hiermee door te gaan.

Walukevich-Dienst, K., Calhoun, B. H., Fairlie, A. M., Cadigan, J. M., Patrick, M. E., & Lee, C. M. (2023). Using substances to cope with social anxiety: Associations with use and consequences in daily life. Psychology of Addictive Behaviors, 37(4), 581–591. https://doi.org/10.1037/adb0000899

Meer over dit onderwerp

Reacties

Ook in PSYMAG

In een nieuw onderzoek is gekeken naar het gebruik van middelen (alcohol en cannabis) als copingmechanisme voor sociale angst en de negatieve gevolgen ervan bij jongvolwassenen.

Alleen voor abonnees

De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor ingelogde abonnees. Een abonnement kost slechts €30,- per jaar. Hiervoor krijg je toegang tot alle beschikbare content, inclusief het maandelijkse pdf-vaktijdschrift (verschijnt 12x per jaar).

€30,-per jaar

PSYMAG verschijnt ook als PDF-vaktijdschrift. Voor slechts €30,- per jaar ontvang je naast toegang tot alle content op www.psymag.nl ook 12x per jaar dit tijdschrift in je digitale mailbox.

Populaire artikelen