woensdag, mei 22, 2024

Mentaliserende capaciteiten van psychiatrisch verpleegkundigen

Gerelateerde artikelen

In een systematische PRISMA-review zijn de mentaliserende capaciteiten van verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg onderzocht. Mentaliseren verwijst naar het vermogen om zowel het eigen gedrag als het gedrag van anderen te begrijpen in termen van mentale toestanden, zoals verlangens, gevoelens en overtuigingen. Het doel van deze review was om inzicht te krijgen in de factoren die geassocieerd zijn met de mentaliserende capaciteiten van zorgprofessionals en de effectiviteit van interventieprogramma’s om deze capaciteiten te verbeteren. Psychosociale factoren blijken onder andere persoonlijke ervaring met psychotherapie, burn-out en identificatie met het vrouwelijke rolmodel van de psychotherapeut. Trainingsprogramma’s hebben verder beperkt bewijs van verbetering van mentaliserende capaciteiten. Verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg, die nauw samenwerken met patiënten, moeten volgens de onderzoekers getraind worden in de basisprincipes van mentalisatie om moeilijkheden in de interactie met patiënten te herkennen en aan te pakken.

Mentaliseren
Mentaliseren is het vermogen om zowel het gedrag van zichzelf als van anderen te begrijpen in termen van mentale toestanden. De mentaliserende capaciteiten van zorgprofessionals helpen bij het tot stand brengen van effectieve therapeutische relaties. Persoonlijke factoren die positief geassocieerd worden met mentaliserende capaciteiten zijn vrouw zijn, meer werkervaring hebben en een meer veilige hechtingsstijl hebben.

Welke factoren zijn geassocieerd met mentaliserende capaciteiten?
Volgens het artikel zijn verschillende factoren geassocieerd met de mentaliserende capaciteiten van zorgprofessionals. Deze factoren omvatten het vrouw zijn, meer werkervaring hebben en een veiligere hechtingsstijl hebben. Daarnaast kunnen persoonlijke ervaringen met psychotherapie, burn-out en identificatie met het vrouwelijke rolmodel van de psychotherapeut tijdens de opleiding psychosociale factoren zijn die invloed hebben op de mentaliserende capaciteiten. Het is wel belangrijk op te merken dat het bewijs met betrekking tot de effectiviteit van trainingsprogramma’s in het verbeteren van de mentaliserende capaciteiten beperkt is.

OOK INTERESSANT:   De subjectieve ervaring van depressie

Bewijs voor trainingsprogramma’s om de mentaliserende capaciteiten te verbeteren
Het bewijs voor trainingsprogramma’s om de mentale capaciteiten te verbeteren is beperkt, volgens de verkregen informatie. De review vond dat de studies die de effectiviteit van interventieprogramma’s onderzochten om de mentale capaciteiten van zorgprofessionals te verbeteren, gunstige resultaten rapporteerden. De review benadrukt ook de methodologische zwakheden van deze studies, zoals kleine steekproefgroottes en gebrek aan follow-up gegevens. Daarom is, hoewel sommige studies positieve effecten van trainingsprogramma’s op mentale capaciteiten lieten zien, meer robuust onderzoek nodig om definitieve conclusies te trekken.

Waarom is het belangrijk dat verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg getraind worden in mentalisatie?
Het is belangrijk dat verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg getraind worden in mentalisatie omdat mentaliserende capaciteit een cruciale rol speelt bij het opbouwen van effectieve therapeutische relaties met patiënten. Mentalisatie verwijst naar het vermogen om zowel het eigen gedrag als het gedrag van anderen te begrijpen en te interpreteren in termen van mentale toestanden, zoals verlangens, gevoelens en overtuigingen.

Door getraind te worden in de basisprincipes van mentalisatie kunnen verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg situaties herkennen waarin patiënten moeite kunnen hebben met mentaliseren, wat moeilijkheden kan veroorzaken in hun interacties. Daarnaast kunnen verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg zich ook bewust worden van hun eigen moeilijkheden met mentalisatie en gevoelig zijn voor de communicatieve implicaties hiervan. Door hun vermogen tot mentalisatie te verbeteren, kunnen verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg hun vermogen om de behoeften van patiënten te begrijpen en erop te reageren verbeteren, wat leidt tot betere resultaten voor de patiënt.

OOK INTERESSANT:   Gebruik van antidepressiva en risico op manische episodes bij kinderen en adolescenten met unipolaire depressie

Free, G., Swildens, W., Knapen, S., Beekman, A., & van Meijel, B. (2023). Mentalizing capacities of mental health nurses: A systematic PRISMA review. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 30(1), 1-24. https://doi.org/10.1111/jpm.12963

Meer over dit onderwerp

Reacties

Ook in PSYMAG

In een systematische PRISMA-review zijn de mentaliserende capaciteiten van verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg onderzocht. Mentaliseren verwijst naar het vermogen om zowel het eigen gedrag als het gedrag van anderen te begrijpen in termen van mentale toestanden, zoals verlangens, gevoelens en overtuigingen. Het doel van deze review is om inzicht te krijgen in de factoren die geassocieerd zijn met de mentaliserende capaciteiten van zorgprofessionals en de effectiviteit van interventieprogramma's om deze capaciteiten te verbeteren.

Alleen voor abonnees

De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor ingelogde abonnees. Een abonnement kost slechts €30,- per jaar. Hiervoor krijg je toegang tot alle beschikbare content, inclusief het maandelijkse pdf-vaktijdschrift (verschijnt 12x per jaar).

€30,-per jaar

PSYMAG verschijnt ook als PDF-vaktijdschrift. Voor slechts €30,- per jaar ontvang je naast toegang tot alle content op www.psymag.nl ook 12x per jaar dit tijdschrift in je digitale mailbox.

Populaire artikelen