Medische Disclaimer

De redactie van PSYMAG doet haar uiterste best om de informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk samen te stellen en te onderhouden, maar staat niet in voor de medische correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie in het magazine en/of op de website. De informatie is uitsluitend bestemd voor ggz-professionals en bedoeld voor informatieve doeleinden. De inhoud is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies bij klachten of ter voorkoming daarvan. Het gebruik van informatie in PSYMAG en eventuele beslissingen die een bezoeker op basis van die informatie neemt, is voor eigen verantwoordelijkheid. PSYMAG noch één of meer andere ondernemingen waarvan PSYMAG onderdeel uitmaakt, aanvaarden enige aansprakelijkheid voor eventuele schade of gevolgen die voortvloeien uit de verstrekte informatie.