woensdag, mei 22, 2024

Levenslange ADHD-symptomen bij vrouwen met hart- en vaatziekten

Gerelateerde artikelen

Patiënten met ADHD lopen een groter cardiovasculair risico. In een nieuwe studie is het verband onderzocht tussen ADHD-symptomen en hart- en vaatziekten bij vrouwen in een gespecialiseerde Nederlandse cardiologische kliniek. Levenslange ADHD-symptomen werden gevonden bij 35% van de vrouwen (n=300) met hartklachten. De resultaten suggereren dat het screenen op ADHD-symptomen nuttig is bij vrouwen die worden doorverwezen voor cardiovasculair onderzoek.

Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd de belangrijkste oorzaak van overlijden bij vrouwen, vooral tijdens de perimenopauze. Vrouwen zijn vatbaarder voor het ontwikkelen van diffuse atherosclerotische ziekten of coronaire microvasculaire disfunctie, en lopen een verhoogd risico op zwangerschapsdiabetes, het polycysteus ovariumsyndroom en vroegtijdig ovariumfalen.

ADHD
Van ADHD is bekend dat het een neurologische aandoening is gekenmerkt door een aanhoudend patroon van onoplettendheid en/of impulsiviteit/hyperactiviteit met een negatieve invloed op het dagelijks functioneren. Meisjes hebben een grotere kans op een diagnose van het onoplettende type ADHD dan jongens. Volwassen ADHD gaat gepaard met een breed scala aan psychiatrische comorbiditeiten en lichamelijke aandoeningen, waaronder slaapproblemen, stemmingsstoornissen, middelenmisbruik, obesitas, diabetes, HVZ, astma, allergieën, hypermobiliteit, migraine en dementie.

Studie
In een nieuwe Nederlandse studie is de relatie onderzocht tussen HVZ en ADHD bij vrouwen met hart- en vaatziekten te bevestigen door vrouwen met cardiovasculaire klachten te screenen op ADHD-symptomen en te beoordelen of ADHD-symptomen bij vrouwen geassocieerd zijn met een atypisch cardiovasculair profiel.

Methode
De retrospectieve dwarsdoorsnede-studie bekeek alle vrouwelijke patiënten die zich tussen mei 2021 en 2022 aanmeldden bij Heartlife Clinics. De patiënten waren 18 jaar en ouder, met en zonder een voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten. Gegevens werden verzameld uit elektronische medische dossiers, waaronder demografische informatie, zelfgerapporteerde risicofactoren voor de levensstijl, geschiedenis van diabetes, cardiale symptomen, lichamelijk onderzoek, rust-ECG, inspanningstest en metingen van de carotisultrasound.

OOK INTERESSANT:   Relatie-advies voor stellen met ADHD

Beoordeling van ADHD
Patiënten met levenslange ADHD-symptomen werden gescreend met behulp van de Ultra-korte vragenlijst voor ADHD (UKV), die de veelvoorkomende aanwezigheid van de drie kernsymptomen van ADHD zoals vermeld in DSM-5 voor ADHD en één vraag over levenslange persistentie van de symptomen omvatte.

Resultaten
De analyse omvatte 300 vrouwelijke deelnemers (leeftijd 56,90 ± 10,16 jaar). 105 vrouwen meldden ten minste één chronisch, levenslang kernsymptoom van ADHD, 21,7% meldde twee kernsymptomen van ADHD en 9,3% meldde drie chronisch aanwezige kernsymptomen van ADHD vanaf de kindertijd.

Conclusie studie
De resultaten suggereren dat het screenen op ADHD-symptomen nuttig is bij vrouwen die worden doorverwezen voor cardiovasculair onderzoek. Deze combinatie van cardiovasculaire en geestelijke gezondheidszorg is cruciaal voor het verbeteren van de gezondheidsresultaten van vrouwen met ADHD.

ter Beek, L.S., Böhmer, M.N., Wittekoek, M.E. et al. Lifetime ADHD symptoms highly prevalent in women with cardiovascular complaints. A cross-sectional study. Arch Womens Ment Health (2023). https://doi.org/10.1007/s00737-023-01356-7

Meer over dit onderwerp

Reacties

Ook in PSYMAG

Patiënten met ADHD lopen een groter cardiovasculair risico. In een nieuwe studie is het verband onderzocht tussen ADHD-symptomen en hart- en vaatziekten bij vrouwen in een gespecialiseerde Nederlandse cardiologische kliniek. Levenslange ADHD-symptomen werden gevonden bij 35% van de vrouwen (n=300) met hartklachten. 

Alleen voor abonnees

De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor ingelogde abonnees. Een abonnement kost slechts €30,- per jaar. Hiervoor krijg je toegang tot alle beschikbare content, inclusief het maandelijkse pdf-vaktijdschrift (verschijnt 12x per jaar).

€30,-per jaar

PSYMAG verschijnt ook als PDF-vaktijdschrift. Voor slechts €30,- per jaar ontvang je naast toegang tot alle content op www.psymag.nl ook 12x per jaar dit tijdschrift in je digitale mailbox.

Populaire artikelen