vrijdag, mei 24, 2024

Korte kennisupdates

Er gebeurt veel in de wereld van de ggz, zowel in Nederland als ver buiten de grenzen. In deze nieuwe rubriek een overzicht van korte kennisupdates. Met dit keer: Orale wekelijkse risperidon voor schizofrenie, zelf-neuromodulatie apparaat voor PTSS en fase 3 resultaten voor behandeling van schizofrenie, bipolaire I stoornis.

ADHD-medicatie tijdens de zwangerschap

Onderzoek geeft aan dat veel grootschalige studies naar de reproductieve veiligheid van stimulerende medicijnen geen verhoogde risico's laten zien op nadelige uitkomsten zoals aangeboren misvormingen, perinatale sterfte en obstetrische complicaties. Recentere studies hebben echter een mogelijke associatie gesuggereerd tussen het gebruik van methylfenidaat en hartafwijkingen. Het bewijs geeft een complex beeld, waarbij sommige studies geen significante risico's laten zien, terwijl andere mogelijke zorgen aangeven, met name met betrekking tot cardiovasculaire en neonatale uitkomsten. Het gebruik van stimulerende medicatie voor ADHD tijdens de zwangerschap houdt in dat mogelijke risico's en voordelen worden afgewogen, dat niet-farmacologische behandelopties worden overwogen, en dat professionele medische begeleiding wordt gezocht én geboden om goed geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen.

Cover