Editie 1, Jaargang 3, 2024

Boekbespreking: Speelpaard

Hoe creëer je een nieuw bestaan zonder dat je weet waar je terecht komt? Als je niet concreet hebt wat je te wachten staat? En toch de moed hebt om succesvolle projecten achter je te laten.

Methodiek om (school)uitval van jongeren met autisme te voorkomen

Suzanne Rouwhorst heeft de Jouw Autisme Methodiek ontwikkeld om jongeren met autisme te helpen om op een positieve manier grip te krijgen op hun leven en zichzelf ten volle te kunnen ontwikkelen. Deze methode richt zich op psycho-educatie en het versterken van jongeren met autisme, met als doel het voorkomen van uitval en het beter omgaan met stress. De methodiek omvat een Toolbox met werkboek, handleiding en spel- en uitlegmaterialen, een online Platform met filmpjes, PowerPoints en werkvormen, en een tweedaagse training voor professionals uit onderwijs en zorg. Het benadert autisme vanuit ondersteuningsbehoeften, ziet autisme als kwetsbaarheid in de informatieverwerking, en streeft ernaar om de persoon te versterken in het vinden van zijn eigen weg in plaats van aanpassing aan de neurotypische omgeving. Suzanne heeft zestig trainers opgeleid en haar missie is om mensen anders te leren kijken naar autisme en jongeren te helpen een gelukkiger leven te leiden met hun autisme.

Boekbespreking: Wat echt werkt bij kinderen die snel angstig zijn

'Kinderen die snel angstig zijn' is een praktische gids waarin je ontdekt wat angst doet met kinderen én met jou, wat de belangrijkste tien behoeften van deze kinderen zijn en hoe jij hen hierin kunt ondersteunen en begeleiden. Het boek biedt concrete tools en eenvoudige strategieën aan, zodat je als (groot)ouder, leerkracht, therapeut of begeleider samen met het kind op zoek kunt gaan naar wat écht helpt om met meer (zelf)vertrouwen in het leven te staan.

Onbeantwoorde vragen over schizofrenie

Belangrijke onbeantwoorde vragen over schizofrenie blijven bestaan ondanks alle significante vooruitgang in onderzoek. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van een aantal van deze onbeantwoorde vragen, maar wordt ook de al langer bestaande kritiek op het concept 'schizofrenie' besproken.

Behandeling van patiënten met een narcistische persoonlijkheidsstoornis

Bij de behandeling van patiënten met een narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS) moeten geestelijke gezondheidsprofessionals verschillende cruciale factoren in overweging nemen voor een effectieve behandeling.

Groepsschematherapie: de tijdelijke relatie tussen vroege disadaptieve schema’s en wereldwijde psychologische stress

Schematherapie is effectief gebleken in de behandeling van mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Het is echter belangrijk om te begrijpen waarom het effectief is. Als we veronderstellen dat de effectiviteit voortkomt uit veranderingen in vroege disadaptieve schema's, zou men verwachten dat de afname van deze schema's voorafgaat aan vermindering van klachten tijdens de behandeling. Nieuw onderzoek heeft niet kunnen aantonen dat dit het geval was; de afname van schema's en klachten bleken gelijktijdig plaats te vinden.

Nadelige jeugdervaringen

Een recent rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) laat zien dat een aanzienlijk deel van de volwassenen in Europa en Noord-Amerika minstens één nadelige jeugdervaring (Adverse Childhood Experiences, ACE) heeft meegemaakt tijdens hun kindertijd. In dit artikel gaan we dieper in op de Adverse Childhood Experiences.

Boekbespreking: Van waanzin naar wijsheid

"Van waanzin naar wijsheid" biedt een boeiend, helder geschreven verhaal dat diepe inzichten biedt over trauma en heling. Het is een waardevolle aanrader voor zowel zij die met trauma kampen als voor hulpverleners. De auteur neemt de lezer mee in een krachtig proces, waarbij hoop en heling centraal staan. Dit autobiografische werk biedt niet alleen persoonlijke inzichten, maar belicht ook effectieve therapeutische benaderingen, waardoor het een waardevolle bron van begrip en groei is voor iedereen die geïnteresseerd is in trauma en zijn behandeling.

Effectiviteit van ADHD-medicatie

De effectiviteit van medicatie voor aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) bij kinderen, adolescenten en volwassenen is uitgebreid bestudeerd en geanalyseerd in diverse onderzoeksartikelen en meta-analyses. In dit artikel geven we een bondig overzicht.

Vertraagd Slaapfasesyndroom bij ADHD

Het vertraagd slaapfasesyndroom (DSPS) is een veelvoorkomende slaapstoornis die vaak voorkomt bij mensen met ADHD. Mensen met DSPS hebben moeite om op een normaal tijdstip in slaap te vallen en worden 's ochtends moeilijk wakker. Deze aandoening kan een negatieve invloed hebben op de algehele gezondheid en het dagelijks functioneren. Gelukkig zijn er effectieve behandelingen beschikbaar om DSPS te beheren en de kwaliteit van slaap te verbeteren.

Schematherapie

In dit artikel wordt uitgebreid ingegaan op schematherapie, de werking ervan, de doelgroepen die er baat bij kunnen hebben, de verschillen met andere therapieën, de voordelen en de praktische toepassing van deze benadering. Ook wordt er aandacht besteed aan een uitgewerkte schemagerichte casusconceptualisatie.