zaterdag, april 13, 2024

Editie 9, Jaargang 2, 2023

DRESS-syndroom

Het DRESS-syndroom, ook wel bekend als een geneesmiddelreactie met eosinofilie en systemische symptomen, is een ernstige reactie op medicijnen met een breed scala aan klinische kenmerken en kan levensbedreigend zijn. De aandoening wordt vaak over het hoofd gezien in de psychiatrie, hoewel veel van de betrokken medicijnen psychotrope middelen zijn. Als DRESS wordt vermoed, is een snelle diagnose en behandeling van cruciaal belang om ernstige complicaties te voorkomen.

Therapietrouw aan clozapine

In een nieuw onderzoek, uitgevoerd over een periode van 24 jaar, is de mate van niet-therapietrouw onderzocht bij patiënten die clozapine gebruikten. Het onderzoek analyseerde monsters die waren ingediend bij een clozapine therapeutische geneesmiddelenbewakingsservice tussen 1993 en 2017. De resultaten van het onderzoek zijn opmerkelijk. In de meeste gevallen waarin geen clozapine werd gedetecteerd, was dit namelijk onverwacht, zonder enige aanwijzing van therapietrouwproblemen. De auteurs van het onderzoek pleiten voor meer frequente therapeutische geneesmiddelenbewaking (TDM) van clozapine, mogelijk maandelijks, om de therapietrouw te waarborgen.

Veiligheid en effectiviteit van hooggedoseerde propranolol als behandeling voor uitdagend gedrag bij personen met autismespectrumstoornissen

In een recente studie is de rol van hooggedoseerde propranolol als mogelijke behandeling voor ernstig uitdagend gedrag bij personen met autismespectrumstoornissen (ASS) onderzocht. De bevindingen zijn opmerkelijk: maar liefst 85% van de 46 onderzochte patiënten vertoonde aanzienlijke verbetering volgens de Clinical Global Impression Improvement-schaal. Bovendien werden er minimale bijwerkingen waargenomen, met slechts twee deelnemers die de propranolol niet konden verdragen.

Screening en prevalentie van cardiometabolische risicofactoren bij patiënten met een ernstige psychische aandoening

Vanwege het verhoogde risico op cardiometabole aandoeningen en vroegtijdige sterfte bij mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) is het monitoren van de cardiometabole gezondheid erg relevant. In nieuw onderzoek zijn de screeningspercentages en de prevalentie van cardiometabole risico's in de reguliere geestelijke gezondheidszorg geanalyseerd.

Verhoogt Bupropion de angst?

Een studie - waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in Journal of Clinical Psychopharmacology - heeft onderzocht of bupropion de angst verergert.

Overbruggen van de kloof tussen fysiek en mentaal welzijn

Hoogleraar ziekenhuispsychiatrie Birit Broekman roept op tot meer aandacht voor de nauwe verwevenheid tussen lichamelijke en mentale gezondheid en de noodzaak om patiënten de juiste ondersteuning te bieden. In haar recente oratie als bijzonder hoogleraar ziekenhuispsychiatrie benadrukte ze het belang van een geïntegreerde aanpak om de complexe relatie tussen deze twee aspecten van gezondheid aan te pakken.

Dialectische gedragstherapie effectief in verminderen suïcidepogingen bij bipolaire stoornis

Uit een recent onderzoek blijkt dat dialectische gedragstherapie (DGT) een effectieve benadering is om suïcidepogingen te verminderen bij adolescenten die lijden aan een bipolaire spectrumstoornis. In vergelijking met standaardzorg (SOC) psychotherapie, toonde DGT gedurende een periode van één jaar significant betere resultaten in het verminderen van suïcidepogingen. Bovendien bleek dat verbeteringen in emotionele dysregulatie een cruciale rol speelden bij het verminderen van suïcidepogingen, vooral bij adolescenten met een hoge mate van baseline-emotionele dysregulatie. Deze bevindingen benadrukken de veelbelovende rol van DGT als een specifieke interventie voor deze hoogrisicopopulatie.

Onderzoek naar de langetermijneffectiviteit van antipsychotica

In de behandeling van schizofrenie worden vaak antipsychotica voorgeschreven, maar de meeste klinische onderzoeken naar deze medicijnen duren slechts enkele weken, terwijl patiënten ze meestal veel langer moeten gebruiken. In een onderzoek is nu de langetermijneffectiviteit van antipsychotica onderzocht.

Omega-3 en ADHD

In een meta-analyse van 22 studies met in totaal 1.789 deelnemers is de effectiviteit van omega-3 polyonverzadigde vetzuren (PUFAs) bij de behandeling van ADHD onderzocht.

Genetische link ontdekt tussen prikkelbare darmsyndroom en psychische ziektes

Recent onderzoek heeft aangetoond dat er een sterke genetische overlap bestaat tussen het prikkelbare darmsyndroom en psychische aandoeningen zoals angst, depressie en bipolaire stoornis. Onderzoekers hebben gegevens van meer dan 53.000 mensen met het prikkelbare darmsyndroom geanalyseerd en ontdekten zeventig genetische locaties die verband houden met een verhoogd risico op de aandoening. Van deze locaties waren er zeven hetzelfde als voor angststoornissen, 35 voor ernstige depressie, 27 voor bipolaire stoornis en 15 voor schizofrenie. Dit wijst op een sterke genetische relatie tussen darm- en psychische gezondheid.