Editie 8, Jaargang 2, 2023

Individuele hersenveranderingen die verband houden met verschillende psychische aandoeningen

Een baanbrekend project dat hersenveranderingen in kaart brengt bij bijna 1.300 mensen met zes verschillende soorten psychische aandoeningen heeft de buitengewone diversiteit aan hersenveranderingen onthuld die worden aangetroffen bij mensen met aandoeningen als ADHD, autisme, depressie en schizofrenie. De studie maakte gebruik van hersenscans om de grootte of het volume van meer dan 1000 verschillende hersengebieden te meten. Het onderzoek, gepubliceerd in Nature Neuroscience en geleid door onderzoekers van het Turner Institute for Brain and Mental Health en de School of Psychological Sciences van de Monash University, gebruikte hersenbeeldvorming om de grootte, of het volume, van meer dan 1000 verschillende hersengebieden te meten.

10 september: Wereld Suïcide Preventie Dag

Elke veertig seconden overlijdt iemand op de wereld door zelfdoding, dat zijn 800.000 mensen per jaar. In Nederland overlijden gemiddeld 1.850 mensen per jaar, vijf mensen per dag. Op World Suicide Prevention Day denken we wereldwijd aan mensen die zijn overleden door zelfdoding, mensen die een poging hebben overleefd, familie, vrienden en alle anderen die door zelfdoding geraakt zijn. Elke suïcide raakt gemiddeld 135 mensen. Het thema van dit jaar staat in het teken van 'Hoop creëren door actie'. Laten we dus actief samenwerken om zelfdoding zo veel mogelijk te voorkomen.

Drugsmisbruik en verslaving

Wat betekenen drugsmisbruik en verslaving en hoe beïnvloeden deze aandoeningen het brein en gedrag?

Technologie en mentale gezondheid: voordelen, uitdagingen en mogelijkheden

De rol van technologie bij het aanpakken van mentale gezondheidsproblemen is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Technologische innovaties, zoals mentale gezondheidsapps en online therapieplatformen, hebben de toegankelijkheid vergroot en de manier waarop mensen toegang hebben tot ondersteuning voor hun mentale welzijn veranderd.

Werkzaamheid en veiligheid van lemborexant bij vrouwen van middelbare leeftijd met slapeloosheid

In een nieuwe studie is gekeken naar een medicijn genaamd lemborexant en hoe goed het werkt voor de behandeling van slapeloosheid bij vrouwen in hun middelbare leeftijd (tussen 40 en 58 jaar oud).  Het onderzoek toonde aan dat lemborexant inderdaad kan helpen om de slaap te verbeteren bij deze groep en dat het tevens veilig is om te gebruiken. 

Theta Hersensignalen en ADHD: een genetische overlap

Nieuw onderzoek van het Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience (IoPPN) toont een genetisch verband aan tussen verstoringen in de theta-hersengolven die voortkomen uit de prefrontale cortex en ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) gedurende het hele leven.

Helft van de wereld kampt met psychische problemen

In een nieuwe uitgebreide studie is vastgesteld dat één op de twee individuen wereldwijd in hun leven te maken zal krijgen met een psychische aandoening. De onderzoekers analyseerden gegevens van meer dan 150.000 volwassenen uit 29 landen en ontdekten dat 50% van de bevolking op de leeftijd van 75 jaar minstens één stoornis zal ontwikkelen, waarbij stemmingsstoornissen zoals depressie en angst het meest voorkomen.

De rol van dopamine en acetylcholine bij besluitvorming en gedragsbeïnvloeding

Wetenschappers hebben ontdekt dat dopamine en acetylcholine samenwerken in de hersenen om besluitvorming en gedrag te beïnvloeden. De interactie tussen deze twee neurotransmitters speelt een belangrijke rol bij hoe we keuzes maken en hoe we ons gedragen in verschillende situaties. De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in Nature.

Hormoontherapie tijdens menopauze

Uit nieuw onderzoek - gepubliceerd in Britisch Medical Journal - zou zijn gebleken dat er een verband bestaat tussen hormoontherapie behandeling en een verhoogd risico op dementie bij vrouwen tussen de 45 en 55 jaar. Het verhoogde risico op dementie zou ook aanwezig zijn bij vrouwen die hormoontherapie krijgen volgens de huidige richtlijnen, dus tussen de leeftijd van eind 40 en begin 50. Zelfs vrouwen die hormoontherapie voor een kortere periode gebruiken, zouden een verhoogd risico op dementie hebben vergeleken met vrouwen die de medicatie nooit hebben gekregen. Het H3-Netwerk nuanceert echter de resultaten van de studie.

Voormalig depressieve patiënten blijven zich concentreren op het negatieve

Onderzoek toont aan dat mensen met een geschiedenis van ernstige depressie de neiging hebben om meer tijd te besteden aan het verwerken van negatieve informatie en minder tijd aan het verwerken van positieve informatie, waardoor het risico op terugval toeneemt. Dit wijst op de noodzaak van interventies om de verwerking van positieve informatie te bevorderen, naast het verminderen van de verwerking van negatieve informatie voor een effectieve behandeling van depressie.

Middelengebruik om met sociale angst om te gaan

In een nieuw onderzoek is gekeken naar het gebruik van middelen (alcohol en cannabis) als copingmechanisme voor sociale angst en de negatieve gevolgen ervan bij jongvolwassenen.

Informatie over placebo-bijwerkingen in positief vormgegeven patiëntenfolders

Hoe kan het vertellen van patiënten over mogelijke bijwerkingen van medicijnen invloed hebben op wat zij verwachten te voelen wanneer zij het medicijn nemen? In een nieuwe studie - waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in European Journal of Health Psychology - is dit uitgezocht. Naast de resultaten bespreken we ook het nacebo-effect, placebo-effect en de effectiviteit van medicatie vergeleken met placebo.