zaterdag, april 13, 2024

Editie 6, Jaargang 2, 2023

Effectiviteit van een leefstijlinterventie voor mensen met een ernstige psychische aandoening

In een nieuwe klinische studie is een 1-jarige groepsgerichte leefstijlinterventie in een FACT-teamsetting in Nederland op effectiviteit onderzocht. De op groepen gebaseerde leefstijlinterventie verminderde het gewicht aanzienlijk vanaf de basislijn tot 12 maanden bij volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA/SMI) en overgewicht of obesitas. De leefstijlinterventie zou een bruikbaar instrument kunnen zijn voor de verdere implementatie van leefstijlinterventies door FACT-teams. De resultaten zijn gepubliceerd in JAMA Psychiatry.

Niet-medicamenteuze interventies voor ADHD bij kinderen en adolescenten

ADHD-behandelingen van de eerste generatie waren overwegend farmacologisch. Door een beter begrip van biologische, psychologische en omgevingsfactoren die bijdragen aan ADHD zijn de niet-medicamenteuze behandelmogelijkheden echter uitgebreid. Een nieuwe review biedt een bijgewerkte evaluatie van de werkzaamheid en veiligheid van niet-medicamenteuze behandelingen voor ADHD bij kinderen, waarbij de kwaliteit en het bewijsniveau voor negen interventiecategorieën worden besproken.

De effecten van stimulantia op taakprestaties en productiviteit bij personen mét en zónder ADHD

Gebruik van stimulantia (zonder recept) neemt toe onder werknemers en studenten die hun productiviteit op het werk of op school willen verbeteren. Nieuw onderzoek laat nu zien dat er geen verbetering optreedt bij 'gezonde' individuen (personen zonder ADHD-diagnose), maar zelfs een negatieve impact kan hebben op de behaalde waarde en de kwaliteit van de geleverde inspanning. Stimulerende medicijnen verbeteren dus niet de cognitieve prestaties van gezonde individuen zoals vaak gedacht wordt. Resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in Science Advances.

Obesitas en het risico op psychische stoornissen

Een recent onderzoek uitgevoerd door de Complexity Science Hub en de Medische Universiteit van Wenen heeft aangetoond dat obesitas het risico op verschillende psychische stoornissen in alle leeftijdsgroepen aanzienlijk verhoogt.

Etniciteit en het voorschrijven van psychiatrische medicatie

Een artikel op PSYCOM gaat in op het verband tussen etniciteit en het voorschrijven van psychiatrische medicijnen. Het artikel richt zich op het begrijpen van hoe etniciteit een rol kan spelen bij het bepalen van de optimale doseringen van psychiatrische medicijnen, vooral bij individuen van Aziatische afkomst.

Risicofactoren voor terugval van psychose: De rol van stressvolle levensgebeurtenissen

Terugval van psychose na de eerste episode komt vaak voor. Stressvolle gebeurtenissen kunnen bijdragen aan een terugval, maar de relatie is complex. Een studie onderzocht dit door gegevens te analyseren van individuen met een eerste psychose-episode gedurende 2 jaar. De resultaten zijn gepubliceerd in Lancet Psychiatry.

De opkomst van psychedelische therapie: kansen en uitdagingen in de geestelijke gezondheidszorg

In JAMA Psychiatry wordt de heropleving van psychedelische drugs in de psychiatrie en neurowetenschap besproken als mogelijke behandeling voor diverse geestelijke gezondheidsproblemen. Vier fundamentele vragen en uitdagingen worden door de auteurs benadrukt die voortkomen uit het gebruik van psychedelische therapie. In dit artikel in PSYMAG kijken we naar deze 4 vragen en uitdagingen en worden daarnaast aanvullend werkingsmechanisme, risico's, bijwerkingen en behandelmogelijkheden van enkele psychedelica besproken.

Verband tussen schildklierhormonen, bloedsuiker, lipideniveaus en ernstige depressieve stoornis

Een recente studie, gepubliceerd in het Bosnian Journal of Basic Medical Sciences, werpt licht op de relatie tussen schildklierhormonen, bloedsuiker, lipideniveaus en ernstige depressieve stoornis (MDD). Het onderzoek onderzocht de impact van deze biologische markers op de prognose van MDD, de kans op suïcidaal gedrag en mogelijke behandelopties. De bevindingen wijzen op een verband tussen abnormale niveaus van schildklierhormonen, verstoord bloedsuiker- en lipideniveaus en de ernst van MDD-symptomen en suïcidale neigingen.

Associaties tussen antipsychotica en het risico op hart- en vaatziekten bij personen met schizofrenie

In een nieuwe studie is het risico onderzocht op hart- en vaatziekten geassocieerd met antipsychotica bij personen met schizofrenie.

Vortioxetine versus desvenlafaxine bij patiënten met depressieve stoornis met gedeeltelijke respons op SSRI-therapie

In een nieuwe studie is de werkzaamheid van vortioxetine vergeleken met de serotonine-norepinefrineheropnameremmer (SNRI) desvenlafaxine bij patiënten met depressieve stoornis die een gedeeltelijke respons ervaren op de initiële behandeling met een selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI).

Cannabisgebruik en verhoogd risico op schizofrenie bij jonge mannen

Jonge mannen met een stoornis in het gebruik van cannabis (marihuana) hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van schizofrenie, zo blijkt uit een Deense studie waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in Psychological Medicine. In de studie werden gedetailleerde gezondheidsdossiers geanalyseerd die 5 decennia beslaan en die meer dan 6 miljoen mensen in Denemarken vertegenwoordigen.