Editie 5, Jaargang 2, 2023

Meer oog voor psychische gezondheid

Laat mentale gezondheid even zwaar wegen als fysieke gezondheid. Dat is een van de lessen uit een bundeling van veertig onderzoeken naar het effect van de coronacrisis en de coronamaatregen op het mentale welbevinden van kinderen en jongeren.

Diagnose en behandeling van bipolaire stoornissen

Een nieuwe State of the Art Review in Britisch Medical Journal geeft een overzicht van de klinische kenmerken, diagnostische subtypes en de belangrijkste behandelmodaliteiten die beschikbaar zijn om mensen met een bipolaire stoornis te behandelen, met aandacht voor recente vorderingen en de voortdurende therapeutische uitdagingen.

Delen van zelfmoordgedachten en -gedragingen

Tussen de 50 en 60% van de mensen maakt hun zelfmoordgedachten en -gedrag niet bekend aan andere mensen en blijft daarom ongeïdentificeerd en mogelijk onbehandeld. Dit blijkt uit een nieuwe sytematische review en meta-analyse van meer dan 100 onderzoeken met ruim 1.000.000 deelnemers. De resultaten zijn gepubliceerd in Clinical Psychological Review.

Behandeling van posttraumatische stressstoornis

Een nieuwe state-of-the-art review in Current Neuropharmacology beschrijft de vooruitgang in het begrip en de behandeling van posttraumatische stressstoornis (PTSS). In een artikel in PSYMAG worden de key points van deze review besproken.

Niet-stimulerende medicijnen voor ADHD bij volwassenen

In een nieuwe systematische review en meta-analyse zijn de werkzaamheid, aanvaardbaarheid en verdraagbaarheid van enkele niet-stimulerende middelen (guanfacine, clonidine of atomoxetine) bij volwassenen met ADHD beoordeeld.

Afbouwadvies voor alle antidepressiva

Met een nieuw document zijn de adviezen voor afbouw van antidepressiva compleet en kan de afbouw van elk antidepressivum goed voorbereid en begeleid worden. De behoefte aan handvatten voor het afbouwen van antidepressiva bij patiënten, naasten, artsen en apothekers is groot. In 2018 stelden de beroepsverenigingen van huisartsen (NHG), apothekers (KNMP) en psychiaters (NVvP), samen met de patiënten koepel MIND, al een document op voor het afbouwen van veelgebruikte antidepressiva (SSRI’s en SNRI’s). Het nu verschenen extra document beschrijft hoe de overige in Nederland voorgeschreven antidepressiva afgebouwd kunnen worden. Het afbouwdocument is te vinden op de websites van de beroepsgroepen en MIND.

ADHD en internetverslaving onder medische studenten

Een nieuwe studie bij 501 medische universiteitsstudenten tussen de 18 en 25 jaar met een bacheloropleiding heeft aangetoond dat ADHD bij volwassenen een van de redenen kan zijn die leiden tot internetverslaving onder studenten. De resultaten zijn gepubliceerd in Indian Journal of Neurosciences.

Effect van vitamine D3-suppletie op psychiatrische symptomen

Fins onderzoek dat is gepubliceerd in JAMA Network Open heeft de relatie tussen vitamine D-inname en de geestelijke gezondheid van kinderen onderzocht. Geschat wordt dat één op de acht kinderen lijdt aan een psychische stoornis en eerdere onderzoeken hebben gesuggereerd dat lage vitamine D-spiegels op jonge leeftijd het risico op psychische problemen later in het leven kunnen verhogen.

Gecombineerde groeps- en individuele therapie voor patiënten met een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis

Een nieuw pilotonderzoek laat veelbelovende bevindingen zien met betrekking tot de effectiviteit van gecombineerde groeps- en individuele therapie voor individuen met ontwijkende persoonlijkheidsstoornis en matige tot ernstige beperkingen.

Symptomen van ADHD en negatieve gezondheidsuitkomsten bij psychose

De huidige studie onderzocht het verband tussen psychotische ervaringen (PE) en ADHD-symptomen bij Japanse individuen en of de aanwezigheid van ADHD-symptomen het risico op negatieve gezondheidsresultaten bij mensen met PE verhoogt.

Cannabisgebruik en verhoogd risico op schizofrenie bij jonge mannen

Jonge mannen met een stoornis in het gebruik van cannabis (marihuana) hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van schizofrenie, zo blijkt uit een Deense studie waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in Psychological Medicine. In de studie werden gedetailleerde gezondheidsdossiers geanalyseerd die 5 decennia beslaan en die meer dan 6 miljoen mensen in Denemarken vertegenwoordigen.