zaterdag, mei 25, 2024

Cover

Incidenteel atriumfibrilleren en het risico op dementie

Incidenteel atriumfibrilleren (AF) lijkt het risico op dementie te verhogen: een groot onderzoek heeft een bescheiden verhoogd risico gevonden, met een sterker verband bij jongere, gezondere mensen. In dit artikel worden kort en bondig de onderzoeksresultaten besproken, maar wordt ook nader ingegaan op oorzaken, complicaties en behandeling van atriumfibrilleren met bijzondere aandacht voor atriumfibrilleren bij vrouwen.

Behandelopties voor angst

Er zijn verschillende behandelopties voor mensen met een angststoornis. Niet-medicamenteuze behandelopties kunnen op zichzelf of in combinatie met medicatie worden gebruikt om verlichting te bieden bij angstsymptomen. In dit artikel worden zowel de medicamenteuze als niet-medicamenteuze behandelopties bij angst besproken. Ook wordt ingegaan op de verschillende angststoornissen.