Editie 3, Jaargang 2, 2023

Incidenteel atriumfibrilleren en het risico op dementie

Incidenteel atriumfibrilleren (AF) lijkt het risico op dementie te verhogen: een groot onderzoek heeft een bescheiden verhoogd risico gevonden, met een sterker verband bij jongere, gezondere mensen. In dit artikel worden kort en bondig de onderzoeksresultaten besproken, maar wordt ook nader ingegaan op oorzaken, complicaties en behandeling van atriumfibrilleren met bijzondere aandacht voor atriumfibrilleren bij vrouwen.

Lithium als augmentatie bij ernstige depressie

In Journal of Clinical Psychiatry wordt het gebruik van lithium besproken als een augmentatiestrategie voor de behandeling van therapieresistente depressie (TRD) bij patiënten met een ernstige depressieve stoornis. In PSYMAG worden de key highlights beschreven, maar wordt ook de mogelijke toepassing van lithium bij andere psychische aandoeningen behandeld.

Fysieke activiteit effectiever dan medicijnen?

Onderzoekers van de Universiteit van Zuid-Australië hebben 97 reviews, 1039 onderzoeken en 128.119 deelnemers beoordeeld en ontdekt dat fysieke activiteit 1,5 keer effectiever is dan counseling of de leidende geneesmiddelen voor het beheersen van depressie.

NICE evalueert QBTest voor ADHD

De National Institute for Health and Care Excellence (NICE) heeft onlangs de QBTest van Qbtech geëvalueerd voor gebruik bij het diagnosticeren en monitoren van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).

Het hart en het brein: de ultieme samenwerking?

Er is een groeiend aantal wetenschappelijke bewijzen die de sterke associatie tussen het hart en de hersenen ondersteunen. In het bijzonder hebben studies aangetoond dat het hart en de hersenen verbonden zijn door middel van een complex netwerk van zenuwen, hormonen en andere signaalmoleculen.

Werkzaamheid van orale versus langwerkende antipsychotische behandeling bij patiënten met schizofrenie

Nieuw onderzoek - waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in The Lancet Psychiatry - toont aan dat er geen reden is om langwerkende (depot)antipsychotica voor te schrijven in plaats van orale antipsychotica als het doel is om stopzetting van antipsychotische medicatie te voorkomen in de dagelijkse klinische praktijk.

Hormonaal anticonceptiegebruik en risico op depressie bij jonge vrouwen met ADHD

In een studie waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry is onderzocht of er een mogelijk verband bestaat tussen het gebruik van hormonale anticonceptiva en het risico op depressie bij jonge vrouwen met aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD).

Behandelopties voor angst

Er zijn verschillende behandelopties voor mensen met een angststoornis. Niet-medicamenteuze behandelopties kunnen op zichzelf of in combinatie met medicatie worden gebruikt om verlichting te bieden bij angstsymptomen. In dit artikel worden zowel de medicamenteuze als niet-medicamenteuze behandelopties bij angst besproken. Ook wordt ingegaan op de verschillende angststoornissen.

Vijf slaapgewoonten met een laag risico die op de lange termijn voordelen kunnen hebben

Goed slapen kan het hart en de algehele gezondheid helpen ondersteunen, en kan zelfs bijdragen aan langer leven, volgens nieuw onderzoek. Bovendien kan ongeveer 8% van de sterfgevallen door welke oorzaak dan ook worden toegeschreven aan een slecht slaappatroon.

Onderzoekers ontwikkelen bloedtest voor angst

Onderzoekers van de Indiana University School of Medicine hebben een bloedtest voor angst ontwikkeld die door artsen kan worden gebruikt.

Invloed van hormonale veranderingen op ADHD en effect van medicatie

Er is wetenschappelijk bewijs dat suggereert dat vrouwen met ADHD veranderingen in symptomen kunnen ervaren tijdens hormonale veranderingen zoals menstruatie, zwangerschap en menopauze. Ook is er bewijs dat suggereert dat hormonen een rol kunnen spelen in hoe effectief ADHD-medicatie is voor vrouwen. Er zijn echter meer studies nodig om de relatie tussen hormonen, ADHD-symptomen en de effectiviteit van medicatie volledig te begrijpen.