zaterdag, april 13, 2024

Editie 2, Jaargang 2, 2023

Bètablokkers veelbelovend voor het verminderen van gewelddadig gedrag

Een nieuwe studie suggereert dat bètablokkers kunnen worden gebruikt om agressie te beheersen en vijandigheid te verminderen bij personen met psychiatrische aandoeningen. Personen met psychiatrische aandoeningen en een geschiedenis van geweld vertoonden een significante vermindering van agressief gedrag tijdens het gebruik van bètablokkers, zo blijkt uit gegevens van een bevolkingsonderzoek onder meer dan 1,4 miljoen personen.

ADHD en ondernemersgedrag

Uit onderzoek - gepubliceerd in de Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences - is gebleken dat ADHD-symptomen een positief verband hebben met ondernemersgedrag, en dat dit verband gedeeltelijk wordt gemedieerd door zelfeffectiviteit. Met andere woorden, mensen met ADHD-symptomen kunnen meer ondernemersgedrag vertonen en dit kan deels worden verklaard door een hoger gevoel van zelfeffectiviteit.

De effecten van verschillende trainingsbenaderingen op ADHD bij volwassenen

Een artikel in Behavioral Sciences beschrijft een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar de effecten van verschillende trainingsmethoden op Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) bij volwassenen.

Effecten van volwassen ADHD op intieme partnerschappen

In een artikel in Journal of Family Social Work wordt onderzocht hoe volwassen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) van invloed kan zijn op intieme partnerschappen.

Relatie-advies voor stellen met ADHD

In een artikel op ADDitude worden acht strategieën besproken die kunnen helpen bij het verbeteren van relaties tussen partners waarbij een van beiden ADHD heeft.

Vergelijkende effecten van antipsychotica op gewichtstoename en metabole functie bij patiënten met schizofrenie

Een nieuwe meta-analyse heeft de effecten van antipsychotica op gewichtstoename en metabole functie onderzocht bij patiënten met acute schizofrenie. Hiervoor zijn verschillende databases doorzocht op gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken die de effecten van antipsychotica op gewichtstoename en metabole functie bij deze patiënten onderzochten. Vervolgens is er een meta-analyse uitgevoerd van de gegevens uit deze onderzoeken.

Smartphone-ondersteunde psycho-educatie bij ADHD bij volwassenen

Psycho-educatie wordt vaak aangeraden bij de behandeling van volwassenen met ADHD, maar er zijn weinig onderzoeken die de effecten van smartphone-ondersteunende psycho-educatie hebben bekeken. Er zijn veel apps die psycho-educatie aanbieden, maar er is nog geen bewijs dat deze apps werken of veilig zijn. Daarom is er een onderzoek gedaan naar een nieuwe app voor volwassenen met ADHD, die ze kan helpen tijdens psycho-educatie sessies.

Verliefdheid

Wat gebeurt er nou in je hersenen als je verliefd bent? Een artikel hierover op de website van de American Psychological Association (APA) beschrijft de biologische processen die plaatsvinden in de hersenen van iemand die verliefd is.

‘Psychiater, cardioloog en gynaecoloog bundelen krachten voor meer aandacht hoofd-hart-hormonen connectie’

Recent onderzoek laat zien dat ADHD, hartklachten en hormonale stemmingswisselingen vaak bij dezelfde patiënten voorkomen. Vrouwen met ADHD hebben meer last van hart - en hormonale klachten dan gemiddeld en lopen hier onnodig lang mee rond. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek, lanceren psychiater prof. dr. Sandra Kooij, cardioloog dr. Janneke Wittekoek en gynaecoloog drs. Dorenda van Dijken op 8 maart 2023 het Hoofd-Hart-Hormonen (H3) Netwerk.

Tijdperceptie bij volwassen ADHD

Een nieuwe review beschrijft een literatuuroverzicht van onderzoeken naar tijdsperceptie bij volwassenen met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) gedurende het afgelopen decennium.

Nieuwe inzichten uit het laatste decennium van onderzoek in psychiatrische genetica

Een nieuwe review bespreekt recente inzichten uit de psychiatrische genetica en hun mogelijke klinische toepassingen en suggereert toekomstige richtingen.

Mindfulness plus fysieke activiteit vermindert de ontregeling van emoties en de ernst van slapeloosheid bij mensen met een ernstige depressie

In een nieuwe studie is de effectiviteit van drie interventies op emotiedisregulatie en de ernst van slapeloosheid bij mensen met een ernstige depressie onderzocht.

Postnatale depressie, behandelen of niet behandelen?

Hoewel selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) worden aanbevolen voor de behandeling van postnatale depressie (PND), heeft een gebrek aan bewijs met betrekking tot de langetermijngevolgen van postnataal SSRI-gebruik geleid tot aarzeling bij voorschrijvers. De bevindingen van een nieuwe studie suggereren dat SSRI-behandeling voor PND langetermijnvoordelen kan opleveren.