Nieuwe inzichten uit het laatste decennium van onderzoek in psychiatrische genetica

Een nieuwe review bespreekt recente inzichten uit de psychiatrische genetica en hun mogelijke klinische toepassingen en suggereert toekomstige richtingen.

Gedeelde en unieke veranderingen in hersenconnectiviteit bij depressieve patiënten na remissie met farmacotherapie versus psychotherapie

In nieuw onderzoek is gekeken welke veranderingen er plaatsvinden in de functionele connectiviteit van de hersenen bij patiënten met een ernstige depressie die remissie bereikten door middel van cognitieve gedragstherapie (CGT) of antidepressiva.

Relatie-advies voor stellen met ADHD

In een artikel op ADDitude worden acht strategieën besproken die kunnen helpen bij het verbeteren van relaties tussen partners waarbij een van beiden ADHD heeft.

Vergelijkende effecten van antipsychotica op gewichtstoename en metabole functie bij patiënten met schizofrenie

Een nieuwe meta-analyse heeft de effecten van antipsychotica op gewichtstoename en metabole functie onderzocht bij patiënten met acute schizofrenie. Hiervoor zijn verschillende databases doorzocht op gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken die de effecten van antipsychotica op gewichtstoename en metabole functie bij deze patiënten onderzochten. Vervolgens is er een meta-analyse uitgevoerd van de gegevens uit deze onderzoeken.

Smartphone-ondersteunde psycho-educatie bij ADHD bij volwassenen

Psycho-educatie wordt vaak aangeraden bij de behandeling van volwassenen met ADHD, maar er zijn weinig onderzoeken die de effecten van smartphone-ondersteunende psycho-educatie hebben bekeken. Er zijn veel apps die psycho-educatie aanbieden, maar er is nog geen bewijs dat deze apps werken of veilig zijn. Daarom is er een onderzoek gedaan naar een nieuwe app voor volwassenen met ADHD, die ze kan helpen tijdens psycho-educatie sessies.

Verliefdheid

Wat gebeurt er nou in je hersenen als je verliefd bent? Een artikel hierover op de website van de American Psychological Association (APA) beschrijft de biologische processen die plaatsvinden in de hersenen van iemand die verliefd is.

Mindfulness plus fysieke activiteit vermindert de ontregeling van emoties en de ernst van slapeloosheid bij mensen met een ernstige depressie

In een nieuwe studie is de effectiviteit van drie interventies op emotiedisregulatie en de ernst van slapeloosheid bij mensen met een ernstige depressie onderzocht.

MAG J02E02

Bètablokkers veelbelovend voor het verminderen van gewelddadig gedrag

Een nieuwe studie suggereert dat bètablokkers kunnen worden gebruikt om agressie te beheersen en vijandigheid te verminderen bij personen met psychiatrische aandoeningen. Personen met psychiatrische aandoeningen en een geschiedenis van geweld vertoonden een significante vermindering van agressief gedrag tijdens het gebruik van bètablokkers, zo blijkt uit gegevens van een bevolkingsonderzoek onder meer dan 1,4 miljoen personen.