vrijdag, juni 21, 2024

Praktijkboek cognitieve gedragstherapie bij kind en jeugd: de diagnostische fase

Het e-boek 'Praktijkboek cognitieve gedragstherapie bij kind en jeugd: de diagnostische fase' biedt een uitgebreid overzicht van het cognitief gedragstherapie (CGT) proces voor kinderen en adolescenten. Het richt zich op de diagnostische fase, probleeminventaris, holistische theorie, functieanalyse, betekenisanalyse, doelen en behandelplan, en pedagogische aspecten bij het werken met het gezinssysteem.

Behandeling van Persoonlijkheidsstoornissen met EMDR-Therapie

Er is steeds meer onderzoek dat het idee ondersteunt dat persoonlijkheidsstoornissen vrij snel en grondig kunnen worden behandeld met EMDR therapie. Dat idee is gebaseerd op het Adaptive Information Processing (AIP) model van Francine Shapiro. In een artikel voor EMDR Magazine van de Vereniging EMDR Nederland is de theoretische grondslag voor een effectieve, en kortdurende trauma-gerichte behandeling van persoonlijkheidssstoornissen uitgewerkt. De werkwijze wordt geïllustreerd aan de hand van een casus over een behandeling van een patiënt met een borderline persoonlijkheidsstoornis.

Cover