Editie 12, Jaargang 2, 2023

Praktijkboek cognitieve gedragstherapie bij kind en jeugd: de diagnostische fase

Het e-boek 'Praktijkboek cognitieve gedragstherapie bij kind en jeugd: de diagnostische fase' biedt een uitgebreid overzicht van het cognitief gedragstherapie (CGT) proces voor kinderen en adolescenten. Het richt zich op de diagnostische fase, probleeminventaris, holistische theorie, functieanalyse, betekenisanalyse, doelen en behandelplan, en pedagogische aspecten bij het werken met het gezinssysteem.

ADHD vs Depressie: overeenkomsten en verschillen

ADHD en depressie zijn twee veelvoorkomende aandoeningen die vaak samengaan en overlappende symptomen vertonen, wat het diagnosticeren en behandelen ervan uitdagend maakt. Het is belangrijk om een goed begrip te hebben van de overeenkomsten en verschillen tussen deze aandoeningen om een nauwkeurige diagnose te stellen en een effectieve behandeling te bieden.

Multidisciplinaire Verkenning Stoppen met Psychofarmaca

De "Eindrapportage Multidisciplinaire Verkenning Stoppen met Psychofarmaca" is verschenen. Het multidisciplinaire onderzoek had tot doel de vragen rond het stoppen met psychofarmaca voor verschillende klassen medicijnen aan te pakken, waaronder antidepressiva, antipsychotica, benzodiazepines, opioïden, stemmingsstabilisatoren en stimulerende middelen. Dit artikel geeft een inkijk in het rapport.

Cardiometabole risico’s van polyfarmacie bij schizofrenie: Een overzicht

Schizofrenie is een complexe psychische stoornis die geassocieerd wordt met een verhoogd risico op cardiometabole verstoringen, waaronder obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten. Polyfarmacie, het gelijktijdig gebruik van meerdere medicijnen, is gebruikelijk bij de behandeling van schizofrenie, maar heeft zorgen opgeworpen over de mogelijke impact op de cardiometabole gezondheid. Dit artikel bespreekt belangrijke studies om de relatie tussen polyfarmacie en cardiometabole risico's bij patiënten met schizofrenie te verkennen.

Ontwikkeling van een nieuw meetinstrument voor de Nederlandse verslavingszorg

Binnen de verslavingszorg wordt al lange tijd gebruikgemaakt van gestandaardiseerde meetinstrumenten als aanvulling op het gesprek tussen behandelaar en cliënt bij het indiceren, monitoren en evalueren van de behandeling. De MATE heeft daarin een belangrijke rol gespeeld, maar deze bleek niet altijd goed aan te sluiten bij de praktische behoeften van professionals. Om deze reden heeft Verslavingskunde Nederland het MoVIN-project (Modernisering Verslavingszorg Instrumentarium Nederland) opgestart waarin een nieuw meetinstrument ontwikkeld wordt dat uiteindelijk de MATE zal vervangen.

Stigmatisering van mensen met verslaving door gezondheidsprofessionals

Een nieuwe review heeft gekeken naar de stigmatisering van mensen met verslaving door gezondheidsprofessionals. Uit de geselecteerde literatuur blijkt dat het stigma van mensen met een verslaving nog steeds aanwezig is bij gezondheidsprofessionals. Belangrijke factoren die bijdragen aan stigmatisering zijn onder andere het morele model van verslaving, negatieve overtuigingen over verslaving en een gebrek aan training op dit gebied. De resultaten zijn gepubliceerd in Drug and Alcohol Dependence Reports.

Behandeling van Persoonlijkheidsstoornissen met EMDR-Therapie

Er is steeds meer onderzoek dat het idee ondersteunt dat persoonlijkheidsstoornissen vrij snel en grondig kunnen worden behandeld met EMDR therapie. Dat idee is gebaseerd op het Adaptive Information Processing (AIP) model van Francine Shapiro. In een artikel voor EMDR Magazine van de Vereniging EMDR Nederland is de theoretische grondslag voor een effectieve, en kortdurende trauma-gerichte behandeling van persoonlijkheidssstoornissen uitgewerkt. De werkwijze wordt geïllustreerd aan de hand van een casus over een behandeling van een patiënt met een borderline persoonlijkheidsstoornis.

Interventies voor naasten van verslaafden erkend

De interventie ‘5 Stappen’ is voor volwassen naasten van mensen die overmatig alcohol en/of andere drugs gebruiken en/of gokproblematiek hebben. De interventie wil de last voor de naasten verminderen. Deze interventie heeft nu de erkenningsstatus ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’ gekregen in het Loket Gezond Leven, de landelijke databank van het RIVM.

Psymatic: Selecteren van antidepressiva en antipsychotica op basis van bijwerkingenprofiel

Een webgebaseerde applicatie genaamd Psymatic Treatment Optimizer kan helpen bij het selecteren van antidepressiva en antipsychotica op basis van bijwerkingenprofiel, patiëntvoorkeur en tolerantie. De digitale tool is ontwikkeld door onderzoekers van het Institute of Psychiatry, Psychology, and Neuroscience aan het King's College London en het Department of Psychiatry aan de University of Oxford.

Solriamfetol voor ADHD?

In een pilotstudie is solriamfetol onderzocht als mogelijke behandeling voor volwassenen met ADHD. Solriamfetol is een medicijn voor de behandeling van overmatige slaperigheid bij narcolepsie en obstructieve slaapapneu. De onderzoekers wilden bepalen of solriamfetol ook effectief en veilig zou kunnen zijn voor de behandeling van ADHD-symptomen.