Editie 11, Jaargang 2, 2023

Effectiviteit van gecombineerde behandeling met antidepressiva en psychotherapie bij depressie

In een nieuwe studie is de effectiviteit van gecombineerde behandeling met antidepressiva (ADM) en psychotherapie vergeleken met monotherapie bij depressieve patiënten, met name gericht op het voorkomen van suïcidepogingen en andere ernstige psychiatrische bijwerkingen.

Verband tussen kindertrauma en metabool syndroom

Een nieuwe studie heeft het verband onderzocht tussen kindertrauma (KT) en het metabool syndroom (MetS) over een periode van 9 jaar.

De onderliggende motieven van opzettelijke onwetendheid en de gevolgen ervan

In Psychological Bulletin is een artikel verschenen over een fenomeen genaamd "opzettelijke onwetendheid" en hoe het van invloed kan zijn op altruïstisch gedrag.

Het verband tussen narcisme en agressie

In een uitgebreide studie is het verband onderzocht tussen narcisme en zowel agressie als geweld. De onderzoekers hebben een analyse uitgevoerd van 437 studies met meer dan 123.000 deelnemers om een globaal beeld te vormen van hoe narcistische mensen anderen aanvallen en welke factoren hieraan ten grondslag kunnen liggen. De resultaten zijn in 2021 gepubliceerd in Psychological Bulletin.

De werking van het ADHD-brein

Verschillende onderzoeken hebben bijgedragen aan ons begrip van de werking van het ADHD-brein.Wat weten we tot nu toe? Een overzicht.

Psychische gezondheid in Nederland

Hoe is het gesteld met de psychische gezondheid en geestelijke gezondheidszorg in Nederland? Enkele belangrijke bevindingen zijn onder andere dat bijna de helft van de volwassen bevolking (18-75 jaar) een psychische aandoening heeft gehad, ruim een kwart last heeft van stemmingsstoornissen en angststoornissen, en 17% te maken heeft met middelenstoornissen.

Complexe PTSS vs. borderline persoonlijkheidsstoornis

In de klinische beroepspraktijk bestaat er onduidelijkheid over de differentiatie tussen complexe posttraumatische stressstoornis (CPTSS) en borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) in de ICD-11-classificatie. In een artikel in World Psychiatry wordt tekst en uitleg gegeven.

Benzodiazepines en veneuze trombose

In nieuw onderzoek is onderzocht of het gebruik van benzodiazepines geassocieerd is met een verhoogd risico op diepe veneuze trombose (DVT). Het begrijpen van de risicofactoren die gepaard gaan met DVT is cruciaal voor preventie en behandeling.

Nadelige jeugdervaringen en primaire hoofdpijnstoornissen

In nieuw onderzoek hebben wetenschappers onderzocht of er een verband is tussen moeilijke jeugdervaringen en hoofdpijn. Uit de resultaten blijkt dat mensen die moeilijke jeugdervaringen hebben gehad, inderdaad een grotere kans hebben op hoofdpijn. Hoe meer moeilijke jeugdervaringen iemand heeft gehad, hoe groter de kans op hoofdpijn. De onderzoekers hebben ook gekeken naar een theorie die zegt dat bepaalde soorten moeilijke jeugdervaringen, zoals bedreigingen of tekorten, een verschillende invloed kunnen hebben op hoofdpijn.

Kan een eenvoudige oogmeting autisme helpen identificeren bij jonge kinderen?

In nieuw onderzoek hebben wetenschappers gekeken of ze met behulp van een speciaal apparaatje kunnen vaststellen of kinderen mogelijk autisme hebben. Ze deden dit door de oogbewegingen van de kinderen te volgen terwijl ze naar korte video's keken.

Verband tussen ADHD en gameverslaving

Een systematische review en meta-analyse heeft een significant verband aangetoond tussen symptomen van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) en gameverslaving (GD). Volgens de onderzoekers kan een vroegtijdige behandeling van ADHD een preventief effect hebben op gameverslaving.

Trajecten van depressie en angst bij mensen met chronische ziekten

In een systematische review en meta-analyse zijn de trajecten van depressie en angst bij mensen met chronische ziekten onderzocht. Het doel van het onderzoek was om te begrijpen hoe de symptomen van depressie en angst veranderen over de tijd bij mensen met chronische ziekten. Onderzoekers hebben gekeken naar verschillende studies die de symptomen van depressie en angst hebben gemeten bij mensen met verschillende chronische ziekten, zoals kanker, chronische pijn en diabetes.

Placeborespons bij angst, obsessief-compulsieve en stressstoornissen gedurende de levensloop

Een artikel in BMJ Mental Health bespreekt de resultaten van een meta-analyse over het placebo-effect bij klinische onderzoeken voor angststoornissen, dwangstoornissen en stressstoornissen gedurende verschillende levensfasen. Het doel was om inzicht te krijgen in de grootte en de factoren die het placebo-effect beïnvloeden. De onderzoekers analyseerden gegevens van 135 studies met in totaal 12.583 deelnemers.