Editie 10, Jaargang 2, 2023

Impact van toenemend mediagebruik op de geestelijke gezondheid van kinderen en adolescenten

Een artikel in Current Opinion in Psychiatry bespreekt de impact van toenemend mediagebruik op de geestelijke gezondheid van kinderen en adolescenten.

Psychosociale interventies voor slachtoffers van verkrachting en aanranding tijdens de volwassenheid

Psychosociale interventies voor slachtoffers van verkrachting en aanranding die tijdens de volwassenheid zijn ervaren, zijn effectief gebleken bij het verminderen van symptomen van posttraumatische stressstoornis (PTSS) en depressieve symptomen. Deze interventies verhogen het risico op uitval van de behandeling of bijwerkingen niet. Er is echter behoefte aan verder onderzoek naar de specifieke soorten interventies en hun effecten op verschillende subpopulaties van slachtoffers, zo blijkt uit een nieuwe Cochrane review.

Psychofarmaca voor de behandeling van bipolaire stoornissen

De bipolaire stoornis is een complexe psychiatrische aandoening die wordt gekenmerkt door extreme stemmingswisselingen. Patiënten ervaren periodes van intense manie, waarin ze overmatig energiek en opgewonden zijn, gevolgd door episodes van diepe depressie, waarin ze zich hopeloos en uitgeput voelen. Deze cyclische aard van de stoornis kan het dagelijks functioneren ernstig verstoren en de kwaliteit van leven aanzienlijk beïnvloeden. Een van de belangrijkste pijlers van de behandeling zijn psychofarmaca die specifiek zijn ontwikkeld om de stemming te stabiliseren en de frequentie en intensiteit van manische en depressieve episodes te verminderen.

Gebruik van antidepressiva en risico op manische episodes bij kinderen en adolescenten met unipolaire depressie

In deze cohortstudie is het risico op manie/hypomanie onderzocht bij kinderen en adolescenten met unipolaire depressie die werden behandeld met antidepressiva. Uit het onderzoek kwamen geen significante verschillen naar voren in het risico op manie/hypomanie tussen patiënten die met antidepressiva werden behandeld en degenen die niet werden behandeld. Het risico was in beide groepen vergelijkbaar na 12 weken, waarbij er pas na 52 weken een klein risicoverschil werd waargenomen. Bepaalde patiëntkenmerken, zoals ziekenhuisopnames, bipolaire stoornis bij de ouders en het gebruik van antipsychotica en anti-epileptica, gingen gepaard met een verhoogd risico op manie/hypomanie na twaalf weken.

Mentaliserende capaciteiten van psychiatrisch verpleegkundigen

In een systematische PRISMA-review zijn de mentaliserende capaciteiten van verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg onderzocht. Mentaliseren verwijst naar het vermogen om zowel het eigen gedrag als het gedrag van anderen te begrijpen in termen van mentale toestanden, zoals verlangens, gevoelens en overtuigingen. Het doel van deze review is om inzicht te krijgen in de factoren die geassocieerd zijn met de mentaliserende capaciteiten van zorgprofessionals en de effectiviteit van interventieprogramma's om deze capaciteiten te verbeteren.

Instrumenten voor risicobeoordeling van geweld in forensische psychiatrische populaties

In een recente systematische review en meta-analyse is de effectiviteit onderzocht van risicobeoordelingsinstrumenten bij het voorspellen van gewelddadige en criminele uitkomsten bij personen die zijn ontslagen uit forensisch psychiatrische ziekenhuizen. De studie analyseerde 50 onderzoeksartikelen waarbij 10.460 deelnemers uit 12 verschillende landen betrokken waren. De bevindingen werpen licht op de prestaties van deze instrumenten en benadrukken de noodzaak van verder onderzoek en verbeteringen in de implementatie ervan.

De subjectieve ervaring van depressie

In World Psychiatry is een review verschenen over de subjectieve ervaring van depressie, geschreven door ervaringsdeskundigen en academici.

Paliperidonpalmitaat bij patiënten met schizofrenie

In een recent artikel in Journal of Clinical Psychiatry wordt de eerdere toepassing van Paliperidonpalmitaat besproken als behandeling voor patiënten met schizofrenie. Het onderzoek toont aan dat Paliperidonpalmitaat, een langwerkend injecteerbaar antipsychoticum, effectiever kan zijn dan orale antipsychotica bij de behandeling van schizofrenie.