zaterdag, mei 25, 2024

Impact van toenemend mediagebruik op de geestelijke gezondheid van kinderen en adolescenten

Een artikel in Current Opinion in Psychiatry bespreekt de impact van toenemend mediagebruik op de geestelijke gezondheid van kinderen en adolescenten.

Instrumenten voor risicobeoordeling van geweld in forensische psychiatrische populaties

In een recente systematische review en meta-analyse is de effectiviteit onderzocht van risicobeoordelingsinstrumenten bij het voorspellen van gewelddadige en criminele uitkomsten bij personen die zijn ontslagen uit forensisch psychiatrische ziekenhuizen. De studie analyseerde 50 onderzoeksartikelen waarbij 10.460 deelnemers uit 12 verschillende landen betrokken waren. De bevindingen werpen licht op de prestaties van deze instrumenten en benadrukken de noodzaak van verder onderzoek en verbeteringen in de implementatie ervan.

Cover