Editie 1, Jaargang 2, 2023

ADHD bij meisjes en vrouwen

Bij meisjes wordt ADHD veelal over het hoofd gezien, doordat de symptomen op een andere manier tot uiting komen. Hierdoor wordt de diagnose vaker gemist of pas jaren later gesteld. Dit artikel biedt informatie over de verschillen tussen de geslachten.

Evidence-based voorschrijven van medicijnen bij ADHD: waar staan ​​we in 2023?

Een groeiend aantal bewijzen informeert voorschrijvers over enkele, maar zeker niet alle, aspecten die verband houden met de farmacologische behandeling van ADHD in de dagelijkse klinische praktijk, met belangrijke aandachtspunten die moeten worden aangepakt. Dat valt te lezen in Expert Opinion in Pharmacotherapy.

Bewijs van problemen met emotieregulatie als een kernsymptoom van ADHD bij volwassenen

Recente studies wijzen op een vierde kernsymptoom van ADHD dat verband houdt met de verwerking van emotionele informatie en dat de gevolgen zou verklaren die ADHD heeft op het sociale, academische en professionele leven van de getroffen mensen. Een nieuwe review beschrijft de kenmerken van emotieregulatieprobleem, evenals de hersenactiviteit die in verband is gebracht bij volwassenen met ADHD.

Syndroom van Turner gekoppeld aan autisme

Bijna tweederde van de mensen met het syndroom van Turner heeft kenmerken van autisme en bijna een kwart voldoet aan de diagnostische criteria voor autisme, suggereert een nieuwe studie.

Fysieke interventies om depressieve symptomen bij kinderen en adolescenten te verlichten

Depressie is de op een na meest voorkomende psychische stoornis bij kinderen en adolescenten. Interventies voor lichaamsbeweging zijn veelbelovend als alternatieve of aanvullende benadering van de klinische behandeling van depressie. In een nieuwe review is het verband onderzocht tussen interventies voor lichaamsbeweging en depressieve symptomen bij kinderen en adolescenten.

Webinar over generieke module Diagnostiek

Om een patiënt de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden, zijn goede triage en diagnostiek van belang. De generieke module Diagnostiek is nieuw en beschrijft hoe goede diagnostiek er volgens verenigingen van patiënten, naasten en professionals uit ziet. Om kennis te maken met deze kwaliteitsstandaard is er op dinsdag 31 januari van 19.30 - 21.00 uur een gratis interactief webinar waarin vertegenwoordigers vanuit het patiënt-, naaste-, en professionalperspectief in gesprek gaan over de aanbevelingen en praktische toepassing.

Dubbele Diagnose – psychiatrie en verslaving

Tijdens dit 3e landelijke congres over Dubbele Diagnose wordt gekeken naar leefstijlpsychiatrie en herstelgerichte benadering. Daarnaast wordt dieper ingegaan op een aantal psychische stoornissen in combinatie met verslaving.

Medicamenteuze behandeling voor eetstoornissen

Eetstoornissen zijn moeilijk te behandelen en vereisen meestal een combinatie van gedrags-, voedings- en medicamenteuze interventies. Non-respons en terugval komen vaak voor. Helaas zijn er maar weinig medicijnen die effectief zijn. Een overzicht.

Vergelijkende effecten van 30 antipsychotica op het risico op katatonie

Katatonie komt voor bij ongeveer 10% van de patiënten met acute psychiatrische aandoeningen. Hoewel sommige casusrapporten hebben betoogd dat antipsychotica van de eerste generatie (EGA's) eerder katatonie veroorzaken dan antipsychotica van de tweede generatie (TGA's), heeft geen enkel groot observationeel onderzoek deze hypothese bevestigd. In nieuw onderzoek is gekeken of EGA's geassocieerd waren met een verhoogd risico op het rapporteren van katatonie in vergelijking met TGA's.

Neurofeedback voor ADHD

In een betogende editorial in The American Journal of Psychiatry wordt gesuggereerd dat neurofeedback als ADHD-behandeling zijn beste tijd lijkt te hebben gehad, gezien het gebrek aan goed bewijs dat het gebruik ervan ondersteund.