Syndroom van Turner gekoppeld aan autisme

Bijna tweederde van de mensen met het syndroom van Turner heeft kenmerken van autisme en bijna een kwart voldoet aan de diagnostische criteria voor autisme, suggereert een nieuwe studie.

Medicamenteuze behandeling voor eetstoornissen

Eetstoornissen zijn moeilijk te behandelen en vereisen meestal een combinatie van gedrags-, voedings- en medicamenteuze interventies. Non-respons en terugval komen vaak voor. Helaas zijn er maar weinig medicijnen die effectief zijn. Een overzicht.

Vergelijkende effecten van 30 antipsychotica op het risico op katatonie

Katatonie komt voor bij ongeveer 10% van de patiënten met acute psychiatrische aandoeningen. Hoewel sommige casusrapporten hebben betoogd dat antipsychotica van de eerste generatie (EGA's) eerder katatonie veroorzaken dan antipsychotica van de tweede generatie (TGA's), heeft geen enkel groot observationeel onderzoek deze hypothese bevestigd. In nieuw onderzoek is gekeken of EGA's geassocieerd waren met een verhoogd risico op het rapporteren van katatonie in vergelijking met TGA's.

Webinar over generieke module Diagnostiek

Om een patiënt de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden, zijn goede triage en diagnostiek van belang. De generieke module Diagnostiek is nieuw en beschrijft hoe goede diagnostiek er volgens verenigingen van patiënten, naasten en professionals uit ziet. Om kennis te maken met deze kwaliteitsstandaard is er op dinsdag 31 januari van 19.30 - 21.00 uur een gratis interactief webinar waarin vertegenwoordigers vanuit het patiënt-, naaste-, en professionalperspectief in gesprek gaan over de aanbevelingen en praktische toepassing.

MAG J02E01

ADHD bij meisjes en vrouwen

Bij meisjes wordt ADHD veelal over het hoofd gezien, doordat de symptomen op een andere manier tot uiting komen. Hierdoor wordt de diagnose vaker gemist of pas jaren later gesteld. Dit artikel biedt informatie over de verschillen tussen de geslachten.