vrijdag, juni 21, 2024

Invloed van benzodiazepinen en Z-hypnotica tijdens de zwangerschap op autisme en ADHD bij nakomelingen

Gerelateerde artikelen

Een toename in het voorschrijven van benzodiazepinen (BDZP) en z-hypnotica tijdens de zwangerschap valt samen met een stijging in de diagnoses van autismespectrumstoornis (ASS) en aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD). In nieuw onderzoek is gekeken of er een verband bestaat tussen het gebruik van deze medicijnen tijdens de zwangerschap en het voorkomen van ASS of ADHD bij de nakomelingen.

Methodologie

Voor dit onderzoek zijn databases zoals MEDLINE, EMBASE en SCOPUS doorzocht tot december 2023 voor artikelen in het Engels. De focus lag op het risico van ASS en ADHD bij kinderen die tijdens de zwangerschap blootgesteld waren aan BDZP en/of z-hypnotica, in vergelijking met kinderen die deze blootstelling niet hadden. Er werd ook gekeken naar de risico’s per trimester. De hazard ratio’s (HR’s) en 95% betrouwbaarheidsintervallen (BI’s) werden berekend met een model voor willekeurige effecten, zowel voor de totale duur van de zwangerschap als per trimester.

Resultaten

Uit zes retrospectieve cohortstudies bleek dat er geen verhoogd risico op ASS is bij blootstelling aan deze medicatie tijdens enige fase van de zwangerschap (HR, 1.10; 95% BI, 0.81–1.50), inclusief het eerste trimester en latere trimesters. Echter, er werd een licht verhoogd risico op ADHD geconstateerd bij blootstelling gedurende de gehele zwangerschap (HR, 1.07; 95% BI, 1.03–1.12), en dit risico bleef consistent bij blootstelling in het tweede trimester. Deze resultaten waren robuust in verschillende gevoeligheidsanalyses.

Conclusie

Blootstelling aan benzodiazepinen of z-hypnotica tijdens de zwangerschap leidt niet tot een verhoogd risico op ASS, maar wel tot een licht verhoogd risico op ADHD. Deze bevindingen zouden (ondanks het licht verhoogde risico op ADHD) suggereren dat het gebruik van deze medicatie tijdens de zwangerschap relatief veilig is voor ernstige angst of slapeloosheid, hoewel de mogelijkheid van verstoring door andere ongemeten factoren niet uitgesloten kan worden.

OOK INTERESSANT:   Behandelopties voor angst

Referentie

Andrade C, Varadharajan N, Bascarane S, Menon V. Gestational exposure to benzodiazepines or z-hypnotics and neurodevelopmental disorders in offspring: Systematic review and meta-analysis. Acta Psychiatr Scand. 2024; 1-13. doi:10.1111/acps.13696

Meer over dit onderwerp

Reacties

Ook in PSYMAG

Een toename in het voorschrijven van benzodiazepinen (BDZP) en z-hypnotica tijdens de zwangerschap valt samen met een stijging in de diagnoses van autismespectrumstoornis (ASS) en aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD). In nieuw onderzoek is gekeken of er een verband bestaat tussen het gebruik van deze medicijnen tijdens de zwangerschap en het voorkomen van ASS of ADHD bij de nakomelingen.

Alleen voor abonnees

De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor ingelogde abonnees. Een abonnement kost slechts €30,- per jaar. Hiervoor krijg je toegang tot alle beschikbare content, inclusief het maandelijkse pdf-vaktijdschrift (verschijnt 12x per jaar).

€30,-per jaar

PSYMAG verschijnt ook als PDF-vaktijdschrift. Voor slechts €30,- per jaar ontvang je naast toegang tot alle content op www.psymag.nl ook 12x per jaar dit tijdschrift in je digitale mailbox.

Populaire artikelen