vrijdag, mei 24, 2024

Instrumenten voor risicobeoordeling van geweld in forensische psychiatrische populaties

Gerelateerde artikelen

In een recente systematische review en meta-analyse is de effectiviteit onderzocht van risicobeoordelingsinstrumenten bij het voorspellen van gewelddadige en criminele uitkomsten bij personen die zijn ontslagen uit forensisch psychiatrische ziekenhuizen. De studie analyseerde 50 onderzoeksartikelen waarbij 10.460 deelnemers uit 12 verschillende landen betrokken waren. De bevindingen werpen licht op de prestaties van deze instrumenten en benadrukken de noodzaak van verder onderzoek en verbeteringen in de implementatie ervan.

Methoden
De onderzoekers volgden bij het uitvoeren van hun onderzoek de richtlijnen van Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Ze doorzochten meerdere databases en namen onderzoeken op die de voorspellende prestaties van risicobeoordelingsinstrumenten in monsters van forensische psychiatrische patiënten na ontslag beoordeelden. De geselecteerde onderzoeken zijn onderworpen aan data-extractie en -analyse, waarbij de nadruk lag op verschillende uitkomstmaten, zoals gewelddadige recidive, algemene recidive en seksuele recidive.

Resultaten
Uit de meta-analyse bleek dat de voorspellende prestaties van risicobeoordelingsinstrumenten voor gewelddadige recidive varieerden van een AUC van 0,64 tot 0,72, afhankelijk van het specifieke instrument dat werd gebruikt. Het onderzoek benadrukte echter ook de grote variatie in onderzoekskwaliteit, uitkomstrapportage en de voorspellende prestaties van de instrumenten. De meeste onderzoeken rapporteerden alleen het gebied onder de receiver operating karakteristieke curve (AUC) als maatstaf voor discriminatie, terwijl andere belangrijke metingen zoals kalibratie, gevoeligheid en specificiteit niet consistent werden gerapporteerd.

Discussie
De review benadrukt het hoge risico op vertekening in de opgenomen onderzoeken en de behoefte aan grotere steekproeven en uitgebreidere rapportage van prestatiemaatstaven in toekomstig onderzoek. Het suggereert dat risicobeoordelingsinstrumenten gebruikt zouden moeten worden als aanvulling op de klinische besluitvorming en dat instrumenten van hogere kwaliteit zouden moeten worden overwogen voor implementatie in de forensische geestelijke gezondheidszorg. De studie bespreekt ook de uitdagingen bij het voorspellen van gewelddadige uitkomsten, waaronder de invloed van verschillende factoren zoals de steekproefomvang, de voorspellingshorizon en de context waarin risicobeoordelingsinstrumenten worden gebruikt.

OOK INTERESSANT:   De subjectieve ervaring van depressie

Conclusie
Concluderend heeft deze systematische review en meta-analyse waardevolle inzichten opgeleverd in de voorspellende prestaties van risicobeoordelingsinstrumenten voor gewelddadige en criminele uitkomsten in forensisch psychiatrische populaties. Hoewel de instrumenten blijk geven van enig vermogen om onderscheid te maken tussen individuen met verschillende risiconiveaus, is er behoefte aan verder onderzoek en verbetering van de implementatie ervan.

Ogonah, M. G. T., Seyedsalehi, A., Whiting, D., & Fazel, S. (2023). Violence risk assessment instruments in forensic psychiatric populations: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Psychiatry, 10(10), 780-789.

Meer over dit onderwerp

Reacties

Ook in PSYMAG

In een recente systematische review en meta-analyse is de effectiviteit onderzocht van risicobeoordelingsinstrumenten bij het voorspellen van gewelddadige en criminele uitkomsten bij personen die zijn ontslagen uit forensisch psychiatrische ziekenhuizen. De studie analyseerde 50 onderzoeksartikelen waarbij 10.460 deelnemers uit 12 verschillende landen betrokken waren. De bevindingen werpen licht op de prestaties van deze instrumenten en benadrukken de noodzaak van verder onderzoek en verbeteringen in de implementatie ervan.

Alleen voor abonnees

De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor ingelogde abonnees. Een abonnement kost slechts €30,- per jaar. Hiervoor krijg je toegang tot alle beschikbare content, inclusief het maandelijkse pdf-vaktijdschrift (verschijnt 12x per jaar).

€30,-per jaar

PSYMAG verschijnt ook als PDF-vaktijdschrift. Voor slechts €30,- per jaar ontvang je naast toegang tot alle content op www.psymag.nl ook 12x per jaar dit tijdschrift in je digitale mailbox.

Populaire artikelen