vrijdag, juni 21, 2024

Geleidelijk afbouwen van antipsychotica: lessen voor praktijk vanuit casestudies en neurobiologische principes

Gerelateerde artikelen

In Current Opinion in Psychiatry wordt het geleidelijk afbouwen van antipsychotica aan de hand van theoretische papers en casestudies besproken.

Het artikel benadrukt dat een langzame afbouw van antipsychotica kan helpen om de verstoring van het homeostatisch evenwicht te verminderen, wat mogelijk het risico op terugval verkleint. Het suggereert dat een snellere afbouw kan leiden tot een grotere verstoring van homeostase, wat kan resulteren in psychotische symptomen. Ook benadrukt het artikel de noodzaak om de afbouw van antipsychotica zorgvuldig en geleidelijk te beheren, waarbij het tempo van de afbouw wordt afgestemd op de individuele behoeften van de patiënt.

Wat zijn de mogelijke oorzaken van het optreden van psychotische symptomen bij het verminderen van de dosis antipsychotica?

Het verminderen van de dosis antipsychotica kan leiden tot het optreden van psychotische symptomen als gevolg van ontwenningsverschijnselen of ontwenningsgerelateerde effecten, zoals agitatie en slapeloosheid. Deze symptomen kunnen het gevolg zijn van te snelle verlaging van de medicatie, waardoor er een verstoring van het homeostatisch evenwicht ontstaat. Daarnaast kan het verminderen van de dosis antipsychotica leiden tot een mismatch tussen de niveaus van neurotransmitters en de aangepaste gevoeligheid van de receptoren, wat kan resulteren in een relatief teveel aan neurotransmitters en daarmee gepaard gaande symptomen zoals agitatie, slapeloosheid en mogelijk ook psychotische symptomen.

OOK INTERESSANT:   Praktijkvoorbeelden somatische screening bij psychische aandoeningen

Hoe kan het proces van het verlagen van de dosis antipsychotica bijdragen aan het risico op terugval bij patiënten?

Het proces van het verlagen van de dosis antipsychotica kan bijdragen aan het risico op terugval bij patiënten door verstoring van het homeostatisch evenwicht. Recente studies hebben aangetoond dat een langzamere afbouw van antipsychotica (over maanden of langer) geassocieerd is met een lager terugvalpercentage dan een snellere afbouw (over weken). Het proces van verlaging kan leiden tot het ontstaan of verergeren van psychotische symptomen, en een langzamere afbouw kan dit effect mogelijk minimaliseren. Snellere verlagingen veroorzaken mogelijk een grotere verstoring van homeostatische evenwichten, wat psychotische symptomen kan uitlokken als directe ontwenningsverschijnselen of als gevolg van niet-psychotische ontwenningsverschijnselen, zoals slapeloosheid. Dit suggereert dat kleinere dosisverlagingen, vooral bij lagere doses, zeer geleidelijk gemaakt, het risico op psychotische symptomen kunnen minimaliseren. Daarom is het belangrijk om het proces van dosisverlaging zorgvuldig te beheren en aan te passen aan de behoeften van de individuele patiënt, om het risico op terugval te minimaliseren.

Hoe kunnen de inzichten uit de casestudy’s worden toegepast op de klinische praktijk bij het beheren van de dosis antipsychotica bij patiënten?

De inzichten uit de casestudy’s kunnen worden toegepast op de klinische praktijk bij het beheren van de dosis antipsychotica bij patiënten door te benadrukken dat het vinden van de minimale noodzakelijke dosis antipsychotica niet zo eenvoudig is als het vinden van de drempel waarbij een patiënt psychotische symptomen kan ervaren. Het kan eerder gaan om het vinden van een afbouwsnelheid die ofwel geen waarneembare destabilisatie veroorzaakt of een mate van destabilisatie die binnen de omstandigheden van de patiënt acceptabel is. Het is belangrijk om de afbouw van antipsychotica zorgvuldig te beheren en aan te passen aan de behoeften van de individuele patiënt. Daarnaast suggereert het onderzoek dat het verstandig kan zijn om voorzichtig en geleidelijk te beginnen met dosisvermindering om onaangename verstoringen te voorkomen die angst kunnen veroorzaken bij de patiënt en de mensen om hen heen. Verder benadrukt het onderzoek dat het belangrijk is om patiënten de mogelijkheid te bieden om geleidelijk de medicatie af te bouwen als zij dat willen en als de risico’s dit toelaten.

OOK INTERESSANT:   Gebruik van antidepressiva en risico op manische episodes bij kinderen en adolescenten met unipolaire depressie

Referentie

Horowitz, Mark A.a,b,∗; Moncrieff, Joannaa,b. Gradually tapering off antipsychotics: lessons for practice from case studies and neurobiological principles. Current Opinion in Psychiatry ():10.1097/YCO.0000000000000940, May 10, 2024. | DOI: 10.1097/YCO.0000000000000940

Meer over dit onderwerp

Reacties

Ook in PSYMAG

In Current Opinion in Psychiatry wordt het geleidelijk afbouwen van antipsychotica aan de hand van theoretische papers en casestudies besproken.

Alleen voor abonnees

De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor ingelogde abonnees. Een abonnement kost slechts €30,- per jaar. Hiervoor krijg je toegang tot alle beschikbare content, inclusief het maandelijkse pdf-vaktijdschrift (verschijnt 12x per jaar).

€30,-per jaar

PSYMAG verschijnt ook als PDF-vaktijdschrift. Voor slechts €30,- per jaar ontvang je naast toegang tot alle content op www.psymag.nl ook 12x per jaar dit tijdschrift in je digitale mailbox.

Populaire artikelen