vrijdag, mei 24, 2024

Gedeelde en unieke veranderingen in hersenconnectiviteit bij depressieve patiënten na remissie met farmacotherapie versus psychotherapie

Gerelateerde artikelen

In nieuw onderzoek is gekeken welke veranderingen er plaatsvinden in de functionele connectiviteit van de hersenen bij patiënten met een ernstige depressie die remissie bereikten door middel van cognitieve gedragstherapie (CGT) of antidepressiva. De resultaten zijn gepubliceerd in The American Journal of Psychiatry.

In het onderzoek [zotpressInText item=”{9309347:ZCFY8EXJ}” format=”(%num%)” brackets=”yes”] werden volwassenen met een depressie die nog geen behandeling hadden gehad, willekeurig verdeeld over CGT of medicatie. Er werden scans van de hersenen gemaakt bij aanvang van het onderzoek en na 12 weken behandeling. Het primaire doel was om de verandering in de functionele connectiviteit van de hersenen te meten bij deelnemers die remissie bereikten.

Resultaten

Van de 131 deelnemers die de behandeling voltooiden en waarvan de MRI-scans bruikbaar waren, bereikten 19 van de 40 deelnemers die CGT kregen en 45 van de 91 deelnemers die medicatie kregen remissie. Er werden drie patronen van connectiviteitsveranderingen waargenomen. Ten eerste deelden deelnemers die remissie bereikten met beide behandelingen een patroon van vermindering van de functionele connectiviteit tussen de subcallosale cingulate cortex en de motorische cortex. Ten tweede werden wederzijdse connectiviteitsveranderingen waargenomen tussen meerdere netwerken, voornamelijk toenamen bij de CGT-deelnemers en afnamen bij de medicatiedeelnemers. En ten derde nam de connectiviteit bij CGT-deelnemers toe binnen het uitvoerende controle netwerk en tussen het uitvoerende controle netwerk en de pariëtale aandachtsgebieden.

Conclusie

De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat remissie van een depressie door CGT of medicatie gepaard gaat met veranderingen in de functionele connectiviteit van de hersenen die voornamelijk specifiek zijn voor de behandeling. Dit biedt ondersteuning voor het idee dat het switchen tussen of combineren van deze behandelmethoden zinvol kan zijn. Medicatie is geassocieerd met overkoepelende remmende effecten, terwijl bij CGT-deelnemers de toename in connectiviteit tussen netwerken die betrokken zijn bij cognitieve controle en aandacht, ondersteuning biedt voor de veronderstelde werking van CGT. Het verminderen van connectiviteit tussen affectieve netwerken en motorische systemen is een gedeeld proces dat belangrijk is voor remissie bij zowel CGT als medicatie.

OOK INTERESSANT:   Therapietrouw aan clozapine

[zotpressInTextBib style=”vancouver” sort=”ASC”]

Meer over dit onderwerp

Reacties

Ook in PSYMAG

In nieuw onderzoek is gekeken welke veranderingen er plaatsvinden in de functionele connectiviteit van de hersenen bij patiënten met een ernstige depressie die remissie bereikten door middel van cognitieve gedragstherapie (CGT) of antidepressiva.

Alleen voor abonnees

De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor ingelogde abonnees. Een abonnement kost slechts €30,- per jaar. Hiervoor krijg je toegang tot alle beschikbare content, inclusief het maandelijkse pdf-vaktijdschrift (verschijnt 12x per jaar).

€30,-per jaar

PSYMAG verschijnt ook als PDF-vaktijdschrift. Voor slechts €30,- per jaar ontvang je naast toegang tot alle content op www.psymag.nl ook 12x per jaar dit tijdschrift in je digitale mailbox.

Populaire artikelen