vrijdag, mei 24, 2024

Farmacotherapeutische behandeling van schizofrenie met aanvang in de jeugd

Gerelateerde artikelen

Schizofrenie begint meestal met prodromale symptomen in de adolescentie. Bij 39% van de patiënten beginnen de psychotische symptomen vóór de leeftijd van 19 jaar. In een nieuwe review in Expert Opinion in Pharmacotherapy worden de vorderingen in de behandeling van psychose met medicijnen in de afgelopen tien jaar besproken. 

Schizofrenie
Schizofrenie is een complexe psychische stoornis die wordt gekenmerkt door een reeks symptomen, waaronder hallucinaties, wanen, ongeorganiseerd denken en spreken, verminderde emotionele expressie en cognitieve stoornissen. Schizofrenie met vroege aanvang verwijst naar het begin van symptomen vóór de leeftijd van 18 jaar. Schizofrenie treft ongeveer 1% van de algemene bevolking, en ongeveer 0,1-0,5% van de kinderen en adolescenten kan vroeg beginnende schizofrenie ervaren.

Diagnostische uitdagingen
Het diagnosticeren van schizofrenie bij kinderen en adolescenten kan een uitdaging zijn vanwege ontwikkelingsveranderingen en overlappende symptomen met andere psychiatrische stoornissen. Vroegtijdige opsporing en nauwkeurige diagnose zijn cruciaal voor tijdige interventie en beheer.

Neurobiologische factoren
De exacte oorzaak van schizofrenie is nog onbekend, maar onderzoekers hebben verschillende neurobiologische factoren geïdentificeerd die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling ervan. Deze omvatten neurotransmitteronevenwichtigheden (bijv. Dopamine en glutamaat), abnormale hersenstructuur en connectiviteit, genetische aanleg en omgevingsfactoren.

Cognitieve stoornissen
Cognitieve stoornissen komen vaak voor bij personen met vroeg beginnende schizofrenie en kunnen een aanzienlijke invloed hebben op het academisch en sociaal functioneren. Tekorten kunnen problemen zijn met aandacht, geheugen, executief functioneren en verwerkingssnelheid.

Behandelbenaderingen
Behandeling voor schizofrenie met vroege aanvang omvat doorgaans een multimodale benadering. Antipsychotica worden vaak voorgeschreven om psychotische symptomen te beheersen. Psychosociale interventies, zoals individuele therapie, gezinstherapie en educatieve ondersteuning zijn ook belangrijk voor het beheersen van symptomen, het verbeteren van het functioneren en het bevorderen van het algehele welzijn.

OOK INTERESSANT:   Veiligheid en effectiviteit van hooggedoseerde propranolol als behandeling voor uitdagend gedrag bij personen met autismespectrumstoornissen

Vroege interventie
Vroege identificatie en interventies spelen een cruciale rol bij het verbeteren van de resultaten voor personen met schizofrenie met vroege aanvang. Vroegtijdige interventies zijn bijvoorbeeld gespecialiseerde beoordelingen, geïndividualiseerde behandelplanning, gezinsondersteuning, psycho-educatie en coördinatie van zorg tussen verschillende professionals en settingen.

Vooruitzichten op de lange termijn
Schizofrenie is een chronische aandoening, en personen met schizofrenie met vroege aanvang kunnen terugvallen en verschillende niveaus van functionele beperkingen ervaren. Met de juiste behandeling en ondersteuning kunnen veel mensen echter symptoomremissie bereiken, weer functioneren en een bevredigend leven leiden.

Farmacotherapie
Begrijpen hoe antipsychotica in een vroeg stadium van schizofrenie moeten worden voorgeschreven, vereist inzicht in de pathofysiologie van de ziekte.  De huidige structuur van de dopaminehypothese wordt besproken. Risperidon, paliperidon, olanzapine, quetiapine en aripiprazol zijn vóór 2012 gevestigde behandelingen geworden. Sinds 2012 zijn ook lurasidon (2017) en brexpiprazol (2022) goedgekeurd. Lurasidon is goedgekeurd op basis van placebogecontroleerde onderzoeken, maar brexpiprazol is goedgekeurd op basis van open veiligheidsonderzoeken.  In vergelijkende onderzoeken werd aripiprazol beter verdragen en veroorzaakte het minder snel hyperprolactinemie en metabole afwijkingen.

Expert-opinion
Antipsychotica kunnen adaptieve veranderingen in de hersenen teweegbrengen die patiënten vatbaar maken voor toekomstige problemen zoals tardieve dyskinesie en overgevoeligheidspsychose.  Wanneer pathofysiologie van schizofrenie en een duidelijk begrip van de farmacologie van bestaande antipsychotica worden meegenomen in de evidence-based analyse, geniet gebruik van partiële agonisten, die minder waarschijnlijk adaptieve veranderingen in de hersenen veroorzaken en minder waarschijnlijk metabolische en prolactine-bijwerkingen veroorzaken, de voorkeur.

Crump CJ, Good ME, Abuelazm H, El-Mallakh RS. Narrative review of the advances in the pharmacotherapeutic management of juvenile-onset schizophrenia. Expert Opin Pharmacother. 2023 May 1:1-14. doi: 10.1080/14656566.2023.2208269. Epub ahead of print. PMID: 37102321.

OOK INTERESSANT:   Verstrekken van buprenorfine in detentie kan risico op recidive verminderen

Meer over dit onderwerp

Reacties

Ook in PSYMAG

Schizofrenie begint meestal met prodromale symptomen in de adolescentie. Bij 39% van de patiënten beginnen de psychotische symptomen vóór de leeftijd van 19 jaar. In een nieuwe review worden de vorderingen in de behandeling van psychose met medicijnen in de afgelopen tien jaar besproken. 

Alleen voor abonnees

De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor ingelogde abonnees. Een abonnement kost slechts €30,- per jaar. Hiervoor krijg je toegang tot alle beschikbare content, inclusief het maandelijkse pdf-vaktijdschrift (verschijnt 12x per jaar).

€30,-per jaar

PSYMAG verschijnt ook als PDF-vaktijdschrift. Voor slechts €30,- per jaar ontvang je naast toegang tot alle content op www.psymag.nl ook 12x per jaar dit tijdschrift in je digitale mailbox.

Populaire artikelen