woensdag, mei 22, 2024

Evenamide voor therapieresistente schizofrenie

Gerelateerde artikelen

Er zijn onlangs hoopgevende resultaten bekendgemaakt van een fase 2, gerandomiseerde, open-label studie ter evaluatie van Evenamide als aanvulling op een antipsychoticum (exclusief clozapine) bij patiënten met therapieresistente schizofrenie (TRS). In dit artikel worden de resultaten van deze studie besproken, maar kijken we ook naar het werkingsmechanisme van Evenamide.

In de studie werden 161 patiënten gerandomiseerd, 153 voltooiden de behandelperiode van 6 weken en 144 namen deel aan de vervolgstudie. De resultaten van de gehele onderzoekspopulatie komen overeen met de bevindingen van de eerste 100 patiënten op dit tijdstip.

Interessant

De eindresultaten van deze studie zijn volgens de onderzoekers om verschillende redenen spannend. Ten eerste geven de resultaten aan dat de laatste 61 patiënten die in de studie werden opgenomen dezelfde demografische en ziekteverbeterende kenmerken hebben als de eerste 100 patiënten, na 6 weken behandeling. Behandeling met evenamide in alle doses (7,5, 15 of 30 mg tweemaal daags) werd even goed verdragen door de laatste 61 patiënten als werd aangetoond in het eerste cohort van 100 patiënten, waarmee de betrouwbaarheid van de gegevens die in dit onderzoek werden verzameld, werd bevestigd.

Bovendien verbeterden de gemiddelde totaalscore van de Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), de Clinical Global Impression of Severity (CGI-S)-score en de Strauss-Carpenter Level of Functioning (LOF)-totaalscore significant in vergelijking met de uitgangswaarde (p<0,001). Het percentage patiënten dat werd beschouwd als “klinisch belangrijke responders” op de PANSS, de Clinical Global Impression of Change (CGI-C) en de CGI-S kwam overeen met het percentage van de eerste 100 patiënten dat dit niveau van voordeel ervoer na 6 weken . De gemiddelde verbetering ten opzichte van de uitgangswaarde was ook consistent voor de Medication Satisfaction Questionnaire (MSQ) in vergelijking met deze meting voor de eerste 100 patiënten.

OOK INTERESSANT:   Fysieke activiteit effectiever dan medicijnen?

Evenamide is een antipsychoticum van de nieuwe generatie dat werkt door de activiteit van bepaalde neurotransmitters in de hersenen, zoals dopamine en serotonine, te moduleren. Aangenomen wordt dat het een uniek werkingsmechanisme heeft in vergelijking met andere antipsychotica. Klinische onderzoeken hebben al eerder veelbelovende resultaten opgeleverd voor evenamide bij de behandeling van schizofrenie. Studies hebben met name aangetoond dat evenamide effectief kan zijn bij het verminderen van de positieve symptomen van schizofrenie, zoals hallucinaties en wanen, en bij het verbeteren van de cognitieve functie.

Bijwerkingenprofiel

Slechts 26% van de patiënten ondervond tijdens de behandeling optredende bijwerkingen en geen ervan werd als ernstig beoordeeld. De meest gemelde bijwerkingen (≥3%) waren duizeligheid, pyrexie (koorts) en verhoging van creatine-kinase. Dit bijwerkingenprofiel kwam overeen met dat van de eerste 100 patiënten.

De onderzoekers hebben goede hoop dat deze bemoedigende resultaten na 6 weken van alle 161 patiënten in deze studie 014 zullen worden gerepliceerd op tijdspunten van 6 maanden en 1 jaar bij alle patiënten in de vervolgstudie. Bevestiging van deze resultaten in de uiteindelijke analyses zou nieuwe hoop bieden aan patiënten met TRS.

Werkingsmechanisme
Het specifieke werkingsmechanisme van Evenamide wordt nog onderzocht, maar er wordt aangenomen dat het een uniek antipsychoticum is vanwege het dubbele werkingsmechanisme op zowel dopaminerge als serotonerge neurotransmissie. De meeste andere antipsychotica richten zich voornamelijk op dopaminereceptoren.

Men denkt dat Evenamide werkt door de activiteit van verschillende neurotransmittersystemen in de hersenen te moduleren, waaronder dopamine, serotonine en glutamaat. Aangenomen wordt dat het de activiteit van serotonine 5-HT1A-receptoren verbetert, wat de werking van de prefrontale cortex kan verbeteren, een gebied van de hersenen dat betrokken is bij cognitieve processen zoals werkgeheugen, besluitvorming en aandacht.

Bovendien is aangetoond dat Evenamide een gedeeltelijke agonistische activiteit heeft op dopamine D2-receptoren, wat kan helpen om de negatieve symptomen van schizofrenie, zoals apathie en sociale terugtrekking, te verminderen.

Hoewel het exacte werkingsmechanisme van Evenamide niet volledig wordt begrepen, suggereert het unieke profiel dat het enkele voordelen kan bieden ten opzichte van andere antipsychotica bij de behandeling van schizofrenie, vooral voor patiënten die niet op andere medicijnen hebben gereageerd.

OOK INTERESSANT:   Veiligheid en effectiviteit van antipsychoticum cariprazine voor resistente depressie

De resultaten van de huidige studie 014 worden gepresenteerd op het 36e congres van het European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) in Barcelona, ​​Spanje op 7-10 oktober 2023.

Meer over dit onderwerp

Reacties

Ook in PSYMAG

Er zijn onlangs hoopgevende resultaten bekendgemaakt van een fase 2, gerandomiseerde, open-label studie ter evaluatie van Evenamide als aanvulling op een antipsychoticum (exclusief clozapine) bij patiënten met therapieresistente schizofrenie (TRS). In dit artikel worden de resultaten van deze studie besproken, maar kijken we ook naar het werkingsmechanisme van Evenamide.

Alleen voor abonnees

De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor ingelogde abonnees. Een abonnement kost slechts €30,- per jaar. Hiervoor krijg je toegang tot alle beschikbare content, inclusief het maandelijkse pdf-vaktijdschrift (verschijnt 12x per jaar).

€30,-per jaar

PSYMAG verschijnt ook als PDF-vaktijdschrift. Voor slechts €30,- per jaar ontvang je naast toegang tot alle content op www.psymag.nl ook 12x per jaar dit tijdschrift in je digitale mailbox.

Populaire artikelen