vrijdag, mei 24, 2024

Emotieregulatie en emotieontregeling bij kinderen en adolescenten met een autismespectrumstoornis

Gerelateerde artikelen

In een meta-analyse van evaluatie- en interventiestudies naar emotionele regulatie (ER) en emotionele dysregulatie (ED) bij kinderen en adolescenten met Autisme Spectrum Stoornis (ASS), zijn significante verschillen gevonden tussen de ASS-groep en de niet-ASS-groep. De resultaten zijn gepubliceerd in Clinical Psychology Review.

Emotieregulatie en emotieontregeling

Emotieregulatie verwijst naar het proces waarbij individuen hun emoties beheersen, zowel in termen van het type emoties dat ze ervaren, de manier waarop ze deze emoties uiten, evenals de intensiteit en duur ervan. Dit omvat het vermogen om emoties te evalueren, te handhaven en aan te passen om specifieke doelen te bereiken, met behulp van strategieën die sociaal geaccepteerd zijn. Emotieregulatie omvat vijf verschillende groepen strategieën of processen, waarvan vier plaatsvinden voordat de emotie wordt gegenereerd en de vijfde plaatsvindt nadat de emotie is gegenereerd. Deze strategieën omvatten situatie selectie, situatie aanpassing, aandachtsverdeling, cognitieve verandering en responsmodulatie.

Aan de andere kant verwijst emotieontregeling naar het falen om emoties opzettelijk te reguleren, zelfs wanneer dit voordelig zou zijn, of wanneer pogingen om emoties te reguleren resulteren in een mismatch tussen de gekozen strategie en de situationele context. Factoren zoals moeite met het identificeren van de eigen emoties of uitdagingen bij het effectief monitoren van emotionele veranderingen na het implementeren van een strategie kunnen ook een rol spelen, zoals het geval kan zijn bij kinderen met autismespectrumstoornis. Emotieontregeling is geassocieerd met zowel internaliserende als externaliserende symptomen bij individuen met autismespectrumstoornis, en kan leiden tot negatieve uitkomsten in dagelijkse activiteiten, zoals verminderde academische prestaties, toegenomen probleemgedrag en verminderde sociale relaties.

OOK INTERESSANT:   VSDT versus EMDR bij de behandeling van posttraumatische stressstoornis

Resultaten

Uit het onderzoek bleek dat kinderen en adolescenten met ASS meer moeite hebben met ER en ED in vergelijking met hun niet-autistische leeftijdsgenoten, wat zowel uit subjectieve als observatieve metingen naar voren kwam. Verder werd een positieve relatie aangetoond tussen de ernst van ASS en ED, en een positieve associatie tussen verbeterde sociale vaardigheden en verbeterde ER-vaardigheden. Ook werd een verband gevonden tussen adaptieve en maladaptieve ER-strategieën en internaliserende symptomen, waarbij adaptieve strategieën negatief geassocieerd werden en maladaptieve strategieën positief geassocieerd werden met internaliserende symptomen. Het onderzoek toonde eveneens aan dat de ASD-groep meer maladaptieve ER-strategieën toepaste en minder adaptieve ER-strategieën dan de controle groep. In interventiestudies werd een significante verbetering waargenomen in ER, ED, sociale vaardigheden, ouderresultaten en internaliserende symptomen na niet-farmacologische interventie. Verder werden significante bevindingen gerapporteerd in relatie tot de leeftijd, het geslacht, de IQ-score en de kwaliteit van de studie als modererende factoren van de resultaten.

Conclusie

Uit de resultaten blijkt dat kinderen en adolescenten met ASS meer moeite hebben met emotionele regulatie dan hun leeftijdsgenoten zonder ASS. Dit kan van invloed zijn op hun vermogen om adaptieve strategieën te gebruiken om met emoties om te gaan.

Referentie

Restoy, D., et al. (2024). Emotion regulation and emotion dysregulation in children and adolescents with autism spectrum disorder: A systematic review and meta-analysis. Clinical Psychology Review, 109, 102410.

Meer over dit onderwerp

Reacties

Ook in PSYMAG

In een meta-analyse van evaluatie- en interventiestudies naar emotionele regulatie (ER) en emotionele dysregulatie (ED) bij kinderen en adolescenten met Autisme Spectrum Stoornis (ASS), zijn significante verschillen gevonden tussen de ASS-groep en de niet-ASS-groep. De resultaten zijn gepubliceerd in Clinical Psychology Review.

Alleen voor abonnees

De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor ingelogde abonnees. Een abonnement kost slechts €30,- per jaar. Hiervoor krijg je toegang tot alle beschikbare content, inclusief het maandelijkse pdf-vaktijdschrift (verschijnt 12x per jaar).

€30,-per jaar

PSYMAG verschijnt ook als PDF-vaktijdschrift. Voor slechts €30,- per jaar ontvang je naast toegang tot alle content op www.psymag.nl ook 12x per jaar dit tijdschrift in je digitale mailbox.

Populaire artikelen