vrijdag, mei 24, 2024

Effect van vitamine D3-suppletie op psychiatrische symptomen

Gerelateerde artikelen

Fins onderzoek dat is gepubliceerd in JAMA Network Open heeft de relatie tussen vitamine D-inname en de geestelijke gezondheid van kinderen onderzocht. Geschat wordt dat één op de acht kinderen lijdt aan een psychische stoornis en eerdere onderzoeken hebben gesuggereerd dat lage vitamine D-spiegels op jonge leeftijd het risico op psychische problemen later in het leven kunnen verhogen.

Het onderzoek maakt deel uit van de klinische proef Vitamin D Intervention in Infants (VIDI), die onderzoekt hoe vroege vitamine D3-interventie de groei en ontwikkeling van kinderen beïnvloedt. De onderzoekers wilden vaststellen of een dagelijkse vitamine D3-supplement hoger dan de aanbevolen dosis op jonge leeftijd het risico op psychiatrische symptomen op schoolleeftijd vermindert.

Voor de studie werden kinderen ingedeeld in twee groepen: één groep kreeg de standaard dagelijkse dosis van 10 microgram vitamine D, terwijl de andere groep het drievoudige ontving, namelijk 30 microgram. De suppletie werd dagelijks toegediend vanaf 2 weken tot 2 jaar oud. De kinderen werden gevolgd en de laatste beoordeling vond plaats toen ze 6 tot 8 jaar oud waren. In deze fase vulden de ouders van 346 kinderen een vragenlijst in om de psychiatrische symptomen van hun kind te beoordelen.

Resultaten
De bevindingen van het onderzoek geven aan dat dagelijkse vitamine D3-suppletie boven de standaard dosis het risico op internaliserende problemen bij schoolgaande kinderen verminderde. Kinderen die de hogere dosis kregen, hadden lagere niveaus van door ouders gerapporteerde neerslachtige stemming, angst en teruggetrokken gedrag in vergelijking met kinderen die de standaard dosis ontvingen.

Specifiek meldden ouders klinisch significante internaliserende problemen bij 11,8% van de kinderen die de standaard dosis kregen, terwijl slechts 5,6% van de kinderen die de drievoudige dosis ontvingen soortgelijke problemen had volgens de ouders.

OOK INTERESSANT:   Meer oog voor psychische gezondheid

Discussie
De onderzoekers benadrukken dat er meer onderzoek nodig is om deze resultaten te bevestigen. Ze wijzen erop dat de psychiatrische symptomen alleen zijn beoordeeld op basis van ouderlijke rapportages en dat de deelnemers aan het onderzoek kinderen waren van Noordse afkomst die in Finland wonen en al voldoende vitamine D-niveaus hadden.

Het onderzoek vond geen verschillen in externaliserende problemen, zoals agressief gedrag en regelovertreding, en ook geen verschillen in de algehele mate van psychiatrische symptomen bij de kinderen.

Conclusie
Het onderzoek suggereert dat een hogere dosis vitamine D3-suppletie tijdens de vroege kinderjaren het risico op internaliserende psychiatrische symptomen bij late voorschoolse en vroege schoolgaande kinderen kan verminderen. Er is echter meer onderzoek nodig om deze bevindingen te bevestigen, rekening houdend met andere factoren en diverse populaties.

Sandboge S, Räikkönen K, Lahti-Pulkkinen M, et al. Effect of Vitamin D3 Supplementation in the First 2 Years of Life on Psychiatric Symptoms at Ages 6 to 8 Years: A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2023;6(5):e2314319. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.14319

Meer over dit onderwerp

Reacties

Ook in PSYMAG

Fins onderzoek dat is gepubliceerd in JAMA Network Open heeft de relatie tussen vitamine D-inname en de geestelijke gezondheid van kinderen onderzocht. Geschat wordt dat één op de acht kinderen lijdt aan een psychische stoornis en eerdere onderzoeken hebben gesuggereerd dat lage vitamine D-spiegels op jonge leeftijd het risico op psychische problemen later in het leven kunnen verhogen.

Alleen voor abonnees

De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor ingelogde abonnees. Een abonnement kost slechts €30,- per jaar. Hiervoor krijg je toegang tot alle beschikbare content, inclusief het maandelijkse pdf-vaktijdschrift (verschijnt 12x per jaar).

€30,-per jaar

PSYMAG verschijnt ook als PDF-vaktijdschrift. Voor slechts €30,- per jaar ontvang je naast toegang tot alle content op www.psymag.nl ook 12x per jaar dit tijdschrift in je digitale mailbox.

Populaire artikelen