zaterdag, april 13, 2024

Editie 8, Jaargang 1, 2022

Dopamine deficiëntie

Dopamine is een neurotransmitter en hormoon. Het communiceert chemische berichten tussen zenuwcellen in de hersenen of tussen de hersenen en de rest van het lichaam. Een dopaminetekort kan verband houden met verschillende medische aandoeningen, waaronder depressie, angststoornissen, schizofrenie, de ziekte van Parkinson, restless legs en ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). In dit artikel wordt kort stilgestaan bij dit verband, de symptomatologie, diagnostiek en behandeling, maar ook bij de complexiteit van het begrip van neurotransmitters.

Virtual Reality voor volwassenen met autisme spectrum stoornis

Sociaal-cognitieve problemen bij Autisme Spectrum Stoornis (ASS) kunnen het dagelijks leven van mensen met ASS diepgaand beïnvloeden en de ontwikkeling en instandhouding van zinvolle sociale relaties beïnvloeden. Sociale cognitietraining (SCT) wordt vaak gebruikt voor het verbeteren van sociaal functioneren, maar mist ecologische validiteit en het vermogen om sociale situaties effectief na te bootsen. De ontwikkeling van virtual reality (VR)-interventies, gericht op het verbeteren van sociale cognitie, kan bijdragen aan de effectiviteit van SCT binnen de ASS-zorg, door een veilige, interactieve en praktische trainingsomgeving te bieden, waar generalisatie van kennis en vaardigheden naar de echte wereld wordt bevorderd. In een artikel in Research in Autism Spectrum Disorders wordt de haalbaarheid van de dynamische interactieve sociale cognitie geëvalueerd, evenals de acceptatie door deelnemers en therapeuten.

Beperkte stress en mentale veerkracht

Stress beïnvloedt alle systemen van het lichaam, inclusief het bewegingsapparaat, het ademhalingsstelsel, het cardiovasculaire systeem, het endocriene systeem, het maagdarmstelsel, het zenuwstelsel en de voortplantingsorganen. Toch blijkt stress mogelijk ook een voordeel te hebben. Lage tot matige stress kan namelijk helpen bij het opbouwen van veerkracht en kan het risico op het ontwikkelen van ernstigere psychische stoornissen, waaronder depressie en antisociaal gedrag, verminderen. Lage tot matige stress kan mensen ook helpen om te gaan met toekomstige stressvolle confrontaties, zo meldt een nieuwe studie waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in Psychiatry Research. Maar de grens tussen de juiste hoeveelheid stress en te veel stress is wel heel dun. 

Cognitieve gedragstherapie voor veteranen

Posttraumatische hoofdpijn is de meest invaliderende complicatie van licht traumatisch hersenletsel. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) symptomen zijn vaak comorbide met posttraumatische hoofdpijn, en er zijn geen gevestigde behandelingen voor deze comorbiditeit. In een nieuwe studie zijn cognitieve gedragstherapieën (CGT's) voor hoofdpijn en PTSS vergeleken met de gebruikelijke behandeling voor posttraumatische hoofdpijn (als gevolg van licht traumatisch hersenletsel).

Slaap, stress en het vrouwenhart

Pijn op de borst als gevolg van mentale stress verdient veel meer aandacht. Meestal gaat het over dichtgeslibde bloedvaten en vet eten. Maar nu even niet. Dr. Janneke Wittekoek, cardioloog & gezondheidswetenchapper, beschrijft in dit artikel hoe stress kan bijdragen aan hartproblemen. De hart-hoofd connectie onder de loep.

The Power of ADHD

ADHD-Europe organiseert op zaterdag 15 oktober 2022, in samenwerking met lidorganisatie Impuls & Woortblind, 'de kracht van ADHD' in Leiden, de Europese Stad van de Wetenschap 2022. Het programma bevat creativiteit, fantasie, interviews en interactieve sessies met experts op het gebied van ADHD.

Metabool syndroom

Metabool syndroom komt veel voor bij patiënten in de geestelijke gezondheidszorg en is gekoppeld aan hart- en vaatziekten, beroertes en diabetes. Een metabool syndroom zelf is geen ziekte, maar een complex van met elkaar samenhangende (metabole) risicofactoren voor diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Het risico voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten en/of diabetes is voor mensen met het metabool syndroom minimaal twee tot drie keer zo groot dan voor mensen zonder dit syndroom. Een ongezonde leefstijl, getypeerd door slechte voeding en te weinig fysieke activiteit, ligt over het algemeen ten grondslag aan het metabool syndroom. Het gebruik van bepaalde psychofarmaca verhoogt het risico nog verder.

Een nieuwe kijk op ADHD (advertorial)

Het zal niemand verbazen dat we in deze tijden van ‘instant gratification’, ofwel onmiddellijke voldoening, met smartphones, tablets en andere afleidende technologie, onze concentratie verliezen.

Slaap, stress en het vrouwenhart

Pijn op de borst als gevolg van mentale stress verdient veel meer aandacht. Meestal gaat het over dichtgeslibde bloedvaten en vet eten. Maar nu even niet. Dr. Janneke Wittekoek, cardioloog & gezondheidswetenchapper, beschrijft in dit artikel hoe stress kan bijdragen aan hartproblemen. De hart-hoofd connectie onder de loep.