Jongeren met een bipolaire stoornis met een hoog risico op eetstoornissen

Jongeren met een bipolaire stoornis hebben een hoog risico op eetstoornissen, blijkt uit nieuw onderzoek. Onderzoekers bestudeerden bijna 200 jongeren met bipolaire stoornis en ontdekten dat meer dan 25% een levenslange eetstoornis had, waaronder anorexia nervosa, boulimia nervosa en een eetstoornis niet anders gespecificeerd. De studie is online gepubliceerd in de Journal of Clinical Psychiatry.

Keuzehulp voor mensen met angst- en piekerklachten

Jongvolwassenen worstelen al langer met hun mentale gezondheid. Dat bleek ook uit recente cijfers van het CBS. De nieuwe keuzehulp angst- en piekerklachten helpt bij het zoeken en vinden van passende (zelf)hulp.

Prevalentie en samenhang van zelfmoord en niet-suïcidale zelfverwonding bij kinderen

Hoewel sterfgevallen door zelfmoord onder tieners zeldzaam zijn, nemen ze toe. Maar ook zelfbeschadigende gedachten en gedragingen treden op met een "zorgwekkende frequentie", volgens een systematische review en meta-analyse.

Veiligheid en effectiviteit van antipsychoticum cariprazine voor resistente depressie

Cariprazine (Vraylar) is een veilige en effectieve aanvullende behandeling voor volwassenen met een depressieve stoornis die onvoldoende reageren op monotherapie met antidepressiva, zo blijkt uit nieuwe resultaten van een fase 3-onderzoek.

App voor tijdige stressherkenning

Emerhese Flevoland heeft, in samenwerking met cliënten met een autismespectrumstoornis en TNO een gepersonaliseerde app de Stress Autism Mate (SAM) ontwikkeld. SAM is een zelfhulptool om inzicht te krijgen in de eigen dagelijkse stresspatronen. SAM heeft als doel om cliënten met een autismespectrumstoornis te ondersteunen zelfstandig hun ervaren stress te leren managen door hen inzicht te geven in hun stresspatronen en daaropvolgend persoonlijke stresstips te geven.

MAG J01E07

Mindfulness voor mensen met blijvende angstklachten

Elena Hoogerwerf, psycholoog en onderzoeker, en Anja Greeven, psycholoog, hebben onderzoek gedaan naar de werking van Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) bij mensen die last hebben van een angststoornis en onvoldoende reageren op eerdere gangbare behandelvormen.