zaterdag, juli 20, 2024

Cover

Autisme, ADHD gekoppeld aan verhoogd sterfterisico

Het sterftepercentage (voor alle oorzaken) is significant hoger voor personen met een autismespectrumstoornis (ASS) of ADHD dan voor de algemene bevolking, zo blijkt uit een systematische review en meta-analyse van gegevens van meer dan 600.000 personen.

Combinatietherapie versus antidepressiva monotherapie voor de behandeling van patiënten met acute depressie

Het combineren van antidepressiva wordt vaak toegepast bij de behandeling van acute depressie, maar studies hebben tot dusverre tegenstrijdige resultaten opgeleverd. In een systematische review en meta-analyse van 39 onderzoeken met 6751 patiënten is de werkzaamheid en verdraagbaarheid van combinatietherapie in vergelijking met monotherapie bij de behandeling van acute depressie onderzocht.