Effectiviteit van individuele en/of groepschematherapie voor borderline persoonlijkheidsstoornis

Een combinatie van individuele- en groeps schematherapie is effectiever en heeft een grotere behandelretentie in vergelijking met alleen groeps schematherapie of reguliere behandeling. Zelfs na voltooiing van de behandeling zet verbetering door.

Diagnose en behandeling van bipolaire stoornissen

Een nieuwe State of the Art Review in Britisch Medical Journal geeft een overzicht van de klinische kenmerken, diagnostische subtypes en de belangrijkste behandelmodaliteiten die beschikbaar zijn om mensen met een bipolaire stoornis te behandelen, met aandacht voor recente vorderingen en de voortdurende therapeutische uitdagingen.

Antipsychoticum Rexulti (brexpiprazol) voor schizofrenie

Het atypische antipsychoticum Rexulti (brexpiprazol) is in de VS onlangs goedgekeurd voor de behandeling van schizofrenie bij adolescenten van 13 jaar of ouder.

Verstrekken van buprenorfine in detentie kan risico op recidive verminderen

Het aanbieden van buprenorfine aan gedetineerden met een stoornis in gebruik van opiaten kan de recidivecijfers verminderen, zo blijkt uit onderzoek gepubliceerd in Drug and Alcohol Dependence.

MAG J01E03

Naltrexon voor behandeling van autisme

Naast het gebruik bij verslaving, zijn er enkele studies geweest naar het gebruik van naltrexon voor de behandeling van andere aandoeningen, zoals fibromyalgie, multiple sclerose en autisme. Echter, het bewijs voor deze toepassingen is beperkt en meer onderzoek is nodig om de effectiviteit en veiligheid ervan te bevestigen. In dit artikel kijken we specifiek naar naltrexon voor autisme, maar worden ook kort en bondig andere behandelmogelijkheden voor autisme besproken.