Effectiviteit van individuele en/of groepschematherapie voor borderline persoonlijkheidsstoornis

Een combinatie van individuele- en groeps schematherapie is effectiever en heeft een grotere behandelretentie in vergelijking met alleen groeps schematherapie of reguliere behandeling. Zelfs na voltooiing van de behandeling zet verbetering door.

De onderliggende motieven van opzettelijke onwetendheid en de gevolgen ervan

In Psychological Bulletin is een artikel verschenen over een fenomeen genaamd "opzettelijke onwetendheid" en hoe het van invloed kan zijn op altruïstisch gedrag.

Antipsychoticum Rexulti (brexpiprazol) voor schizofrenie

Het atypische antipsychoticum Rexulti (brexpiprazol) is in de VS onlangs goedgekeurd voor de behandeling van schizofrenie bij adolescenten van 13 jaar of ouder.

Verstrekken van buprenorfine in detentie kan risico op recidive verminderen

Het aanbieden van buprenorfine aan gedetineerden met een stoornis in gebruik van opiaten kan de recidivecijfers verminderen, zo blijkt uit onderzoek gepubliceerd in Drug and Alcohol Dependence.

MAG J01E03

Naltrexon voor behandeling van autisme

Naast het gebruik bij verslaving, zijn er enkele studies geweest naar het gebruik van naltrexon voor de behandeling van andere aandoeningen, zoals fibromyalgie, multiple sclerose en autisme. Echter, het bewijs voor deze toepassingen is beperkt en meer onderzoek is nodig om de effectiviteit en veiligheid ervan te bevestigen. In dit artikel kijken we specifiek naar naltrexon voor autisme, maar worden ook kort en bondig andere behandelmogelijkheden voor autisme besproken.