Online EPS-tool voor onderzoek naar bewegingsstoornissen

Via de EPS-tool (www.epstool.nl) kan op een eenvoudige en gestandaardiseerde wijze een bewegingsstoornissenonderzoek worden afgenomen.

Suïcidaal gedrag blijft lastig te voorspellen

Is suïcidaal gedrag te voorspellen met behulp van zelflerende algoritmes? Er zijn mogelijkheden, maar ook kans op fouten. Zo staat machinelearning bij suïcidepreventie nog in de kinderschoenen. Zelfs de beste algoritmes maken relatief veel (vals positieve) fouten.

Mentale gevolgen van de coronapandemie

De Gezondheidsraad ziet reden tot zorg na hun inventarisatie van de mentale gevolgen van de coronapandemie.

De werkzaamheid van psychotherapie en farmacotherapie voor psychische stoornissen bij volwassenen

Psychotherapie en farmacotherapie worden bij veel aandoeningen aanbevolen. Er zijn echter aanwijzingen dat hun werkzaamheid mogelijk wordt overschat vanwege een verscheidenheid aan tekortkomingen in klinische onderzoeken. En dus werd het tijd voor een overkoepelende review van recente meta-analyses van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT's) van psychotherapieën en farmacotherapieën voor de belangrijkste psychische stoornissen bij volwassenen.

MAG J01E02

PsychX: gratis online lezingen van internationale wetenschappersover de psychiatrie

PsychX, een initiatief van DJP-alumni Christiaan Vinkers en Jurjen Luykx, is een nieuw platform voor psychiaters, a(n)ios, verpleegkundig specialisten, psychologen wetenschappers en iedereen die op zoek is naar meer diepgang en geïnteresseerd is in de (internationale) ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied binnen de psychiatrie. Vertaling naar de klinische praktijk staat hierbij centraal, zoals wat betekenen de uitkomsten van onderzoek voor je dagelijkse werkzaamheden in de spreekkamer?