Editie 12, Jaargang 1, 2022

Kennis van farmacokinetiek gebruiken om patiënten sneller te stabiliseren bij lagere medicijndoses

Elke maand bespreekt dr. Andrade in Journal of Clinical Psychiatry theoretische en praktische ideeën in de klinische psychofarmacologie met het oog op het actualiseren van de kennis en vaardigheden van voorschrijvers die patiënten met psychiatrische aandoeningen behandelen. Deze maand schrijft hij over het toepassen van kennis van farmacokinetiek om patiënten sneller te stabiliseren bij lagere medicijndoses.

Microbiota-immuun-herseninteracties

Steeds meer bewijs suggereert dat communicatie tussen de darmen en de hersenen de sleutel zou kunnen zijn tot het begrijpen van meerdere neuropsychiatrische stoornissen, waarbij het immuunsysteem op de voorgrond treedt als een belangrijke mechanistische bemiddelaar.

Op dialectische gedragstherapie gebaseerde groepsbehandeling versus gebruikelijke behandeling voor volwassenen met ADHD

Studies over gestructureerde vaardigheidstrainingsgroepen hebben gunstige, hoewel nog steeds niet doorslaggevende effecten op de kernsymptomen van ADHD bij volwassenen aangetoond. In een nieuwe studie - waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in BMC Psychiatry - zijn de effecten onderzocht van op dialectische gedragstherapie gebaseerde groepsbehandeling (DGT-GB) op het bredere en klinisch relevante executieve functioneren en emotionele regulatie bij volwassenen met ADHD.

Grootste analyse ooit vindt genetische verbanden met roken en drinken

Meer dan 3.500 genetische variaties die mogelijk van invloed zijn op rook- en drinkgedrag zijn geïdentificeerd in een studie waarbij bijna 3,4 miljoen mensen met Afrikaanse, Amerikaanse, Oost-Aziatische en Europese afkomst betrokken waren. De bevindingen zijn gepubliceerd in Nature.

Werkzaamheid van op internet gebaseerde acceptatie- en commitment-therapie voor depressieve symptomen, angst, stress, psychische problemen en kwaliteit van leven

Een nieuwe systematische review en meta-analyse heeft de werkzaamheid beoordeeld van op internet gebaseerde ACT (iACT) voor depressieve symptomen, angst, stress, psychische problemen en kwaliteit van leven (QoL).

In kaart brengen van diagnostische trajecten vanaf de eerste diagnose van een psychiatrische stoornis

47 procent van de psychiatrische patiënten krijgt binnen 10 jaar na ontvangst van hun eerste diagnose een andere diagnose. Dit zou blijken uit het resultaat van een nieuwe studie die de diagnostische ontwikkeling van meer dan 180.000 psychiatrische patiënten in Denemarken in kaart heeft gebracht.

Verbetering van ADHD bij drie volwassen mannen tijdens behandeling met testosteron

In een casusbeschrijving in Journal of Medical Case Reports worden drie volwassen mannelijke, blanke ADHD-patiënten (24, 37 en 43 jaar oud) beschreven bij wie de ADHD-symptomen verbeterden tijdens de behandeling met testosteron, zelfs als monotherapie.

Cannabis niet effectiever dan placebo in de behandeling van pijn

Hoewel cannabis (en van cannabis afgeleide producten, zoals CBD) op grote schaal kunnen worden gebruikt om pijn te verminderen, is het nog onduidelijk hoe effectief het daarbij is. Een nieuwe review en meta-analyse, gepubliceerd in Journal of the American Medical Association, suggereert dat cannabis niet beter is in het verlichten van pijn dan een placebo.

Effectiviteit van zelfhulpinterventies via internet om fysieke activiteit te bevorderen bij personen met een depressie

Er is aangetoond dat interventies op het gebied van fysieke activiteit depressieve symptomen verlichten. Niet alle patiënten hebben echter toegang tot fysieke activiteitenprogramma's die zijn toegesneden op depressie. Zelfhulpinterventies via internet kunnen een effectieve optie zijn om fysieke activiteit te vergroten bij mensen met een depressie die geen toegang hebben tot gebruikelijke begeleide oefenbehandelingen of juist een voorkeur hebben voor deze interventies. Een systematische review heeft de effectiviteit beoordeeld van de interventies voor het verhogen van fysieke activiteit en het verlichten van depressieve symptomen bij mensen met een depressie.

Verband tussen ADHD en suïcidaal gedrag

Een onlangs gepubliceerde meta-analyse van 57 onderzoeken - met bijna een derde van een miljoen deelnemers - heeft een zeer sterk verband blootgelegd tussen ADHD en zelfmoord, een sterk verband met zelfmoordgedachten en een klein tot middelgroot verband met zelfmoordpogingen.

Het nut en de noodzaak van stadiëring voor bipolaire stoornissen

Na het succes in de somatische geneeskunde wordt stadiëring (het indelen van een aandoening in opeenvolgende stadia) nu ook steeds vaker toegepast in de psychiatrie. Voor de bipolaire stoornissen waren er al twee theoretische modellen, maar die waren nog nooit getest in de praktijk. Dit is wat Afra van der Markt - psychiater bij GGZ InGeest en onderzoeker bij het VUMC - beoogde te doen in haar promotieonderzoek.

Veiligheid en verdraagbaarheid op lange termijn van Daridorexant bij patiënten met slapeloosheid

Slapeloosheid is het langdurig onvermogen om in slaap te vallen of in slaap te blijven en kan een aanzienlijke impact hebben op het dagelijks leven. Als slapeloosheid onvoldoende wordt behandeld, kan deze het risico op andere gezondheidsproblemen vergroten. Voor patiënten met slapeloosheid die slaapmedicatie nodig hebben, worden veel medicijnen niet aanbevolen voor langdurig gebruik. Er is behoefte aan een medicijn dat veilig en effectief op de lange termijn kan worden gebruikt.

De implicaties van alcohol vermengd met energiedrankjes vanuit medisch en sociaal-juridisch oogpunt

Een review in Frontiers in Behavioral Neuroscience belicht de mogelijke effecten van AMED (alcohol mixed with energydrinks) op de menselijke fysiologie op basis van wat bekend is uit menselijke en dierlijke modellen, en werpt licht op specifieke biochemische interacties tussen alcohol en de actieve ingrediënten in energiedrankjes; cafeïne, taurine en glucuronolacton.

Optimaliseren van de therapietrouw en behandelrelatie met een inneembaar digitaal systeem

Bij patiënten met een ernstige psychische aandoening en die bijvoorbeeld antipsychotica gebruiken verhoogt therapie-ontrouw het risico op terugval. Een digitaal therapietrouwsysteem wat ingenomen kan worden, kan bijna realtime-informatie geven over de inname van medicatie. In een artikel in JMIR Ment Health wordt besproken hoe een dergelijk systeem kan worden gebruikt voor het optimaliseren van de behandeling en een positieve invloed kan hebben op de behandelaar-patiëntrelatie.