Werkzaamheid van op internet gebaseerde acceptatie- en commitment-therapie voor depressieve symptomen, angst, stress, psychische problemen en kwaliteit van leven

Een nieuwe systematische review en meta-analyse heeft de werkzaamheid beoordeeld van op internet gebaseerde ACT (iACT) voor depressieve symptomen, angst, stress, psychische problemen en kwaliteit van leven (QoL).

Het nut en de noodzaak van stadiëring voor bipolaire stoornissen

Na het succes in de somatische geneeskunde wordt stadiëring (het indelen van een aandoening in opeenvolgende stadia) nu ook steeds vaker toegepast in de psychiatrie. Voor de bipolaire stoornissen waren er al twee theoretische modellen, maar die waren nog nooit getest in de praktijk. Dit is wat Afra van der Markt - psychiater bij GGZ InGeest en onderzoeker bij het VUMC - beoogde te doen in haar promotieonderzoek.

Veiligheid en verdraagbaarheid op lange termijn van Daridorexant bij patiënten met slapeloosheid

Slapeloosheid is het langdurig onvermogen om in slaap te vallen of in slaap te blijven en kan een aanzienlijke impact hebben op het dagelijks leven. Als slapeloosheid onvoldoende wordt behandeld, kan deze het risico op andere gezondheidsproblemen vergroten. Voor patiënten met slapeloosheid die slaapmedicatie nodig hebben, worden veel medicijnen niet aanbevolen voor langdurig gebruik. Er is behoefte aan een medicijn dat veilig en effectief op de lange termijn kan worden gebruikt.

In kaart brengen van diagnostische trajecten vanaf de eerste diagnose van een psychiatrische stoornis

47 procent van de psychiatrische patiënten krijgt binnen 10 jaar na ontvangst van hun eerste diagnose een andere diagnose. Dit zou blijken uit het resultaat van een nieuwe studie die de diagnostische ontwikkeling van meer dan 180.000 psychiatrische patiënten in Denemarken in kaart heeft gebracht.

MAG J01E12

Kennis van farmacokinetiek gebruiken om patiënten sneller te stabiliseren bij lagere medicijndoses

Elke maand bespreekt dr. Andrade in Journal of Clinical Psychiatry theoretische en praktische ideeën in de klinische psychofarmacologie met het oog op het actualiseren van de kennis en vaardigheden van voorschrijvers die patiënten met psychiatrische aandoeningen behandelen. Deze maand schrijft hij over het toepassen van kennis van farmacokinetiek om patiënten sneller te stabiliseren bij lagere medicijndoses.