Werkzaamheid en veiligheid van ketamine versus elektroconvulsietherapie bij patiënten met een depressieve episode

Of ketamine even effectief is als elektroconvulsietherapie (ECT) bij patiënten met een depressieve episode, was vooralsnog onbekend. Bevindingen van een nieuwe systematische review en meta-analyse suggereren nu dat ECT superieur zou zijn aan ketamine voor het verbeteren van de ernst van depressie in de acute fase.

De therapeutische rol van ketamine en esketamine bij de behandeling van psychopathologische domeinen van depressie

In de afgelopen twee decennia is ketamine naar voren gekomen als een nieuw effectief en veilig snelwerkend antidepressivum. De overgrote meerderheid van de onderzoeken naar ketamine  heeft zich gericht op het vermogen om de ernst van depressie in het algemeen te verminderen. In een nieuwe review is nu ook de literatuur onderzocht met betrekking tot de effectiviteit van ketamine bij de behandeling van belangrijke domeinen van depressieve symptomatologie (dwz cognitie, anhedonie, suïcidaliteit en psychosociale functionaliteit).

Foliumzuur geassocieerd met lager aantal zelfmoordpogingen en opzettelijke zelfbeschadigingen

In een studie op het gebied van zelfmoordpreventie hebben onderzoekers ontdekt dat in een cohort van meer dan 866.000 mensen die gedurende 5 jaar foliumzuur hadden voorgeschreven gekregen, er 44% minder zelfmoordpogingen en opzettelijke zelfbeschadigingen waren tijdens perioden waarin foliumzuur werd ingenomen in vergelijking met wanneer dit niet werd ingenomen.

Langere werkweken verhogen het risico op depressie bij eerstejaars artsen

Meer dan 90 uur per week werken is geassocieerd met hogere niveaus van depressie bij artsen in opleiding, zo blijkt uit een recent onderzoek onder ruim 17.000 eerstejaars artsen waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.

MAG J01E11

Niet geboren op mijn verjaardag

Een indrukwekkend verhaal over kinderhandel en kindermisbruik en de traumatische gevolgen hiervan. Maar ook een verhaal over hoop en over keuzes. Sam van den Haak, auteur van 'Niet geboren op mijn verjaardag', heeft een boodschap: 'Je kunt alles worden wat je wilt, maar vooral jezelf'.