zaterdag, april 13, 2024

Editie 11, Jaargang 1, 2022

Niet geboren op mijn verjaardag

Een indrukwekkend verhaal over kinderhandel en kindermisbruik en de traumatische gevolgen hiervan. Maar ook een verhaal over hoop en over keuzes. Sam van den Haak, auteur van 'Niet geboren op mijn verjaardag', heeft een boodschap: 'Je kunt alles worden wat je wilt, maar vooral jezelf'.

Interacties tussen medicatiecombinaties van antipsychotica met antidiabetica, lipidenverlagende medicijnen en medicijnen voor gewichtsverlies

Patiënten met ernstige psychische aandoeningen (SMI) hebben een hoog risico op diabetes, dyslipidemie en andere componenten van het metabool syndroom. Patiënten met deze metabole comorbiditeiten en cardiale risicofactoren zouden niet alleen antipsychotica moeten krijgen, maar ook medicijnen die gericht zijn op het verminderen van het cardiovasculaire risico. Maar hiermee kunnen veel patiënten wel worden blootgesteld aan klinisch relevante geneesmiddeleninteracties.

ADHD en eetstoornissen in de kindertijd en adolescentie

Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) is een van de meest voorkomende neurologische ontwikkelingsstoornissen met hyperactiviteit, onoplettendheid en impulsiviteit als kernsymptomen. Recente studies suggereren dat 20% van de kinderen met ADHD ook eetstoornissen ontwikkelt, waaronder anorexia nervosa, boulimia nervosa en de eetbuistoornis. Er is echter nog weinig bekend over de associatie tussen ADHD en eetstoornissen tijdens de kindertijd en adolescentie.

Werkzaamheid en veiligheid van ketamine versus elektroconvulsietherapie bij patiënten met een depressieve episode

Of ketamine even effectief is als elektroconvulsietherapie (ECT) bij patiënten met een depressieve episode, was vooralsnog onbekend. Bevindingen van een nieuwe systematische review en meta-analyse suggereren nu dat ECT superieur zou zijn aan ketamine voor het verbeteren van de ernst van depressie in de acute fase.

De therapeutische rol van ketamine en esketamine bij de behandeling van psychopathologische domeinen van depressie

In de afgelopen twee decennia is ketamine naar voren gekomen als een nieuw effectief en veilig snelwerkend antidepressivum. De overgrote meerderheid van de onderzoeken naar ketamine  heeft zich gericht op het vermogen om de ernst van depressie in het algemeen te verminderen. In een nieuwe review is nu ook de literatuur onderzocht met betrekking tot de effectiviteit van ketamine bij de behandeling van belangrijke domeinen van depressieve symptomatologie (dwz cognitie, anhedonie, suïcidaliteit en psychosociale functionaliteit).

Foliumzuur geassocieerd met lager aantal zelfmoordpogingen en opzettelijke zelfbeschadigingen

In een studie op het gebied van zelfmoordpreventie hebben onderzoekers ontdekt dat in een cohort van meer dan 866.000 mensen die gedurende 5 jaar foliumzuur hadden voorgeschreven gekregen, er 44% minder zelfmoordpogingen en opzettelijke zelfbeschadigingen waren tijdens perioden waarin foliumzuur werd ingenomen in vergelijking met wanneer dit niet werd ingenomen.

“Wat doen gewone antidepressiva echt? Zijn het gewoon placebo’s?”

Antdepressiva zijn de meest voorkomende klasse medicijnen die in de psychiatrie worden voorgeschreven. Deze medicijnen stonden aan de top van een sterke controverse, met populaire artikelen die benadrukten dat het misschien gewoon placebo's met bijwerkingen zijn. Maar is dit echt zo? Waarschijnlijk niet.

Trauma tijdens de kindertijd verdrievoudigt het risico op een ernstige psychische stoornis op volwassen leeftijd

Jeugdtrauma verhoogt het risico om later gediagnosticeerd te worden met een psychische stoornis aanzienlijk. Voor kinderen die emotionele mishandeling hebben meegemaakt, is angst de meest voorkomende stoornis. Trauma verhoogt ook het risico op psychose, obsessieve-compulsieve en bipolaire stoornis. En veelzeggend is dat degenen die tijdens hun kinderjaren een trauma meemaakten, 15 keer meer kans hadden om later in hun leven de diagnose borderline-persoonlijkheidsstoornis te krijgen. De resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience. Het is het sterkste bewijs tot nu toe dat psychologisch trauma echt een risicofactor is om later een psychische stoornis te krijgen.

Langere werkweken verhogen het risico op depressie bij eerstejaars artsen

Meer dan 90 uur per week werken is geassocieerd met hogere niveaus van depressie bij artsen in opleiding, zo blijkt uit een recent onderzoek onder ruim 17.000 eerstejaars artsen waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.