Slaaprestrictie

De meeste behandelaren in de Ggz hebben er wel eens van gehoord: cognitieve gedragstherapie bij slapeloosheid. Maar wist je dat een van de methodes binnen die behandeling vrijwel vergelijkbare resultaten boekt als de hele behandeling? Slaaprestrictie is een zeer effectieve behandeling die met de juiste technieken in korte tijd bij veruit de grootste groep van mensen met slapeloosheid leidt tot zeer goede resultaten.

Afbouwen van psychofarmaca

Waarom minder slikken meestal beter is (en hoe je psychofarmaca verantwoord kunt afbouwen).

Nicotinedosis in een enkele sigaret blokkeert de productie van oestrogeen in de hersenen van vrouwen

De dosis nicotine van een enkele sigaret blokkeert de productie van oestrogeen in de hersenen en veroorzaakt gedragsveranderingen. De bevindingen kunnen een nieuw licht werpen op waarom stoppen met roken moeilijker kan zijn voor vrouwen dan voor mannen.

Meisjes met autisme lopen drie keer zoveel risico op seksueel geweld

Een recent onderzoek onder 4.500 Zweedse tweelingen heeft uitgewezen dat meisjes met autisme in de leeftijd van 9 tot 18 jaar drie keer zoveel kans hebben om seksueel geweld te ervaren in vergelijking met hun neurotypische tegenhangers. Deze cijfers zijn verontrustend omdat meisjes en vrouwen met kenmerken van een autismespectrumstoornis (ASS) überhaupt al moeilijkheden ondervinden bij het krijgen van de diagnose, met een gemiddelde leeftijd van 16 jaar waarop de diagnose wordt gesteld.

Het risico op psychose bij het gebruik van therapeutische doseringen psychostimulantia in de verslavingszorg

Op 17 november 2022 vindt het Webinar VVGN – NVvP plaats. Hierin worden een aantal interessante onderwerpen besproken. Pieter-Jan Carpentier, psychiater bij het team ADHD bij polikliniek Reinier van Arkel, zal in zijn lezing stilstaan bij het risico op psychose bij het gebruik van amfetamines (en de correlatie met de dosering), de indicaties voor het gebruik van psychostimulantia in de verslavingszorg (dit zal dus voornamelijk over ADHD gaan), het bespreken van therapeutische doseringen (en de afwijkingen hiervan in de verslavingszorg), om op basis daarvan tot conclusies te komen over de risico’s van therapeutische doseringen.

Hersencellen die de slaap-waakcyclus reguleren geïdentificeerd

Onderzoekers hebben een specifieke celgroep in de hersenen geïdentificeerd die verantwoordelijk is voor verschuivingen in het slaap-waakritme veroorzaakt door psychostimulantia. De nieuwe bevindingen over de modulerende modi van het circadiane ritme bieden aanknopingspunten voor nieuw onderzoek naar de functionele effecten van psychostimulantia. Met de identificatie van de receptoren in het laterale septum ontstaan er mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe therapeutische benaderingen voor de behandeling van aandoeningen die verband houden met hyperactiviteit of verschuivingen in circadiane activiteitspatronen.

MAG J01E10

Behandelen met eigen ervaring

Het boek 'Behandelen met eigen ervaring' biedt professionals in de zorg en het sociaal domein praktische handvatten voor het inzetten van eigen ervaring in hun werk.